Biblia Gdańska/List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów 9

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ IX.


I. Pokazuie, iako wolności Chrześciańskiéy zażywaiąc 1 — 14. II. Dobrowolnie się wstrzymywał 15 — 17. III. żeby kogo w rzeczach śrzednich nie zgorszył 18 — 23. IV. a nasz żywot do zawodu przyrównywa 24 — 27.
Izalim nie iest Apostołem? Izalim nie iest wolnym? Izalim Iezusa Chrystusa Pana[1] naszego nie widział? Izali wy nie iesteście pracą[2] moią w Panu?
2. Choćbym innym nie był Apostołem, alem wam iest; albowiem pieczęcią Apostolstwa mego wy iesteście w Panu.
3. Tać iest obrona moia przeciwko tym, którzy mię sądzą.
4. Izali nie mamy wolności ieść i pić?
5. Izali nie mamy wolności, wodzić z sobą siostry żony, iako i drudzy Apostołowie i bracia Pańscy i Kiefas?
6. Izali ia tylko i Barnabasz nie mamy wolności, abyśmy nie pracowali?
7. Któż kiedy służy żołnierską swoim kosztem? Któż sadzi winnicę, a owcu[3] iéy nie pożywa? Albo któż trzodę pasie, a mleka trzody nie pożywa?
8. Izali to obyczaiem ludzkim mówię? Izali i zakon tegoż nie mówi?
9. Albowiem w zakonie Moyżeszowym napisano: Nie zawiążesz[4] gęby wołowi młocącemu; izali się Bóg o woły stara?
10. Czyli zgoła dla nas to mówi? Albowiem dla nas to napisano: Gdyż w nadziei ma orać ten, co orze, a kto młóci w nadziei, nadziei swoiéy ma bydź uczęstnikiem.
11. Ponieważeśmy my wam duchowne dobra[5] siali, wielkaż to, gdybyśmy wasze cielesne żęli?
12. Ieźliż insi téy wolności nad wami używaią, czemuż nie raczéy my? A wszakżeśmy téy wolności[6] nie używali, ale wszystko znaszamy, abyśmy iakiego wstrętu Ewangielii Chrystusowéy nie uczynili.
13. Azaż nie wiecie, iż ci, którzy około rzeczy świętych pracuią, z świętych rzeczy[7] iadają? a którzy ołtarza pilnuią, spólną cząstkę z ołtarzem maią?
14. Tak téż Pan postanowił tym,[8] którzy Ewangielią opowiadaią, aby z Ewangielii żyli.
II. 15. Alem ia nic z tych rzeczy nie używał; i nie pisałem tego, aby się tak przy mnie działo; bo mnie daleko lepiéy umrzeć, niżby kto przechwalanie moie miał próżném uczynić.
16. Bo ieźli Ewangielią opowiadam, niemam się czém chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży; a biada mnie, ieźlibym Ewangielii nie opowiadał.
17. Albowiem ieźli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę; ieźli poniewolnie, szafarstwa mi powierzono.
III. 18. Iakąż tedy mam zapłatę? Abym Ewangielią opowiadaiąc, bez nakładu wystawił Ewangielią Chrystusowę, na to żebym źle nie używał wolności moiéy przy Ewangielii.
19. Albowiem będąc wolnym od wszystkich, samegom siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich więcéy pozyskał.
20. I stałem się Żydom iako Żyd, abym Żydy pozyskał; a tym, którzy są pod zakonem, iakobym był pod zakonem, abym te, którzy są pod zakonem, pozyskał;
21. Tym, którzy są bez zakonu, iakobym był bez zakonu, (nie będąc bez zakonu Bogu, ale będąc pod zakonem Chrystusowi,) abym pozyskał te, którzy są bez zakonu.
22. Stałem[9] się mdłym iako mdły, abym mdłe pozyskał. Wszystkim stałem się wszystko, abym przecię niektóre zbawił.
23. A to czynię dla Ewangielii, abym się iéy stał uczęstnikiem.
IV. 24. Azaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz ieden zakład bierze? Także bieżcie, abyście otrzymali.
25. A każdy, który[10] się potyka, we wszystkiém się powściąga, onić w prawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my[11] nieskazitelną.
26. Ia tedy tak bieżę, nie iako na niepewną; tak szermuię, nie iako wiatr biiąc.
27. Ale karzę ciało moie i w niewolą podbiiam, abym snadź inszym każąc, sam nie był odrzucony.

 1 Kor 8 1 Kor 9
Biblia Gdańska
1 Kor 10