Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 24

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ XXIV.
Na dwadzieścia cztery losów podzieleni synowie Aaronowi i insze familie Lewitów od Dawida.

A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi: Nadab i Abiu i Eleazar i Ithamar.

A Nadab i Abiu umarli przed ojcem swym bez potomstwa: i odprawował kapłański urząd Eleazar i Ithamar. [1]

I podzielił je Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Ahimelecha z synów Ithamarowych według przemian ich i posługi.

I nalazło się daleko więcéj synów Eleazarowych w mężach czelniejszych niźli synów Ithamarowych. I rozdzielił im, to jest synom Eleazarowym, książąt wedle domów szesnaście: a synom Ithamarowym wedle familii i domów ich ośm.

I podzielił obie familie między sobą losami; bo były książęta świątnice i książęta Boży, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Ithamarowych.

I rozpisał je Semejas, syn Nathanaelów, pisarz Lewit, przed królem i książęty i Sadokiem kapłanem i Ahimelechem, synem Abjatharowym, książęty téż domów kapłańskich i Lewitskich: jeden dom, który był nad innymi, Eleazarowi, a drugi dom, który miał inne pod sobą, Ithamarowi.

I wyszedł los pierwszy Jojaryb, wtóry Jedei,

Trzeci Harym, czwarty Seorym,

Piąty Melchia, szósty Maiman,

10 Siódmy Akkos, ósmy Abia,

11 Dziewiąty Jesua, dziesiąty Sechenia,

12 Jedenasty Eliasyb, dwunasty Jacym,

13 Trzynasty Hoppha, czternasty Isbaab,

14 Piętnasty Belga, szesnasty Emmer,

15 Siedmnasty Hezyr, ośmnasty Aphses,

16 Dziewiętnasty Pheteja, dwudziesty Hezechiel,

17 Dwudziesty pierwszy Jachin, dwudziesty wtóry Gamul,

18 Dwudziesty trzeci Dalajau, dwudziesty czwarty Maazjau.

19 Te przemiany ich, według służby ich, aby wchodzili do domu Pańskiego, i według obyczaju swego, pod ręką Aarona, ojca ich, jako był rozkazał Pan, Bóg Izraelów.

20 A z synów Lewi, którzy byli pozostali: z synów Amram był Subael: a z synów Subael, Jehedeja.

21 Z synów zaś Rohobasza przedniejszy Jesyasz.

22 A Isaarów syn Salemoth, a syn Salemothów Jahath:

23 A syn jego Jeryau pierwszy, Amaryasz wtóry, Jahazyel trzeci, Jekmaan czwarty.

24 Syn Ozyel Micha, syn Micha Samir.

25 Brat Micha Jesya: a syn Jesyaszów: Zacharyasz.

26 Synowie Merary: Moholi i Musy. Syn Ozyau Benno.

27 Synowie téż Merary: Ozyau i Soam i Zachur i Hebry.

28 A syn Moholi: Eleazar, który nie miał synów.

29 A syn Cys, Jerameel.

30 Synowie Musy: Moholi, Eder i Jerymoth. Ci synowie Lewi według domów familii ich.

31 I ci téż puścili losy naprzeciw bratom swym, synom Aaronowym, przed Dawidem królem i Sadokiem i Ahimelechem, i książęty domów kapłańskich i Lewitskich: tak większy jako i mniejszy, wszystkie los równie dzielił.