Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0401

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

Saraja: synowie Othonielowi: Hathath i Maonathi.

14.Maonathi zrodził Ophra: a Saraja zrodził Joaba, ojca doliny rzemieślników; bo tam rzemieślnicy byli.

15.A synowie Kaleba, syna Jephone: Hir i Ela i Naham: synowie téż Ele: Cenez.

16.A synowie Jaleleel: Zyph i Zypha, Thirya i Asrael.

17.A synowie Ezra: Jether i Mered i Epher i Jalon: I urodziła Maryą i Sammaja i Jesba, ojca Esthamo.

18.Żona téż jego Judaja urodziła Jared, ojca Gedo, i Hebera, ojca Socho, i Ikuthiela, ojca Zanoe. A to synowie Bethii, córki Pharaonowéj, którą był pojął Mered.

19.A synowie żony Odaje, siostry Nahama, ojca Ceili: Garmi i Estham, który był z Machaty.

20.Synowie téż Symonowi: Amnon i Rynna, syn Hanan, i Thilon. A synowie Jesy: Zoheth i Benzoheth.

21.Synowie Sele, syna Juda: Her, ojciec Lechy, i Laada, ojciec Maresy: i rodzaje domu robiących około bisioru w domu przysięgi. [1]

22.I który zastanowił słońce, i mężowie kłamstwa, i Bezpieczny i Rozpalający, którzy byli książęty w Moab i którzy się wrócili do Lahem. A to słowa stare.

23.Ci są garncarze, mieszkający w sadziech i między płoty, przy królu, około robót jego: i mieszkali tam.

24.Synowie Symeonowi: Namuel i Jamin, Jaryb, Zara, Saul. [2]

25.Sellum, syn jego: Mabsan, syn jego, Masma, syn jego.

26.Synowie Masma: Hamuel, syn jego, Zachur, syn jego, Semei, syn jego.

27.Synów Semei szesnaście, a córek sześć: ale bracia jego nie mieli synów wiele, a wszystek rodzaj nie mógł zrównać z liczbą synów Juda.

28.A mieszkali w Bersabee i Molada i Hasarsual.

29.I w Bala i w Asom i w Tholad.

30.I w Bathuel i w Horma i w Syceleg.

31.I w Bethmarchaboth i w Hasarsusym i w Bethberai i w Saarym. Te miasta ich aż do króla Dawida.

32.Wsi téż ich: Etam i Aen, Remmon i Thochen i Asan, miast pięć.

33.I wszystkie wioski ich około tych miast aż do Baal: to jest mieszkanie ich i rozdział osiadłości.

34.Mosobab téż i Jemlech i Josa, syn Amazyaszów,

35.I Joel i Jehu, syn Josabiei, syna Saraja, syna Asyel.

36.I Elioenaj i Jakóba i Isuhaja i Asaja i Adyel i Ismiel i Banaja.

37.Zyza téż, syn Sepheja, syna Allon, syna Idaja, syna Semry, syna Samaja.

38.Teć są mianowane książęta w rodziech ich, i w domu powinowactw swoich wielce się rozmnożyli.

39.I ruszyli się, aby weszli do Gador, aż na wschód słońca doliny, i żeby szukali paszy trzodom swoim.

40.I naleźli pasze obfite i bardzo dobre i ziemię szeroką i spokojną i rodzajną, w któréj pierwéj mieszkali z rodu Cham.

41.Ci tedy przyszli, któreśmy mianowicie wyżéj opisali, za czasu Ezechyasza, króla Judzkiego: i porazili namioty ich i obywatele, które tam naleźli: i wygładzili je aż do dnia dzisiejszego, i mieszkali miasto nich, iż tamże bardzo obfite pasze naleźli.

42.Z synów téż Symeon szli na górę Seir mężów pięć set, mając książęta Phaltyasza i Naaryasza i Raphajasza i Ozyel, syny Jesy.

43.I wybili ostatki, które były mogły ujść, z Amalekitów, i mieszkali tam miasto nich, aż po dziś dzień.


ROZDZIAŁ V.
Rodzaj Ruben, Gad, a pół Manasse, i mieszkania ich.

Synowie téż Ruben, pierworodnego syna Izraelowego; (ten bowiem był pierworodny jego: ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dano pierworództwo jego synom Józepha, syna Izraelowego, a onego nie poczytano za pierworodnego. [3]

  1. Gen. 38, 5.
  2. Genes. 46, 12.
  3. Gen. 35, 24.49, 4.