Przejdź do zawartości

Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0406

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

wodzowie wodzów: a liczba ich ku bitwie sposobnych, dwadzieścia i sześć tysięcy.


ROZDZIAŁ VIII.
Ród synów Benjamin i Saulów: także synów jego.

A Benjamin zrodził Balę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, Aharę trzeciego, [1]

2.Nohaa czwartego i Rapha piątego.

3.A byli synowie Bale, Addar i Gera i Abiud.

4.Abisue téż i Naaman i Ahoe.

5.I Gera i Sephuphan i Huram.

6.Ci są synowie Achod, książęta rodów mieszkających w Gabaa, którzy przeniesieni są do Manachath.

7.A Naaman i Achia i Gera: ten je przeprowadził i zrodził Oza i Abiud.

8.Lecz Saharaim zrodził w krainie Moabskiéj, odprawiwszy Husym i Barę, żony swe.

9.A zrodził z Hodes, żony swéj, Jobaba i Sebia i Mosa i Molchoma.

10.Jehusa i Sechia i Marma. Ci są synowie jego, książęta w domiech ich.

11.A z Husym zrodził Abitob i Elphaal.

12.A synowie Elphaal: Heber i Misaam i Samad: ten zbudował Ono i Lod i córki jego.

13.Barya lepak i Sama książęta rodów mieszkających w Ajalon: ci wygnali obywatele Geth.

14.I Ahio i Sesak i Jerymoth,

15.I Zabadya i Arod i Heder,

16.Michael téż i Jespha i Josa, synowie Barya.

17.I Zabadya i Mosollam i Hezecy i Heber,

18.I Jesamary i Jezlia i Jobab, synowie Elphaal,

19.I Jacym i Zechry i Zabdy,

20.I Elioenaj i Selethaj i Eliel,

21.I Adaja i Baraja i Samarath, synowie Semei.

22.I Jespham i Heber i Eliel,

23.I Abdon i Zechry i Hanan,

24.I Hanania i Elam i Anathothia,

25.I Jephdaja i Phanuel, synowie Sesak.

26.I Samsary i Sohorya i Otholia,

27.I Jersya i Elia i Zechry, synowie Jeroham.

28.Ci Patryarchowie i książęta rodów, którzy mieszkali w Jeruzalem.

29.A w Gabaon mieszkali Abigabaon, a imię żony jego Maacha.

30.A syn jego pierworodny Abdon, i Sur i Cys i Baal i Nadab.

31.Gedor téż i Ahio i Zacher i Macelloth.

32.A Macelloth zrodził Samaa: i mieszkali przeciwko braci swojéj w Jeruzalem z bracią swą.

33.Ner lepak zrodził Cys, a Cys zrodził Saula: Saul zaś zrodził Jonathana i Melchisuę, Abniadaba i Esbaala. [2]

34.A syn Jonathanów Merybbaal, a Merybbaal spłodził Micha.

35.Synowie Micha: Phiton i Melech i Tharaa i Ahaz.

36.A Ahaz zrodził Joada, a Joada zrodził Alamath i Azmoth i Zamry: Zamry lepak zrodził Mosę.

37.A Mosa zrodził Banaa, którego syn był Rapha, z którego poszedł Elasa, który zrodził Asel.

38.A Asel miał sześci synów tych imion, Ezrykam, Bokru, Ismahel, Sarya, Obdya i Hanan: ci wszyscy synowie Asel.

39.A synowie Esek, brata jego: Ulam pierworodny, a Jehus wtóry, a Eliphaleth trzeci.

40.A byli synowie Ulam mężowie bardzo duży i wielką mocą łuk ciągnący: i mający wiele synów i wnuków, aż do stu i piącidziesiąt. Ci wszyscy synowie Benjamin.


ROZDZIAŁ IX.
Którzy pierwsi z synów Izraelskich mieszkali w Jeruzalem: uczynności a urzędy kapłanów i Lewitów: naród Saula i synów jego powtarza.

Wszystek tedy lud Izraelski policzon jest: a summa ich napisana jest w księgach królów Izraelskich i Judzkich: a byli przeniesieni do Babilonu dla przestępstwa swego.

2.Lecz którzy pierwsi mieszkali w osiadłościach, w mieściech swoich, Izrael i kapłani i Lewitowie i Nathynejczykowie.

3.Mieszkali w Jeruzalem z synów

  1. Gen. 46, 21.
  2. 1.Król. 24, 51.