Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1238

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

5. Wszyscy wy iesteście synowie światłości i synowie dnia; nie iesteśmy synowie nocy ani ciemności.
II. 6. Przeto nie śpiymy[1] iako i insi, ale[2] czuymy, i bądźmy[3] trzeźwymi.
7. Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upiiaią, w nocy się upiiaią.
8. Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się[4] w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia.
9. Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Iezusa Chrystusa,
10. Który[5] umarł za nas, abyśmy, lub czuiemy lub śpiemy, wespołek z nim żyli.
III. 11. Przetoż napominaycie iedni drugich, i buduycie ieden drugiego, iako i czynicie.
12. A prosimy was, bracia! abyście poznali te, którzy pracuią między wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu, i napominaią was;
13. Abyście ie iak naybardziéy miłowali dla ich pracy; pokóy téż zachowaycie między sobą.
14. A prosimy was, bracia! napominaycie te, którzy nie stoią[6] w rządzie, cieszcie boiaźliwe, znaszaycie[7] słabe, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim;
15. Patrzcie, aby kto złém[8] za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladuycie, i sami między sobą i ku wszystkim.
16. Zawsze się raduycie.
17. Bez przestanku się modlcie.
18. Za wszystko[9] dziękuycie; albowiem tać iest wola Boża w Chrystusie Iezusie przeciwko wam.
19. Ducha nie zagaszaycie.
20. Proroctw lekce niepoważaycie.
21. Wszystkiego[10] doświadczaycie, a co iest dobrego, tego się trzymaycie.
22. Od wszelakiego podobieństwa złości się wstrzymywaycie.
23. A sam Bóg pokoiu niech was zupełnie[11] poświęci; a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyiście Pana naszego Iezusa Chrystusa zachowane.
24. Wiernyć iest[12] ten, który was powołał, który téż to uczyni.
25. Bracia! modlcie się za nami.
26. Pozdrówcie bracią[13] wszystkę z pocałowaniem świętém,
27. Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytany był[14] wszystkiéy braci świętéy.
28. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.

Ten list pierwszy do Tessalonicensów napisany iest z Aten.

List Swiętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry.


ROZDZIAŁ I.


I. Zaleca ie z tego, że brali wzrost w wierze, w miłości 1 — 3. II. i w cierpliwości 4. 5. III. a sądem Bożym grożąc niebożnikom 6 — 9. IV. wierne przyiściem Pańskiém cieszy 10 — 12.
Paweł i Sylwan i Tymoteusz zborowi Tessaloniceńskiemu w Bogu, oycu naszym, i w Panu Iezusie Chrystusie.
2. Łaska wam i pokóy[15] niech będzie od Boga, oyca naszego, i Pana Iezusa Chrystusa.
3. Powinniśmy Bogu[16] zawsze dziękować za was, bracia! tak iako się godzi, iż bardzo roście wiara wasza, i pomnaża się miłość każdego z was, iednych przeciwko drugim,

II. 4. Tak iż i my sami chlubimy się z was we zborach Bożych z wa-

 1. Rzym. 13, 11.
 2. Łuk. 21, 36.
 3. Rzym. 13, 13.
 4. Efez. 6, 17.
 5. 2 Kor. 5, 15.
 6. 2 Tess. 3, 15.
 7. Rzym. 14, 1. 3. Gal. 6, 2.
 8. Przy. 20, 22. Matt. 5, 39. Rzym. 12, 17. 1 Piotr. 3, 9.
 9. Efez. 5, 20.
 10. 1 Ian. 4, 1.
 11. 1 Kor. 1, 8. 1 Tess. 3, 13.
 12. 1 Kor. 1, 9.
 13. Rzym. 16, 16. 1 Kor. 16, 20.
 14. Kol. 4, 16.
 15. Gal. 1, 3.
 16. 1 Tess. 1, 2.