Biblia Wujka (1923)/Księga Rodzaju 10

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Rodzaju podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Genesis, to jest pierwsze Księgi Mojżeszowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


ROZDZIAŁ X.
Rodzaju opisanie synów Noego, od których są rozdzielone narody po potopie.

Te są rodzaje synów Noego, Sema, Chama, i Japheta: i narodziło się im synów po potopie.

Synowie Japhetowi: Gomer i Magog, i Madai, i Jawan, i Thubal, i Mosoch, i Thyras.

Synowie zaś Gomerowi: Askenes i Ryphat, i Thogorma.

A synowie Jawanowi: Elisa i Tharsys, Cetthim i Dodanim.

Od tych rozdzielone są wyspy narodów w krainach swoich, każdy według języka swego i domów swych w narodziech swoich.

A synowie Chamowi: Chus i Mesraim, i Phuth, i Chanaan.

Synowie Chusowi: Saba, i Hewila, i Sabatha, i Regma, i Sabatacha. Synowie Regmowi: Saba i Dadan.

Zaś Chus zrodził Nemroda: ten począł być możny na ziemi.

I był duży Łowiec przed Panem. Przeto wyszła przypowieść: Jako Nemrod duży Łowiec przed Panem.

10 A początek królestwa jego był Babilon, i Arach, i Achad, i Chalanne w ziemi Sennaar.

11 Z onéj ziemi wyszedł Assur, i zbudował Niniwen, i ulice miasta, i Chale.

12 Resen téż między Niniwen i Chale: to jest Miasto wielkie.

13 Ale Mesraim zrodził Ludyma, i Anamima, i Laabima, i Nephthuma:

14 I Phetrusyma, i Chasluima: z których poszli Philistynowie i Kaphtorymowie.

15 Chanaan zaś zrodził Sydoan, pierworodnego swego, i Hethæego,

16 I Jebusego, i Amorrego, i Gergesego,

17 Hewego, i Aracego, i Synego.

18 I Aradego, Samarego i Amathego: a potem rozsiały się narody Chananejczyków.

19 I były granice Chananejskie idąc od Sydonu do Gerary aż do Gazy: aż wnidziesz do Sodomy, i Gomorry, i Adamy, i Seboima aż do Lezy.

20 Ci są synowie Chamowi w rodach, i w językach, w pokoleniach, ziemiach, i narodach ich.

21 Z Sema téż zrodzili się, z ojca wszystkich synów Heberowych, starszego brata Japhetowego. [1]

22 Synowie Semowi: Aelam i Assur, i Arphaxad, i Lud, i Aram.

23 Synowie Aramowi: Us, i Hul, i Gether, i Mes.

24 Zaś Arphaxad zrodził Salego, z którego poszedł Heber.

25 Heberowi lepak urodzili się dwaj synowie: imię jednego Phaleg, iż we dni jego rozdzieliła się ziemia: a imię brata jego Jektan.

26 Który Jektan zrodził Elmodada, i Salepha, i Asarmotha, i Jarego,

27 I Adurama, i Uzala, i Deklę:

28 I Ebala, i Abimaela, i Sabę:

29 I Ophira, i Hewilę, i Jobaba. Ci wszyscy synowie Jektanowi.

30 A mieszkanie było ich, od Messy idącym, aż do Sephary góry na wschód słońca.

31 Ci synowie Semowi, według domów i języków i krain w narodziech swoich.

32 Te domy Noego według ludzi i narodów ich. Od tych rozdzielone są narody na ziemi po potopie.