Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Rodzaju 5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Rodzaju podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Genesis, to jest pierwsze Księgi Mojżeszowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


ROZDZIAŁ V.
Rodzaj i potomstwo Adamowe aż do Noego.

Te są księgi rodzaju Adamowego, w dzień, którego stworzył Bóg człowieka; na podobieństwo Boże uczynił go.

Mężczyznę i niewiastę stworzył je, i błogosławił im: i nazwał imię ich Adam, w dzień którego są stworzeni.

I żył Adam sto i trzydzieści lat, i zrodził na wyobrażenie i podobieństwo swoje: i nazwał imię jego Seth.[1]

I stało się dni Adamowych potem, jako zrodził Setha, ośm set lat: i zrodził syny i córki.

I stał się wszystek czas, którego żył Adam, lat dziewięć set trzydzieści: i umarł.

Żył téż Seth sto i pięć lat, i zrodził Enosa.

I żył Seth potem, jako zrodził Enosa, ośm set i siedm lat, i zrodził syny i córki.

I stały się wszystkie dni Sethowe, dziewięć set dwanaście lat: i umarł.

Enos lepak żył dziewięćdziesiąt lat, i zrodził Kainana.

10 Po którego narodzeniu żył ośm set i piętnaście lat, i zrodził syny i córki.

11 I stały się wszystkie dni Enosowe dziewięć set i pięć lat: i umarł.

12 Żył téż Kainan siedmdziesiąt lat, i zrodził Malaleela.

13 I żył Kainan potem, jako zrodził Malaleela, ośmset i czterdzieści lat, i zrodził syny i córki.

14 I było wszech dni Kainanowych dziewięć set i dziesięć lat: i umarł.

15 Malaleel zaś żył sześćdziesiąt i pięć lat, i zrodził Jareda.

16 I żył Malaleel potem, jako zrodził Jareda, ośm set trzydzieści lat, i zrodził syny i córki.

17 I stały się wszystkie dni Malaleelowe ośm set dziewięćdziesiąt pięć lat: i umarł.

18 I żył Jared sto sześćdziesiąt dwa lata, i zrodził Henocha.

19 I żył Jared potem, jako zrodził Henocha, ośm set lat, i zrodził syny i córki.

20 I stały się wszystkie dni Jaredowe dziewięć set sześćdziesiąt dwa lata: i umarł.

21 Henoch lepak żył sześćdziesiąt pięć lat, i zrodził Mathusalama.

22 I chodził Henoch z Bogiem, i żył potem, jako zrodził Mathusalę, trzy sta lat, i zrodził syny i córki.

23 I stały się wszystkie dni Henochowe trzy sta sześćdziesiąt pięć lat.

24 I chodził z Bogiem, i nie było go widać; bo go wziął Bóg.

25 Żył Mathusala sto ośmdziesiąt siedm lat, i zrodził Lamecha.

26 I żył Mathusala potem, jako zrodził Lamecha, siedm set ośmdziesiąt dwa lata, i zrodził syny i córki.

27 I stały się wszystkie dni Mathusale, dziewięć set sześćdziesiąt dziewięć lat: i umarł.

28 Lamech zaś żył sto ośmdziesiąt dwa lata i zrodził syna.

29 I nazwał imię jego Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy z prac i robót rąk naszych, na ziemi, którą Pan przeklnął.

30 I żył Lamech potem, jako zrodził Noego, pięć set dziewięćdziesiąt pięć lat, i zrodził syny i córki.

31 I stały się wszystkie dni Lamechowe siedm set siedmdziesiąt siedm lat: i umarł.

32 Noe zaś gdy był piąci set lat, zrodził Sema, Chama, i Japheta.