Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0403

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


6.Ozy zrodził Zaraję, a Zarajas zrodził Merajoth.

7.Merajoth lepak zrodził Amaryasza, Amaryasz zrodził Achitoba.

8.Achitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa.

9.Achimaas zrodził Azaryasza, Azaryasz zrodził Johanana,

10.Johanan zrodził Azaryasza: tenci jest, który kapłański urząd odprawował w domu, który zbudował Salomon w Jeruzalem.

11.A Azaryasz zrodził Amaryasza, a Amaryasz zrodził Achitoba,

12.Achitob zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Selluma.

13.Sellum zrodził Helkiasza, a Helkiasz zrodził Azaryasza.

14.Azaryasz zrodził Sarajasza, a Sarajasz zrodził Josedeka.

15.Josedek lepak wyszedł, kiedy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez ręce Nabuchodonozora.

16.A tak synowie Lewi: Gerson, Kaath i Merary. [1]

17.A te imiona synów Gersonowych: Lobni i Semei.

18.Synowie Kaathowi: Amram i Isaar i Hebron i Ozyel.

19.Synowie Merarego: Moholi i Musy. A te są rodzaje Lewi według domów ich.

20.Gerson: Lobni, syn jego: Jahath, syn jego: Zamma, syn jego:

21.Joah, syn jego: Addo, syn jego: Zara, syn jego: Jetraj syn jego.

22.Synowie Kaathowi: Aminadab, syn jego: Kore, syn jego: Asyr, syn jego,

23.Elkana, syn jego: Abiasaph, syn jego: Asyr, syn jego.

24.Thahath, syn jego: Uryel, syn jego: Ozyasz, syn jego: Saul, syn jego.

25.Synowie Elkanowi: Amasai i Achimoth,

26.I Elkana: Synowie Elkanowi: Sophai, syn jego: Nahath, syn jego:

27.Eliab, syn jego: Jeroham, syn jego: Elkana, syn jego.

28.Synowie Samuelowi: pierworodny Phasseni i Abia.

29.A synowie Merarego: Moholi; Lobni, syn jego: Semei, syn jego: Oza, syn jego.

30.Sammaa, syn jego: Haggia, syn jego: Asaja, syn jego.

31.Ci są, które postanowił Dawid nad śpiewaki domu Pańskiego, od tego czasu, gdy tam była skrzynia postanowiona.

32.I służyli przed przybytkiem świadectwa śpiewając, aż Salomon zbudował dom Pański w Jeruzalem a stali według rzędu swego na służbie.

33.A którzy stali z synmi swoimi, ci są, z synów Kaathowych: Hemam śpiewak, syn Johela, syna Samuelowego,

34.Syna Elkana, syna Jerohama, syna Eliela, syna Thohu,

35.Syna Suph, syna Elkana, syna Mahatha, syna Amasai,

36.Syna Elkana, syna Johela, syna Azaryasza, syna Sophoniasza,

37.Syna Thahatha, syna Asyra, syna Abiasapha, syna Korego, syna Isaara, syna Kaatha, syna Lewiego, syna Izraelowego.

38.A brat jego Asaph, który stał po prawicy jego. Asaph, syn Barachiasza, syna Samaa,

39.Syna Michaelowego, syna Basajowego, syna Melchie,

40.Syna Athanai, syna Zare, syna Adai,

41.Syna Ethan, syna Zamma, syna Semei,

42.Syna Jetho, syna Gerson, syna Lewi.

43.A synowie Merary, bracia ich, po lewéj stronie:

44.Ethan, syn Kusy, syna Abdy, syna Maloch,

45.Syna Hasabie, syna Amasyego, syna Helkiego,

46.Syna Amasai, syna Boni, syna Somer,

47.Syna Moholi, syna Musy, syna Merary, syna Lewi.

48.Bracia téż ich Lewitowie, którzy postawieni są do wszelakiéj służby przybytku domu Pańskiego.

49.Aaron lepak i synowie jego zapalili kadzidło na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, ku wszystkiéj posłudze świętego świętych: ażeby się modlili za Izraela wedle wszego, co rozkazał Mojżesz, sługa Boży.

50.A synowie Aaronowi ci są: Eleazar, syn jego: Phinees, syn jego: Abisue, syn jego:

  1. Exod. 6, 17.