Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 8

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ VIII.
Ród synów Benjamin i Saulów: także synów jego.

A Benjamin zrodził Balę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, Aharę trzeciego, [1]

Nohaa czwartego i Rapha piątego.

A byli synowie Bale, Addar i Gera i Abiud.

Abisue téż i Naaman i Ahoe.

I Gera i Sephuphan i Huram.

Ci są synowie Achod, książęta rodów mieszkających w Gabaa, którzy przeniesieni są do Manachath.

A Naaman i Achia i Gera: ten je przeprowadził i zrodził Oza i Abiud.

Lecz Saharaim zrodził w krainie Moabskiéj, odprawiwszy Husym i Barę, żony swe.

A zrodził z Hodes, żony swéj, Jobaba i Sebia i Mosa i Molchoma.

10 Jehusa i Sechia i Marma. Ci są synowie jego, książęta w domiech ich.

11 A z Husym zrodził Abitob i Elphaal.

12 A synowie Elphaal: Heber i Misaam i Samad: ten zbudował Ono i Lod i córki jego.

13 Barya lepak i Sama książęta rodów mieszkających w Ajalon: ci wygnali obywatele Geth.

14 I Ahio i Sesak i Jerymoth,

15 I Zabadya i Arod i Heder,

16 Michael téż i Jespha i Josa, synowie Barya.

17 I Zabadya i Mosollam i Hezecy i Heber,

18 I Jesamary i Jezlia i Jobab, synowie Elphaal,

19 I Jacym i Zechry i Zabdy,

20 I Elioenaj i Selethaj i Eliel,

21 I Adaja i Baraja i Samarath, synowie Semei.

22 I Jespham i Heber i Eliel,

23 I Abdon i Zechry i Hanan,

24 I Hanania i Elam i Anathothia,

25 I Jephdaja i Phanuel, synowie Sesak.

26 I Samsary i Sohorya i Otholia,

27 I Jersya i Elia i Zechry, synowie Jeroham.

28 Ci Patryarchowie i książęta rodów, którzy mieszkali w Jeruzalem.

29 A w Gabaon mieszkali Abigabaon, a imię żony jego Maacha.

30 A syn jego pierworodny Abdon, i Sur i Cys i Baal i Nadab.

31 Gedor téż i Ahio i Zacher i Macelloth.

32 A Macelloth zrodził Samaa: i mieszkali przeciwko braci swojéj w Jeruzalem z bracią swą.

33 Ner lepak zrodził Cys, a Cys zrodził Saula: Saul zaś zrodził Jonathana i Melchisuę, Abniadaba i Esbaala. [2]

34 A syn Jonathanów Merybbaal, a Merybbaal spłodził Micha.

35 Synowie Micha: Phiton i Melech i Tharaa i Ahaz.

36 A Ahaz zrodził Joada, a Joada zrodził Alamath i Azmoth i Zamry: Zamry lepak zrodził Mosę.

37 A Mosa zrodził Banaa, którego syn był Rapha, z którego poszedł Elasa, który zrodził Asel.

38 A Asel miał sześci synów tych imion, Ezrykam, Bokru, Ismahel, Sarya, Obdya i Hanan: ci wszyscy synowie Asel.

39 A synowie Esek, brata jego: Ulam pierworodny, a Jehus wtóry, a Eliphaleth trzeci.

40 A byli synowie Ulam mężowie bardzo duży i wielką mocą łuk ciągnący: i mający wiele synów i wnuków, aż do stu i piącidziesiąt. Ci wszyscy synowie Benjamin.