Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0013

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  ROZDZIAŁ V.
  Rodzaj i potomstwo Adamowe aż do Noego.

  Te są księgi rodzaju Adamowego, w dzień, którego stworzył Bóg człowieka; na podobieństwo Boże uczynił go.

  2.Mężczyznę i niewiastę stworzył je, i błogosławił im: i nazwał imię ich Adam, w dzień którego są stworzeni.

  3.I żył Adam sto i trzydzieści lat, i zrodził na wyobrażenie i podobieństwo swoje: i nazwał imię jego Seth.[1]

  4.I stało się dni Adamowych potem, jako zrodził Setha, ośm set lat: i zrodził syny i córki.

  5.I stał się wszystek czas, którego żył Adam, lat dziewięć set trzydzieści: i umarł.

  6.Żył téż Seth sto i pięć lat, i zrodził Enosa.

  7.I żył Seth potem, jako zrodził Enosa, ośm set i siedm lat, i zrodził syny i córki.

  8.I stały się wszystkie dni Sethowe, dziewięć set dwanaście lat: i umarł.

  9.Enos lepak żył dziewięćdziesiąt lat, i zrodził Kainana.

  10.Po którego narodzeniu żył ośm set i piętnaście lat, i zrodził syny i córki.

  11.I stały się wszystkie dni Enosowe dziewięć set i pięć lat: i umarł.

  12.Żył téż Kainan siedmdziesiąt lat, i zrodził Malaleela.

  13.I żył Kainan potem, jako zrodził Malaleela, ośmset i czterdzieści lat, i zrodził syny i córki.

  14.I było wszech dni Kainanowych dziewięć set i dziesięć lat: i umarł.

  15.Malaleel zaś żył sześćdziesiąt i pięć lat, i zrodził Jareda.

  16.I żył Malaleel potem, jako zrodził Jareda, ośm set trzydzieści lat, i zrodził syny i córki.

  17.I stały się wszystkie dni Malaleelowe ośm set dziewięćdziesiąt pięć lat: i umarł.

  18.I żył Jared sto sześćdziesiąt dwa lata, i zrodził Henocha.

  19.I żył Jared potem, jako zrodził Henocha, ośm set lat, i zrodził syny i córki.

  20.I stały się wszystkie dni Jaredowe dziewięć set sześćdziesiąt dwa lata: i umarł.

  21.Henoch lepak żył sześćdziesiąt pięć lat, i zrodził Mathusalama.

  22.I chodził Henoch z Bogiem, i żył potem, jako zrodził Mathusalę, trzy sta lat, i zrodził syny i córki.

  23.I stały się wszystkie dni Henochowe trzy sta sześćdziesiąt pięć lat.

  24.I chodził z Bogiem, i nie było go widać; bo go wziął Bóg.

  25.Żył Mathusala sto ośmdziesiąt siedm lat, i zrodził Lamecha.

  26.I żył Mathusala potem, jako zrodził Lamecha, siedm set ośmdziesiąt dwa lata, i zrodził syny i córki.

  27.I stały się wszystkie dni Mathusale, dziewięć set sześćdziesiąt dziewięć lat: i umarł.

  28.Lamech zaś żył sto ośmdziesiąt dwa lata i zrodził syna.

  29.I nazwał imię jego Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy z prac i robót rąk naszych, na ziemi, którą Pan przeklnął.

  30.I żył Lamech potem, jako zrodził Noego, pięć set dziewięćdziesiąt pięć lat, i zrodził syny i córki.

  31.I stały się wszystkie dni Lamechowe siedm set siedmdziesiąt siedm lat: i umarł.

  32.Noe zaś gdy był piąci set lat, zrodził Sema, Chama, i Japheta.


  ROZDZIAŁ VI.
  Przyczyna potopu grzech ludzki; wszakże sprawiedliwy był Noe, któremu Bóg nakazuje budować korab, aby w nim Noe z swoim narodem, i nasienie wszystkich zwierząt zachowane było.

  A gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, i zrodzili córki:

  2.Widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, wzięli sobie za żony ze wszystkich, które obrali.

  3.I rzekł Bóg: Nie będzie trwał duch mój na wieki w człowieku, gdyż jest ciałem: i będą dni jego sto i dwadzieścia lat.

  4.A Olbrzymowie byli na ziemi w one dni; bo gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, a one porodziły: ci są mocarze od wieku, mężowie sławni.

  5.A widząc Bóg, że wiele było złości ludzkiéj na ziemi, a wszystka myśl serca była napięta ku złemu po wszystek czas:

  6.Żal mu było, że uczynił czło-

  1. 1.Kor. 1, 1.