Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0017

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  ROZDZIAŁ X.
  Rodzaju opisanie synów Noego, od których są rozdzielone narody po potopie.

  Te są rodzaje synów Noego, Sema, Chama, i Japheta: i narodziło się im synów po potopie.

  2.Synowie Japhetowi: Gomer i Magog, i Madai, i Jawan, i Thubal, i Mosoch, i Thyras.

  3.Synowie zaś Gomerowi: Askenes i Ryphat, i Thogorma.

  4.A synowie Jawanowi: Elisa i Tharsys, Cetthim i Dodanim.

  5.Od tych rozdzielone są wyspy narodów w krainach swoich, każdy według języka swego i domów swych w narodziech swoich.

  6.A synowie Chamowi: Chus i Mesraim, i Phuth, i Chanaan.

  7.Synowie Chusowi: Saba, i Hewila, i Sabatha, i Regma, i Sabatacha. Synowie Regmowi: Saba i Dadan.

  8.Zaś Chus zrodził Nemroda: ten począł być możny na ziemi.

  9.I był duży Łowiec przed Panem. Przeto wyszła przypowieść: Jako Nemrod duży Łowiec przed Panem.

  10.A początek królestwa jego był Babilon, i Arach, i Achad, i Chalanne w ziemi Sennaar.

  11.Z onéj ziemi wyszedł Assur, i zbudował Niniwen, i ulice miasta, i Chale.

  12.Resen téż między Niniwen i Chale: to jest Miasto wielkie.

  13.Ale Mesraim zrodził Ludyma, i Anamima, i Laabima, i Nephthuma:

  14.I Phetrusyma, i Chasluima: z których poszli Philistynowie i Kaphtorymowie.

  15.Chanaan zaś zrodził Sydoan, pierworodnego swego, i Hethæego,

  16.I Jebusego, i Amorrego, i Gergesego,

  17.Hewego, i Aracego, i Synego.

  18.I Aradego, Samarego i Amathego: a potem rozsiały się narody Chananejczyków.

  19.I były granice Chananejskie idąc od Sydonu do Gerary aż do Gazy: aż wnidziesz do Sodomy, i Gomorry, i Adamy, i Seboima aż do Lezy.

  20.Ci są synowie Chamowi w rodach, i w językach, w pokoleniach, ziemiach, i narodach ich.

  21.Z Sema téż zrodzili się, z ojca wszystkich synów Heberowych, starszego brata Japhetowego. [1]

  22.Synowie Semowi: Aelam i Assur, i Arphaxad, i Lud, i Aram.

  23.Synowie Aramowi: Us, i Hul, i Gether, i Mes.

  24.Zaś Arphaxad zrodził Salego, z którego poszedł Heber.

  25.Heberowi lepak urodzili się dwaj synowie: imię jednego Phaleg, iż we dni jego rozdzieliła się ziemia: a imię brata jego Jektan.

  26.Który Jektan zrodził Elmodada, i Salepha, i Asarmotha, i Jarego,

  27.I Adurama, i Uzala, i Deklę:

  28.I Ebala, i Abimaela, i Sabę:

  29.I Ophira, i Hewilę, i Jobaba. Ci wszyscy synowie Jektanowi.

  30.A mieszkanie było ich, od Messy idącym, aż do Sephary góry na wschód słońca.

  31.Ci synowie Semowi, według domów i języków i krain w narodziech swoich.

  32.Te domy Noego według ludzi i narodów ich. Od tych rozdzielone są narody na ziemi po potopie.


  ROZDZIAŁ XI.
  W budowaniu wieży Babel pomięszany jest język. Rodzaj Sema, syna Noego, aż do Abrama się oznajmuje.

  A ziemia była jednego języka i téjże mowy.

  2.I gdy szli od wschodu słońca, naleźli pole na ziemi Sennaar, i mieszkali na niem.

  3.I rzekli, jeden do bliskiego swego: Pójdźcie, naczyńmy cegieł i wypalmy ją ogniem. I mieli cegłę miasto kamienia, a ił kliowaty miasto wapna.

  4.I rzekli: Pójdźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, któréjby wierzch dosięgał do nieba: a uczyńmy sławne imię nasze, pierwéj niźli się rozproszymy po wszystkich ziemiach.

  5.I zstąpił Pan, aby oglądał miasto i wieżę, którą budowali synowie Adamowi:

  6.I rzekł: Oto jeden jest lud, i jeden język wszystkim: a poczęli to czynić, i nie przestaną od myśli swych, aż je skutkiem wypełnią.

  7.Przeto pójdźcie, zstąpmy, a pomięszajmy tam język ich, aby nie słyszał żaden głosu bliźniego swego.


  1. 1.Par. 1, 17.