Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 6

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Galatów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


ROZDZIAŁ VI.


I. Iako się przeciwko upadłym 1 — 5. II. i przeciwko sługom słowa Bożego 6 — 9. III. i przeciwko domownikom wiary zachować 10. 11. IV. fałszywe naśladowce zakonu gromi, którzy się chlubią w ciele, a nie w krzyżu Pana Chrystusa 12 — 18.
Bracia! ieźliby téż[1] człowiek zachwycony był w iakim upadku, wy duchowni! naprawiaycie takiego w duchu cichości, upatruiąc każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.
2. Iedni drugich brzemiona[2] noście, a tak wypełniaycie zakon Chrystusów.
3. Albowiem ieźli kto mniema, żeby czém był, nie będąc niczém, takiego zawodzi własny umysł iego.
4. Ale każdy niechay własnego swego uczynku doświadcza, a tedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim.
5. Albowiem każdy swoie własne[3] brzemię poniesie.
II. 6. A niech udziela[4] ten, który bywa nauczany w słowie, temu, który go naucza, ze wszystkich dobr.
7. Nie błądźcie; Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem cobykolwiek siał człowiek, to téż żąć będzie.
8. Bo kto sieie ciału swemu, z ciała żąć będzie skażenie; ale kto sieie duchowi, z ducha żąć będzie żywot wieczny.
9. A dobrze czyniąc nie[5] słabieymy; albowiem czasu swoiego żąć będziemy nie ustawaiąc.
III. 10. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a naywięcéy domownikom wiary.]
11. Widzicie, takim długi list wam napisał ręką moią.
IV. 12. Którzykolwiek chcą bydź pozorni według ciała, ci was przymuszaią, abyście się obrzezowali, tylko aby dla krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli.
13. Albowiem i ci, którzy się obrzezuią, nie zachowywaią zakonu sami, ale chcą, abyście się wy obrzezowali, żeby się z ciała waszego chlubili.
14. Ale ia, nie day Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Iezusa Chrystusa, przez którego mi iest świat ukrzyżowany, a ia światu.[6]
15. Albowiem w Chrystusie Iezusie ani obrzeska[7] nic nie waży, ani nieobrzeska, ale nowe stworzenie.
16. A którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokóy na nie przyidzie i miłosierdzie, i za lud Boży Izraelski.
17. Na ostatek niechay mi nikt trudności nie zadawa; albowiem ia piątna Pana[8] Iezusowe noszę na ciele moiém.
18. Łaska[9] Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

Ten list do Galatów napisany iest z Rzymu.Przypisy


 List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 5 List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 6
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Efezów