Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0404

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


51.Bokcy, syn jego: Ozy, syn jego: Zarahia, syn jego.

52.Merajoth, syn jego: Amaryasz, syn jego: Achitob, syn jego.

53.Sadok, syn jego: Achimaas, syn jego.

54.A te mieszkania ich po wsiach i granicach, to jest synów Aaronowych, według rodów Kaathitów; bo się im były losem dostały.

55.A tak dali im Hebron w ziemi Judzkiéj i przedmieścia jego wokoło.

56.A pola miejskie i wsi Kalebowi, synowi Jephone. [1]

57.A synom Aaronowym dali miasta na ucieczkę Hebron i Lobna i przedmieścia jéj.

58.Jether téż i Esthemo z przedmieściami ich.

59.Asan téż i Bethsemes i przedmieścia ich.

60.A z pokolenia Benjamin, Gabee i przedmieścia jéj i Almathę z przedmieściami jéj i Anathoth z przeddmieściami swemi, wszystkich miast trzynaście, według rodzajów ich.

61.A drugim synom Kaathowym z rodzaju swego dali od połowice pokolenia Manasse w osiadłość miast dziesięć.

62.A synom Gersonowym według rodzajów ich od pokolenia Issachar i od pokolenia Aser i od pokolenia Nephthali i od pokolenia Manasse w Bazan miast trzynaście.

63.A synom zaś Merary według rodzajów ich od pokolenia Ruben i od pokolenia Gad i od pokolenia Zabulon, dali losem miast dwanaście.

64.Dali téż synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich.

65.A dali losem z pokolenia synów Juda i z pokolenia synów Symeon i z pokolenia synów Benjamin te miasta, które nazwali imiony swemi.

66.I tym, którzy byli z rodu synów Kaath, (i były miasta w granicach ich od pokolenia Ephraim.) [2]

67.A tak dali im miasta do ucieczki, Sychem z przedmieściami jego na górze Ephraim i Gazer z przedmieściami jego.

68.Jekmaę téż z przedmieściami jéj i Bethoron także.

69.Ktemu Helon z przedmieściami jego i Gethremmon tymże sposobem.

70.A od połowice pokolenia Manasse: Aner i przedmieścia jego, Balaam i przedmieścia jego: to jest tym, którzy z rodu synów Kaath zostawali.

71.A synom Gerson od rodu pół pokolenia Manasse, Gaulon w Bazan i przedmieścia jego i Astharoth z przedmieściami jego.

72.Z pokolenia Issachar: Cedes i przedmieścia jego i Dabereth z przednieściami jego.

73.Ramoth téż i przedmieścia jego i Anem z przedmieściami jego.

74.A od pokolenia Aser: Masal z przedmieściami jego i Abadon także.

75.Hukak téż z przedmieściami jego i Rohob z przedmieściami jego.

76.A od pokolenia Nephthali: Cedes w Galilei i przedmieścia jego, Hamon z przedmieściami jego i Karyathaim i przedmieścia jego.

77.A ostatkowi synów Merary: z pokolenia Zabulon Remmon i przedmieścia jego i Thabor z przedmieściami jego.

78.Za Jordanem téż przeciw Jerycho na wschód słońca Jordana od pokolenia Ruben: Bozor w pustyni z przedmieściami jego i Jassa z przedmieściami jéj.

79.Kademoth téż i przedmieścia jego i Mephaat z przedmieściami jego.

80.Ktemu i od pokolenia Gad: Ramoth w Galaad i przedmieścia jego i Manaim z przedmieściami jego.

81.Ale i Hesebon z przedmieściami jego i Jezer z przedmieściami jego.


ROZDZIAŁ VII.
Ród Issachara, Benjamina, Nephthali, Manasse, Ephraim i Aser.

A synowie Issachar: Thola i Phua, Jasub i Symeron, czteréj. [3]

2.Synowie Thole: Ozy i Raphaja i Jeryel i Jemaj i Jebsem i Samuel, przedniejsi wedle domów rodzin swoich. Z rodzaju Thole mężów walecznych naliczono za dni Dawidowych dwadzieścia i dwa tysiące sześćset.

3.Synowie Ozy: Izrahia, z którego poszli Michael i Obadya i Joel: i Jesya, pięć, wszyscy książęta.

  1. Jos. 21, 10.
  2. Jos. 21, 10.
  3. Gen. 46, 13.