Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0407

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

Juda i z synów Benjamin, z synów téż Ephraim i Manasse.

4.Othej, syn Ammiud, syna Amry, syna Omraj, syna Bonni, z synów Phares, syna Juda.

5.A z Sylon: Asaja, pierworodny i synowie jego.

6.A z synów Zare: Jehuel i bracia ich, sześćset i dziewięćdziesiąt.

7.A z synów Benjamin: Salo, syn Mosollam, syna Odwia, syna Asana.

8.I Jobania, syn Jeroham, i Ela, syn Ozy, syna Mochory, i Mosollam, syn Saphatyasza, syna Rachuel, syna Jebaniasza.

9.I bracia ich według domów ich dziewięćset pięćdziesiąt i sześć. Ci wszyscy książęta rodów wedle domów ojców swych.

10.Z kapłanów lepak: Jedaja, Jojaryb i Jachin.

11.Azaryasz téż, syn Helcyasza, syna Moholam, syna Sadok, syna Marajoth, syna Achitob, kapłan wielki domu Bożego.

12.A Adajas, syn Jeroham, syna Phassur, syna Melchiasza, i Maasaj, syn Adyel, syna Jezra, syna Mosollam, syna Mosolamith, syna Emer.

13.Braci téż ich, książąt wedle domów ich, tysiąc siedmset i sześćdziesiąt, bardzo mocnych siłą ku odprawowaniu dzieła posługi w domu Bożym.

14.A z Lewitów: Semeja, syn Hassub, syna Esrykam, syna Hasebia, z synów Merary.

15.Bakbakar téż, cieśla, i Galal i Mathania, syn Micha, syna Zechry, syna Asaph.

16.I Obdya, syn Semejasza, syna Galal, syna Idythun, i Barahia, syn Asa, syna Elkana, który mieszkał w sieniach Nethophaty.

17.A odźwierni: Sellum i Akkub i Thelmon i Ahimam i brat ich Sellum, przedniejszy,

18.Aż do onego czasu w bramie królewskiéj na wschód słońca strzegali na przemiany swe z synów Lewi.

19.A Sellum, syn Kore, syna Abiasaph, syna Kore, z bracią swą i z domem ojca swego, ci są Korytowie, nad sprawą służby, stróże sieni przybytku: a familie ich na przemiany strzegące wejścia obozu Pańskiego.

20.A Phinees, syn Eleazarów, był książęciem ich przed Panem.

21.Zacharyasz lepak, syn Mosollama, odźwierny drzwi przybytku świadectwa.

22.Ci wszyscy wybrani za odźwierne u drzwi, dwieście i dwanaście: i popisani we wsiach własnych, których postanowili Dawid i Samuel, widzący, w wierności ich.

23.Tak same, jako i syny ich, we drzwiach domu Pańskiego i w przybytku na przemianach swoich.

24.Wedle czterech wiatrów byli odźwierni: to jest na wschód i na zachód i na północy i na południe.

25.A bracia ich mieszkali we wsiach i przychodzili na soboty swoje od czasu aż do czasu.

26.Tym czterzem Lewitom zwierzony był wszystek poczet odźwiernych, a byli nad gmachami i nad skarby domu Pańskiego.

27.Około kościoła téż Pańskiego mieszkali na strażach swych, żeby czasu swego otwarzali rano drzwi.

28.Z tych téż rodzaju byli nad naczyniem służby; bo pod liczbą naczynie i wnoszono i wynoszono.

29.Z tychże i którzy mieli powierzone naczynia świątnice, mieli w mocy białą mąkę i wino i oliwę i kadzidło i wonności.

30.A synowie kapłanów olejki z wonnych rzeczy sprawowali.

31.A Mathathiasz Lewit, pierworodny Sellum, Koryt, przełożony nad temi rzeczami, które w panwiach smażono.

32.A z synów Kaath, braci ich, byli nad chleby pokładnymi, aby zawsze świeże na każdą sobotę gotowali.

33.Ci są książęta śpiewaków wedle domów Lewitów, którzy w gmachach mieszkali, aby we dnie i w nocy ustawicznie swéj posłudze dosyć czynili.

34.Głowy Lewitów, wedle domów swych przedniejsi, mieszkali w Jeruzalem.

35.A w Gabaonie mieszkali ojciec Gabaon, Jehiel, a imię żony jego Maacha.

36.Syn pierworodny jego Abdon, i Sur i Cys i Baal i Ner i Nadab,