Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy 5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy

1 - 2 - 3 - 4 - 5


ROZDZIAŁ V.


I. Niepotrzebne o czasie przyiścia Pańskiego badania ganiąc 1 — 3. II. napomina, żeby na to przyiście zawsze byli gotowi 6 — 10. III. potym do inszych cnót wiedzie 11 — 28.
A o czasach i o chwilach, bracia! nie potrzebuiecie, aby wam pisano.
2. Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański iako złodziéy[1] w nocy, tak przyidzie.
3. Bo gdy mówić będą: Pokóy i bespieczeństwo! tedy na nie nagłe zginienie przyidzie, iako ból na niewiastę brzemienną, a nie uydą.
4. Lecz wy, bracia! nie iesteście w ciemności, aby was on dzień iako złodziéy zachwycił.
5. Wszyscy wy iesteście synowie światłości i synowie dnia; nie iesteśmy synowie nocy ani ciemności.
II. 6. Przeto nie śpiymy[2] iako i insi, ale[3] czuymy, i bądźmy[4] trzeźwymi.
7. Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upiiaią, w nocy się upiiaią.
8. Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się[5] w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia.
9. Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Iezusa Chrystusa,
10. Który[6] umarł za nas, abyśmy, lub czuiemy lub śpiemy, wespołek z nim żyli.
III. 11. Przetoż napominaycie iedni drugich, i buduycie ieden drugiego, iako i czynicie.
12. A prosimy was, bracia! abyście poznali te, którzy pracuią między wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu, i napominaią was;
13. Abyście ie iak naybardziéy miłowali dla ich pracy; pokóy téż zachowaycie między sobą.
14. A prosimy was, bracia! napominaycie te, którzy nie stoią[7] w rządzie, cieszcie boiaźliwe, znaszaycie[8] słabe, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim;
15. Patrzcie, aby kto złém[9] za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladuycie, i sami między sobą i ku wszystkim.
16. Zawsze się raduycie.
17. Bez przestanku się modlcie.
18. Za wszystko[10] dziękuycie; albowiem tać iest wola Boża w Chrystusie Iezusie przeciwko wam.
19. Ducha nie zagaszaycie.
20. Proroctw lekce niepoważaycie.
21. Wszystkiego[11] doświadczaycie, a co iest dobrego, tego się trzymaycie.
22. Od wszelakiego podobieństwa złości się wstrzymywaycie.
23. A sam Bóg pokoiu niech was zupełnie[12] poświęci; a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyiście Pana naszego Iezusa Chrystusa zachowane.
24. Wiernyć iest[13] ten, który was powołał, który téż to uczyni.
25. Bracia! modlcie się za nami.
26. Pozdrówcie bracią[14] wszystkę z pocałowaniem świętém,
27. Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytany był[15] wszystkiéy braci świętéy.
28. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.

Ten list pierwszy do Tessalonicensów napisany iest z Aten.

 List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy 5 List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy 5
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry