Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 6

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Efezów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


ROZDZIAŁ VI.


I. O powinnościach dzieci 1 — 3. II. rodziców 4. III. sług 5 — 8. IV. i panów 9. V. Bóy żołnierzów Pańskich 10 — 12. VI. i bronie 13 — 24.
Dziatki! bądźcie[1] posłuszne rodzicom waszym w Panu; boć to iest sprawiedliwa.
2. Czciy oyca[2] twego i matkę, (toć iest pierwsze przykazanie z obietnicą.)
3. Abyć się dobrze działo, i abyś długo żył na ziemi.
II. 4. A wy oycowie! nie pobudzaycie do gniewu dziatek waszych, ale ie wychowywaycie[3] w karności i w napominaniu Pańskiém.
III. 5. Słudzy posłuszni bądźcie[4] panom według ciała, z boiaźnią i ze drzeniem w prostości serca waszego, iako Chrystusowi;
6. Nie na oko służąc, iako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale iako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolą Bożą,
7. Z dobrą wolą służąc iako Panu a nie ludziom.
8. Wiedząc, iż każdy, coby uczynił[5] dobrego, za ta odniesie nagrodę od Pana, choć niewolnik choć wolny.
IV. 9. A wy Panowie! także się[6] zachowaycie przeciwko nim odpuszczaiąc groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebiesiech, a względu[7] na osoby u niego niemasz.
V. 10. Na ostatek, bracia moi! zmacniaycie się w Panu, i w sile mocy iego;
11. Obleczcie sie w zupełną zbroię Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim.
12. Albowiem nie mamy boiu przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierzawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko.
VI. 31.[8] A przetoż weźmiycie zupełną zbroię Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się.
14. Stóycież tedy, przepasawszy[9] biodra wasze prawdą, i oblekłszy pancerz sprawiedliwości,
15. I obuwszy nogi w gotowość Ewangielii pokoiu.
16. A nadewszystko wziąwszy tarczą wiary, ktorąbyście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zagasić.
17. Przyłbicę téż zbawienia[10] weźmiycie i miecz ducha, który iest słowo Boże;]
18. W każdéj modlitwie[11] i w proźbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czuiąc ze wszelką ustawicznością i z proźbą[12] za wszystkie Swięte,
19. I za mię, aby mi była dana[13] mowa ku otworzeniu ust moich z bezpieczeństwem, abym oznaymiał taiemnicę Ewangielii,
20. Dla któréy poselstwo sprawuię w łańcuchu, abym w nim bezpiecznie mówił iako mi mówić potrzeba.
21. A iżbyście wiedzieli i wy, co się ze mną dzieie, i co czynię, wszystko wam oznaymi Tychykus,[14] brat miły, i wierny sługa w Panu,
22. Któregom posłał do was dla tego samego, abyście wiedzieli, co się z nami dzieie, i aby pocieszył serca wasze.
23. Pokóy niech będzie braciom, i miłość z wiarą od Boga oyca, i Pana Iezusa Chrystusa.
24. Łaska niech będzie ze wszystkimi miłuiącymi Pana naszego Iezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

Ten list napisany iest do Efezów z Rzymu przez Tychyka.

 List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 5 List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 6
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów