Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Efezów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


ROZDZIAŁ III.


I. Apostoł dla tego od Żydów wiele ucierpiał, że taiemnicę o powołaniu Poganów z rozkazania Bożego zwiastował 1 — 12. II. Potym upomina Efezów, żeby dla prześladowania nie ustawali w powołaniu swoiém 13. III. Prosi Boga, żeby im dał zrozumieć, iaka iest miłość Chrystusa Pana 14 — 21.
Dla tego ia Paweł iestem więźniem Chrystusa[1] Iezusa za was Pogany;
2. Ieźliście tylko słyszeli o udzieleniu łaski Bożéy, która mi iest dana dla was,
3. Iż mi Bóg przez obiawienie oznaymił taiemnicę, (iakom wam przedtym krótko napisał;
4. Zkąd czytaiąc możecie obaczyć wiadomość moię w taiemnicy Chrystusowéy.)
5. Która inszych wieków nie była[2] znaioma synom ludzkim, iako teraz obiawiona iest świętym Apostołom iego i Prorokom przez Ducha;
6. To iest, iż Poganie są spółdziedzicami i spólném ciałem, i spółuczęstnikami obietnicy iego w Chrystusie przez Ewangielią,
7. Któréy stałem się sługą według daru łaski Bożéy, która mi iest dana według skutku[3] mocy iego.
8. Mnie, mówię, naymnieyszemu ze wszystkich[4] Swiętych dana iest ta łaska, abym między Poganami opowiadał[5] te niedościgłe bogactwa Chrystusowe,
9. A iżbym obiaśnił wszystkim, iakaby była[6] społeczność onéy taiemnicy zakrytéy od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez[7] Iezusa Chrystusa;
10. Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom[8] i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
11. Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Iezusie, Panu naszym,
12. W którym mamy[9] bezpieczność i przystęp z dufnością przez wiarę iego.
II. 13. Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za was, co iest chwałą waszą.
III. 14. Dla tego skłaniam kolana swoie przed oycem Pana naszego Iezusa Chrystusa.
15. Z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa;
16. Aby wam dał według bogactwa chwały swéy, żebyście byli mocą[10] utwierdzeni przez Ducha iego we wnętrznym człowieku;
17. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych;
18. Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi Swiętymi, która iest szerokość, i długość, i głębokość i wysokość;
19. I poznać miłość Chrystusowę przewyższaiącą wszelką znaiomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą.
20. A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiéy, niżeli prosimy albo myślimy, według onéy mocy, która skuteczna iest w nas;
21. Temu[11] niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Iezusa po wszystkie czasy na wieki wieków. Amen.]

 List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 2 List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 3
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 4