Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Rodzaju 11

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Rodzaju podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Genesis, to jest pierwsze Księgi Mojżeszowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


ROZDZIAŁ XI.
W budowaniu wieży Babel pomięszany jest język. Rodzaj Sema, syna Noego, aż do Abrama się oznajmuje.

A ziemia była jednego języka i téjże mowy.

I gdy szli od wschodu słońca, naleźli pole na ziemi Sennaar, i mieszkali na niem.

I rzekli, jeden do bliskiego swego: Pójdźcie, naczyńmy cegieł i wypalmy ją ogniem. I mieli cegłę miasto kamienia, a ił kliowaty miasto wapna.

I rzekli: Pójdźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, któréjby wierzch dosięgał do nieba: a uczyńmy sławne imię nasze, pierwéj niźli się rozproszymy po wszystkich ziemiach.

I zstąpił Pan, aby oglądał miasto i wieżę, którą budowali synowie Adamowi:

I rzekł: Oto jeden jest lud, i jeden język wszystkim: a poczęli to czynić, i nie przestaną od myśli swych, aż je skutkiem wypełnią.

Przeto pójdźcie, zstąpmy, a pomięszajmy tam język ich, aby nie słyszał żaden głosu bliźniego swego.

I tak rozproszył je Pan z onego miejsca po wszystkich ziemiach, i przestali budować miasta.

I przetóż nazwano imię jego Babel, iż tam pomieszany jest język wszystkiéj ziemie: i z onąd rozproszył je Pan po wszystkich krainach.

10 Te są rodzaje Semowe: Semowi było sto lat, kiedy zrodził Arphaxada, we dwie lecie po potopie.

11 I żył Sem, zrodziwszy Arphaxada, pięć set lat, i zrodził syny i córki.

12 Arphaxad zaś żył trzydzieści i pięć lat, i zrodził Salego.

13 I żył Arphaxad, zrodziwszy Salego, trzy sta a trzy lata, i zrodził syny i córki.

14 Sale zaś żył trzydzieści lat, i zrodził Hebera.

15 I żył Sale, zrodziwszy Hebera, cztery sta a trzy lata, i zrodził syny i córki.

16 A Heber żył trzydzieści i cztery lata, i zrodził Phalega.

17 I żył Heber, zrodziwszy Phalega, cztery sta i trzydzieści lat, i zrodził syny i córki.

18 Żył téż Phaleg trzydzieści lat, i zrodził Rewa:

19 I żył Phaleg, zrodziwszy Rewa, dwieście i dziewięć lat, i zrodził syny i córki.

20 Rew zasię żył trzydzieści i dwie lecie, i zrodził Saruga.

21 I żył Rew, zrodziwszy Saruga dwieście i siedm lat, i zrodził syny i córki.

22 Sarug lepak żył trzydzieści lat, i zrodził Nachora.

23 I żył Sarug, zrodziwszy Nachora, dwieście lat, i zrodził syny i córki.

24 Nachor zasię żył dwadzieścia i dziewięć lat, i zrodził Tharego.

25 I żył Nachor, zrodziwszy Tharego, sto i dziewiętnaście lat, i zrodził syny i córki.

26 I żył Thare siedmdziesiąt lat, i zrodził Abrama, i Nachora, i Arana.

27 A Tharego rodzaje są te: Thare zrodził Abrama, Nachora, i Arana. Aran zaś zrodził Lota.

28 I umarł Aran przed Tharem, ojcem swoim, w ziemi narodzenia swego, w Ur Chaldejczyków.

29 I pojęli Abram i Nachor żony: imię żony Abramowéj Sarai, a imię żony Nachorowéj Melcha, córka Arana, ojca Melchy i ojca Jeschy.

30 A była Sarai niepłodną, i nie miała dzieci.

31 Wziął tedy Thare Abrama, syna swego, i Lota, syna Aranowego, wnuka swego, i Sarai niewiastkę swoję, żonę Abrama, syna swego: i wywiódł je z Ur Chaldejczyków, aby szli do ziemi Chananejskiéj, i przyszli aż do Harana, i mieszkali tam.

32 I było dni Tharego dwieście i pięć lat, i umarł w Haranie.