Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0402

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


2.Lecz Judas, który był najmocniejszy między bracią swą; z plemienia jego książęta się rodziły: ale pierworództwo było poczytane Józephowi.)

3.Synowie tedy Ruben pierworodnego Izraelowego: Enoch i Phallu, Esron i Charmi. [1]

4.Synowie Joel: Samia, syn jego: Gog, syn jego: Semei, syn jego.

5.Micha, syn jego: Reja, syn jego, Baal, syn jego.

6.Beera, syn jego, którego wziął w niewolą Theglath Phalasar, król Assyryjski: a był książęciem w pokoleniu Ruben.

7.A bracia jego i wszystek ród jego, gdy ich policzano według familii ich, mieli książęta Jehiela i Zacharyasza.

8.A Bala, syn Azaz, syna Summa, syna Joel, ten mieszkał w Aroer, aż do Nebo i Beelmeon.

9.Na wschodnią téż stronę mieszkał aż do wejścia w puszczą i do rzeki Euphrates; bo wielką liczbę mieli dobytków w ziemi Galaad.

10.A za czasów Saula walczyli z Agarejczykami i pobili je, i mieszkali miasto nich w ich przybytkach, na wszystkiéj stronie, która patrzy na wschód słońca Galaad.

11.A synowie Gad mieszkali przeciwko im w ziemi Bazan, aż do Selcha.

12.Joel na przodku, a Saphan wtóry: a Janai i Saphat w Bazan.

13.A bracia ich według domów rodzajów ich: Michael i Mosollam i Sebei i Jorai i Jacham i Zye i Heber, siedm.

14.Ci synowie Abihail, syna Hury, syna Jara, syna Galaad, syna Michael, syna Jesesy, syna Jeddo, syna Buz.

15.Bracia téż syna Abdyel, syna Guni, książęta domu w familiach ich,

16.I mieszkali w Galaad i w Bazan i w miasteczkach jego i we wszech przedmieściach Saron, aż do granic.

17.Ci wszyscy byli policzeni za dni Joathana, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, króla Izraelskiego.

18.Synowie Ruben i Gad i pół pokolenia Manasse, mężowie waleczni, noszący tarcze i miecze, i ciągnący łuk, i wyćwiczeni ku bojowi, czterdzieści i cztery tysiące i siedmset i sześćdziesiąt wychodzących ku bitwie.

19.Wiedli wojnę przeciw Agarejczykom: a Iturejczycy i Naphis i Nodab

20.Dodali im pomocy: i przyszli w ręce ich Agarejczycy i wszyscy, którzy z nimi byli; bo wzywali Boga, gdy się potykali: i wysłuchał ich przeto, iż wierzyli weń.

21.I pobrali wszystko, co mieli, wielbłądów pięćdziesiąt tysięcy, a owiec dwakroć sto tysięcy i pięćdziesiąt tysięcy, i osłów dwa tysiące, i dusz człowieczych sto tysięcy.

22.Wiele téż rannych poległo; bo była Pańska wojna. I mieszkali miasto nich aż do przeniesienia.

23.Synowie téż pół pokolenia Manasse posiedli ziemię od granic Bazan aż do Baal Hermon i Sanir i góry Hermon; bo wielka liczba była.

24.I te były książęta domu rodu ich: Epher i Jesy i Eliel i Ezryel i Jeremia i Odoja i Jedyel, mężowie bardzo mocni i możni, i sławni wodzowie w familiach ich.

25.A opuścili Boga ojców swych, i cudzołożyli z bogami ludzi ziemie, które zniósł Bóg przed nimi.

26.I pobudził Bóg Izraelów ducha Phula, króla Assyryjskiego, i ducha Theglath Phalasara, króla Assur, i przeniósł Ruben i Gad i pół pokolenia Manasse, i zaprowadził je do Lahela i do Habor i do Ara i rzeki Gozan, aż do dnia tego.


Rozdział VI.

O syniech Lewi, którzy byli śpiewaki, a którzy ofiarowniki: i o mieściech, które mieli w pokoleniach Izraelskich.


Synowie Lewi: Gerson, Kaath i Merary. [2]

2.Synowie Kaath: Amram, Isaar, Hebron i Ozyel.

3.Synowie Amramowi: Aaron, Mojżesz i Marya. Synowie Aaronowi: Nadab i Abiu, Eleazar i Ithamar.

4.Eleazar zrodził Phinees, a Phinees zrodził Abisue.

5.A Abisue zaś zrodził Bokcy, a Bokcy zrodził Ozy.

  1. Gen. 46, 9. Exod. 6, 14. Num. 26, 5.
  2. Gen. 46, 18.