Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0017

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


ROZDZIAŁ X.
Rodzaju opisanie synów Noego, od których są rozdzielone narody po potopie.

Te są rodzaje synów Noego, Sema, Chama, i Japheta: i narodziło się im synów po potopie.

2.Synowie Japhetowi: Gomer i Magog, i Madai, i Jawan, i Thubal, i Mosoch, i Thyras.

3.Synowie zaś Gomerowi: Askenes i Ryphat, i Thogorma.

4.A synowie Jawanowi: Elisa i Tharsys, Cetthim i Dodanim.

5.Od tych rozdzielone są wyspy narodów w krainach swoich, każdy według języka swego i domów swych w narodziech swoich.

6.A synowie Chamowi: Chus i Mesraim, i Phuth, i Chanaan.

7.Synowie Chusowi: Saba, i Hewila, i Sabatha, i Regma, i Sabatacha. Synowie Regmowi: Saba i Dadan.

8.Zaś Chus zrodził Nemroda: ten począł być możny na ziemi.

9.I był duży Łowiec przed Panem. Przeto wyszła przypowieść: Jako Nemrod duży Łowiec przed Panem.

10.A początek królestwa jego był Babilon, i Arach, i Achad, i Chalanne w ziemi Sennaar.

11.Z onéj ziemi wyszedł Assur, i zbudował Niniwen, i ulice miasta, i Chale.

12.Resen téż między Niniwen i Chale: to jest Miasto wielkie.

13.Ale Mesraim zrodził Ludyma, i Anamima, i Laabima, i Nephthuma:

14.I Phetrusyma, i Chasluima: z których poszli Philistynowie i Kaphtorymowie.

15.Chanaan zaś zrodził Sydoan, pierworodnego swego, i Hethæego,

16.I Jebusego, i Amorrego, i Gergesego,

17.Hewego, i Aracego, i Synego.

18.I Aradego, Samarego i Amathego: a potem rozsiały się narody Chananejczyków.

19.I były granice Chananejskie idąc od Sydonu do Gerary aż do Gazy: aż wnidziesz do Sodomy, i Gomorry, i Adamy, i Seboima aż do Lezy.

20.Ci są synowie Chamowi w rodach, i w językach, w pokoleniach, ziemiach, i narodach ich.

21.Z Sema téż zrodzili się, z ojca wszystkich synów Heberowych, starszego brata Japhetowego. [1]

22.Synowie Semowi: Aelam i Assur, i Arphaxad, i Lud, i Aram.

23.Synowie Aramowi: Us, i Hul, i Gether, i Mes.

24.Zaś Arphaxad zrodził Salego, z którego poszedł Heber.

25.Heberowi lepak urodzili się dwaj synowie: imię jednego Phaleg, iż we dni jego rozdzieliła się ziemia: a imię brata jego Jektan.

26.Który Jektan zrodził Elmodada, i Salepha, i Asarmotha, i Jarego,

27.I Adurama, i Uzala, i Deklę:

28.I Ebala, i Abimaela, i Sabę:

29.I Ophira, i Hewilę, i Jobaba. Ci wszyscy synowie Jektanowi.

30.A mieszkanie było ich, od Messy idącym, aż do Sephary góry na wschód słońca.

31.Ci synowie Semowi, według domów i języków i krain w narodziech swoich.

32.Te domy Noego według ludzi i narodów ich. Od tych rozdzielone są narody na ziemi po potopie.


ROZDZIAŁ XI.
W budowaniu wieży Babel pomięszany jest język. Rodzaj Sema, syna Noego, aż do Abrama się oznajmuje.

A ziemia była jednego języka i téjże mowy.

2.I gdy szli od wschodu słońca, naleźli pole na ziemi Sennaar, i mieszkali na niem.

3.I rzekli, jeden do bliskiego swego: Pójdźcie, naczyńmy cegieł i wypalmy ją ogniem. I mieli cegłę miasto kamienia, a ił kliowaty miasto wapna.

4.I rzekli: Pójdźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, któréjby wierzch dosięgał do nieba: a uczyńmy sławne imię nasze, pierwéj niźli się rozproszymy po wszystkich ziemiach.

5.I zstąpił Pan, aby oglądał miasto i wieżę, którą budowali synowie Adamowi:

6.I rzekł: Oto jeden jest lud, i jeden język wszystkim: a poczęli to czynić, i nie przestaną od myśli swych, aż je skutkiem wypełnią.

7.Przeto pójdźcie, zstąpmy, a pomięszajmy tam język ich, aby nie słyszał żaden głosu bliźniego swego.


  1. 1.Par. 1, 17.