Biblia Gdańska/List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła 5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła

1 - 2 - 3 - 4 - 5


ROZDZIAŁ V.


I. Starszych, aby wiernie służyli kościołowi Bożemu, i nie panowali nad nim 1 — 4. II. młodszych, aby starszym poddanymi 5. III. a wszystkich, aby się uniżali 6. 7. IV. trzeźwymi i czuynymi będąc 8. V. odpór daiąc szatanowi, napomina 9 — 14.
Starszych, którzy są między wami, proszę ia spółstarszy[1] i świadek ucierpienia Chrystusowego, i uczęstnik chwały, która ma bydź obiawiona:
2. Paście[2] trzodę Bożą, która iest między wami, oglądaiąc iéy nie poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla sprosnego zysku, ale ochotnym umysłem;
3. Ani iako panuiąc nad dziedzictwem Pańskiém, ale wzormi[3] będąc trzody.
4. A gdy się okaże ono Książę pasterzów, odniesiecie niezwiędłą[4] koronę chwały.
II. 5. Także, młodsi! bądźcie poddani starszym,[5] a wszyscy iedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się[6] sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa.
III. 6. Uniżaycież się tedy[7] pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego.
7. Wszystko staranie wasze[8] wrzuciwszy nań, gdyż on ma pieczą o was.
IV. 8. Trzeźwymi bądźcie, czuycie; albowiem przeciwnik wasz diabeł, iako lew[9] ryczący, obchodzi, szukaiąc, kogoby pożarł.
V. 9. Któremu dawaycie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszém, które iest na świecie, wykonywaią.
10. A Bóg wszelkiéy łaski, który nas powołał do wiecznéy chwały swoiéy w Chrystusie Iezusie, gdy maluczko[10] ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuie;
11. Iemu niech będzie chwała[11] i panowanie na wieki wieków. Amen.]
12. Przez Sylwana, wam wiernego brata, iako rozumiem, krótkom pisał, napominaiąc i świadcząc, iż ta iest prawdziwa łaska Boża, w któréy stoicie.
13. Pozdrawia was spółwybrany zbór, ten, który iest w Babylonie, i[12] Marek, syn móy.
14. Pozdrówcie iedni[13] drugich w pocałowaniu miłości. Pokóy niech będzie wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Iezusie. Amen.

 List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła 4 List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła 5
Biblia Gdańska
List wtóry powszechny Ś. Piotra Apostoła