Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0422

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

kapłańskich i Lewitskich: tak większy jako i mniejszy, wszystkie los równie dzielił.


ROZDZIAŁ XXV.
Rozdzielił Dawid z synów Asaphowych, Hemanowych i Idythun, Kantory, Organisty na cztery dwadzieścia familii i losów.

Dawid tedy i urzędnicy wojenni odłączyli na posługowanie syny Asaph i Heman i Idythun, którzyby prorokowali, na cytrach i na arfach i na cymbalech, według liczby swojéj poruczonemu sobie urzędowi służąc.

2.Z synów Asaph: Zachur i Józeph i Nathania i Asarela, synowie Asaph, pod ręką Asaph prorokującego przy królu.

3.A Idythun: synowie Idythun: Godoliasz, Sory, Jesejasz i Hasabiasz i Mathathiasz, sześć pod ręką ojca ich Idythun, który na cytrze prorokował nad wyznającymi i chwalącymi Pana.

4.Heman téż: synowie Heman: Bokcyasz, Mathaniasz, Ozyel, Subuel i Jerymoth, Hananiasz, Hanani, Eliatha, Geddelthi i Romemthiezer i Jesbakaza, Mellothy, Othir, Mahazyoth.

5.Ci wszyscy synowie Heman, widzącego królewskiego w rzeczach Bożych, aby wywyższał róg: i dał Bóg Hemanowi synów czternaście i trzy córki.

6.Wszyscy pod ręką ojca ich rozdzieleni byli ku śpiewaniu w kościele Pańskim, na cymbalech i na arfach i na cytrach ku posługom domu Pańskiego przy królu, to jest: Asaph i Idythun i Heman.

7.A było ich pocztu z bracią ich, którzy uczyli pieśni Pańskiéj, wszyscy mistrzowie, dwieście ośmdziesiąt i ośm.

8.I miotali losy na przemiany swoje, za równo tak większy jako i mniejszy, uczony równo i nieuczony.

9.I wyszedł pierwszy los Józeph, który był od Asapha: wtóry Godoliaszowi i synom jego i braci jego dwunaście.

10.Trzeci Zachur, synom i braci jego dwunaście.

11.Czwarty Isary, synom i braci jego dwunaście.

12.Piąty Nathaniaszowi, synom i braci jego dwunaście.

13.Szósty Bokcyaszowi, synom i braci jego dwunaście.

14.Siódmy Izraelowi, synom i braci jego dwunaście.

15.Ósmy Jesejaszowi, synom i braci jego dwunaście.

16.Dziewiąty Mathaniaszowi, synom i braci jego dwunaście.

17.Dziesiąty Semejaszowi, synom i braci jego dwunaście.

18.Jedenasty Asarelowi, synom i braci jego dwunaście.

19.Dwunasty Hasabiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

20.Trzecinasty Subuelowi, synom i braci jego dwunaście.

21.Czternasty Mathathiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

22.Piętnasty Jerymoth, synom i braci jego dwunaście.

23.Szesnasty Hananiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

24.Siedmnasty Jesbakazowi, synom i braci jego dwunaście.

25.Ośmnasty Hananiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

26.Dziewiętnasty Mellothy, synom i braci jego dwunaście.

27.Dwudziesty Eliatha, synom i braci jego dwunaście.

28.Dwudziesty i pierwszy Othir, synom i braci jego dwunaście.

29.Dwudziesty i wtóry Geddelthi, synom i braci jego dwunaście.

30.Dwudziesty i trzeci Mahazyoth, synom i braci jego dwunaście.

31.Dwudziesty i czwarty Romemthiezer, synom i braci jego dwunaście.


ROZDZIAŁ XXVI.
Rozdział wrotnych losem, którzy mają których drzwi patrzyć, z któréj strony: którzy skarbu i naczynia poświęconego przestrzegać.

A rozdziały wrotnych z Korytów: Meselimia, syn Kore, z synów Asaph.

2.Synowie Meselimiasza: Zacharyasz pierworodny, Jadyhel wtóry, Zabadyasz trzeci, Jathanael czwarty.

3.Elam piąty, Johanan szósty, Elioenaj siódmy.

4.A synowie Obededom: Semejas pierworodny, Jozabad wtóry, Joaha trzeci, Zachar czwarty, Nathanael piąty.

5.Ammiel szósty, Issachar siódmy, Phollathy ósmy; bo mu Pan błogosławił.