Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0406

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  wodzowie wodzów: a liczba ich ku bitwie sposobnych, dwadzieścia i sześć tysięcy.


  ROZDZIAŁ VIII.
  Ród synów Benjamin i Saulów: także synów jego.

  A Benjamin zrodził Balę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, Aharę trzeciego, [1]

  2.Nohaa czwartego i Rapha piątego.

  3.A byli synowie Bale, Addar i Gera i Abiud.

  4.Abisue téż i Naaman i Ahoe.

  5.I Gera i Sephuphan i Huram.

  6.Ci są synowie Achod, książęta rodów mieszkających w Gabaa, którzy przeniesieni są do Manachath.

  7.A Naaman i Achia i Gera: ten je przeprowadził i zrodził Oza i Abiud.

  8.Lecz Saharaim zrodził w krainie Moabskiéj, odprawiwszy Husym i Barę, żony swe.

  9.A zrodził z Hodes, żony swéj, Jobaba i Sebia i Mosa i Molchoma.

  10.Jehusa i Sechia i Marma. Ci są synowie jego, książęta w domiech ich.

  11.A z Husym zrodził Abitob i Elphaal.

  12.A synowie Elphaal: Heber i Misaam i Samad: ten zbudował Ono i Lod i córki jego.

  13.Barya lepak i Sama książęta rodów mieszkających w Ajalon: ci wygnali obywatele Geth.

  14.I Ahio i Sesak i Jerymoth,

  15.I Zabadya i Arod i Heder,

  16.Michael téż i Jespha i Josa, synowie Barya.

  17.I Zabadya i Mosollam i Hezecy i Heber,

  18.I Jesamary i Jezlia i Jobab, synowie Elphaal,

  19.I Jacym i Zechry i Zabdy,

  20.I Elioenaj i Selethaj i Eliel,

  21.I Adaja i Baraja i Samarath, synowie Semei.

  22.I Jespham i Heber i Eliel,

  23.I Abdon i Zechry i Hanan,

  24.I Hanania i Elam i Anathothia,

  25.I Jephdaja i Phanuel, synowie Sesak.

  26.I Samsary i Sohorya i Otholia,

  27.I Jersya i Elia i Zechry, synowie Jeroham.

  28.Ci Patryarchowie i książęta rodów, którzy mieszkali w Jeruzalem.

  29.A w Gabaon mieszkali Abigabaon, a imię żony jego Maacha.

  30.A syn jego pierworodny Abdon, i Sur i Cys i Baal i Nadab.

  31.Gedor téż i Ahio i Zacher i Macelloth.

  32.A Macelloth zrodził Samaa: i mieszkali przeciwko braci swojéj w Jeruzalem z bracią swą.

  33.Ner lepak zrodził Cys, a Cys zrodził Saula: Saul zaś zrodził Jonathana i Melchisuę, Abniadaba i Esbaala. [2]

  34.A syn Jonathanów Merybbaal, a Merybbaal spłodził Micha.

  35.Synowie Micha: Phiton i Melech i Tharaa i Ahaz.

  36.A Ahaz zrodził Joada, a Joada zrodził Alamath i Azmoth i Zamry: Zamry lepak zrodził Mosę.

  37.A Mosa zrodził Banaa, którego syn był Rapha, z którego poszedł Elasa, który zrodził Asel.

  38.A Asel miał sześci synów tych imion, Ezrykam, Bokru, Ismahel, Sarya, Obdya i Hanan: ci wszyscy synowie Asel.

  39.A synowie Esek, brata jego: Ulam pierworodny, a Jehus wtóry, a Eliphaleth trzeci.

  40.A byli synowie Ulam mężowie bardzo duży i wielką mocą łuk ciągnący: i mający wiele synów i wnuków, aż do stu i piącidziesiąt. Ci wszyscy synowie Benjamin.


  ROZDZIAŁ IX.
  Którzy pierwsi z synów Izraelskich mieszkali w Jeruzalem: uczynności a urzędy kapłanów i Lewitów: naród Saula i synów jego powtarza.

  Wszystek tedy lud Izraelski policzon jest: a summa ich napisana jest w księgach królów Izraelskich i Judzkich: a byli przeniesieni do Babilonu dla przestępstwa swego.

  2.Lecz którzy pierwsi mieszkali w osiadłościach, w mieściech swoich, Izrael i kapłani i Lewitowie i Nathynejczykowie.

  3.Mieszkali w Jeruzalem z synów

  1. Gen. 46, 21.
  2. 1.Król. 24, 51.