Przejdź do zawartości

Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0405

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

4.A z nimi według domów i narodów ich, przepasani na wojnę, mężów bardzo mocnych, trzydzieści i sześć tysięcy; bo mieli wiele żon i synów.

5.Braci téż ich według wszech rodzin Issachar dużych do bitwy, ośmdziesiąt i siedm tysięcy naliczono.

6.Synowie Benjamin; Bela i Bechor i Jadyel, trzéj. [1]

7.Synowie Bele: Esbon i Ozy i Ozyel i Jerymoth i Urai, pięć książąt domów i do boju bardzo mocnych: a poczet ich dwadzieścia dwa tysiące i czteréj a trzydzieści.

8.A synowie Bechorowi: Zamira i Joas i Eliezer i Elioenaj i Amry i Jerymoth i Abia i Anathoth i Almath: ci wszyscy synowie Bechor.

9.A naliczono wedle domów ich z książąt rodów ich na wojnę bardzo mocnych dwadzieścia tysięcy i dwieście.

10.A synowie Jadyel: Balan; a synowie Balan: Jehus i Benjamin i Aod i Chanana i Zethan i Tharsys i Ahisahar.

11.Ci wszyscy synowie Jadyel, książęta rodów swych, męże bardzo mocni, siedmnaście tysięcy i dwieście na wojnę wychodzących.

12.Sepham téż i Hapham, synowie Hir: i Hasym, synowie Aher.

13.A synowie Nephthali: Jasyel i Guni i Jeser i Sellum, synowie Bale.

14.A syn Manasse: Esryel: a nałożnica jego Syryanka urodziła Machyra, ojca Galaad.

15.Machyr lepak wziął żony synom swym Haphim i Saphan: a miał siostrę imieniem Maachę: imię zaś wtórego, Salphaad, i urodziły się córki Salphaadowi.

16.I porodziła Maacha, żona Machyr, syna i nazwała imię jego Phares: a imię brata jego Zares: a synowie jego, Ulam i Recem.

17.A syn Ulam: Badan. Ci są synowie Galaad, syna Machyr, syna Manasse.

18.A siostra jego, królowa, urodziła męża pięknego i Abiezera i Mohola.

19.A byli synowie Semida: Ahin i Sechem i Lecy i Aniam.

20.A synowie Ephraim: Suthala: Bared, syn jego: Thahath, syn jego: Elada, syn jego: Thahath, syn jego: tego syn Zabad,

21.A tego syn Suthala, a tego syn Ezer i Elad. Pobili je mężowie Geth obywatele, iż byli wtargnęli, aby byli najechali majętności ich.

22.Przetóż Ephraim, ojciec ich, płakał przez wiele dni, i przychodzili bracia jego, aby go cieszyli.

23.I wszedł do żony swéj, która poczęła i porodziła syna, i nazwał imię jego Berya, przeto że się urodził w utrapieniu domu jego.

24.A córka jego była Sara, która zbudowała Bethoron niższy i wyższy, i Ozensara.

25.A syn jego Bapha i Reseph i Thale, z którego poszedł Thaan.

26.Który zrodził Laadana: tego téż syn Ammiud, który zrodził Elisam,

27.Z którego poszedł Nun, który miał syna Jozue.

28.A osiadłość ich i mieszkanie, Bethel z córkami jego, a na wschód Noram, a na zachód Gazer i córki jego, aż do Gazy z córkami jego.

29.A podle synów Manasse, Bethsan i córki jego, Thanach i córki jego, Mageddo i córki jego, Dor i córki jego: w tych mieszkali synowie Józepha, syna Izrael.

30.Synowie Aser: Jemna i Jesua i Jesui i Barya i Sara, siostra ich. [2]

31.A synowie Barya: Heber i Melchiel: ten jest ojciec Barsaith.

32.A Heber zrodził Jephlath i Somor i Hotham i Suę, siostrę ich.

33.Synowie Jephlath: Phosech i Chamaal i Asoth: ci synowie Jephlath.

34.A synowie Somor: Ahi i Roaga i Haba i Aram.

35.A synowie Helem, brata jego: Supha i Jemna i Selles i Amal.

36.Synowie Supha: Sue, Harnapher i Sual i Bery i Jamra.

37.Bosor i Hod i Sama i Salusa i Jethran i Bera.

38.Synowie Jether: Jephone i Phaspha i Ara.

39.A synowie Olle: Aree i Haniel i Resya.

40.Ci wszyscy synowie Aser, książęta rodów, przebrani i najmocniejsi

  1. Gen. 46, 21.
  2. Gen. 46, 17.