Biblia Gdańska/Księgi Przypowieści Salomonowe 16

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księgi Przypowieści Salomonowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XVI.

Człowiek sporządza[1] myśli serca swego; ale od Pana iest odpowiedź ięzyka.
2. Wszystkie drogi człowiecze zdadzą się bydź[2] czyste przed oczyma iego; ale Pan iest, który waży serca.
3. Włóż na Pana sprawy[3] twe, a będą utwierdzone zamysły twoie.
4. Pan dla siebie samego wszystko sprawił, nawet i niezbożnika na dzień zły.
5. Obrzydliwością iest Panu każdy wyniosłego serca; który choć sobie inne na pomoc weźmie, nie uydzie pomsty.
6. Miłosierdziem i prawdą oczyściona bywa nieprawość, a w boiaźni Pańskiéy odstępuiemy od złego.
7. Gdy się podobaią Panu drogi człowieka, i nieprzyiacioły iego do zgody z nim przywodzi.
8. Lepsza iest trocha[4] z sprawiedliwością, niż wiele dochodów niesprawiedliwych.
9. Serce człowiecze rozrządza drogi swe; ale Pan sprawuie kroki iego.
10. Sprawiedliwy rozsądek iest w wargach królewskich; w sądzie nie błądzą usta iego.
11. Waga i szale[5] są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą iego.
12. Obrzydliwością iest Królom czynić niezbożność; bo sprawiedliwością stolica umocniona bywa.
13. Przyiemne są Królom wargi sprawiedliwe, a szczerych w mowie miłuią.
14. Gniew królewski[6] iest posłem śmierci; ale mąż mądry ubłaga go.
15. W iasności twarzy królewskiéy iest żywot, a łaska iego iest iako obłok z deszczem pozdnym.
16. Daleko lepiéy iest nabyć mądrości, niżeli złota nayczystszego; a nabyć rostropności lepiéy, niż śrebra.[7]
17. Gościniec uprzeymych iest odstąpić od złego; strzeże duszy swéy, kto strzeże drogi swoiéy.
18. Przed zginieniem[8] przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha.
19. Lepiéy iest bydź uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.
20. Kto ma wzgląd na słowa, znayduie dobre; a kto ufa w Panu, błogosławiony[9] iest.
21. Kto iest mądrego serca, słynie rozumnym, a słodkość warg przydawa nauki.
22. Zdróy żywota iest rostropność tym, którzy ią maią; ale umieiętność głupich iest głupstwem.
23. Serce mądrego rostropnie sprawuie usta swoie, a wargami swemi przydawa nauki.
24. Powieści wdzięczne są iako plastr miodu, słodkością duszy, a lekarstwem kościom.
25. Zda się podczas[10] droga bydź prosta człowiekowi; wszakże dokończenie iéy pewna droga na śmierć.
26. Człowiek pracowity pracuie sobie; bo go pobudzaią usta iego.
27. Człowiek niezbożny wykopywa złe, a w wargach iego iako ogień pałaiący.
28. Mąż przewrotny[11] rozsiewa zwady, a klatecznik rozłącza przyiacioły.
29. Mąż okrutny przewabia bliźniego swego, i wprowadza go na drogę niedobrą.
30. Kto mruga oczyma swemi, zmyśla przewrotności; a kto rucha wargami swemi, broi złe.
31. Koroną chwały iest szędziwość, znayduię się na drodze sprawiedliwości.
32. Lepszy iest nierychły do gniewu, niżeli mocarz; a kto panuie sercu swemu, lepszy iest, niżeli ten, co dobył miasta.
33. Los na łono rzucaią; ale od Pana iest wszystko rozrządzenie iego.
 Prz 15 Prz 16 Prz 17