Biblia Gdańska/List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów 5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ V.


I. Gromi Koryntczyki, iż sprosnego wszetecznika między sobą cierpieli 1. 2. II. którego Szatanowi oddawa 3 — 5. III. a ich hardość zganiwszy 6 — 8. IV. uczy, które wyłączać, i iako się przeciwko wyłączonym zachować maią 9 — 13.
Zapewne słychać, że iest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, iakie i między Pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć[1] żonę oyca swego.
2. A wyście się nadęli, a nie raczeyście się smęcili, aby był uprzątniony z pośrzodku was ten, który ten uczynek popełnił.
II. 3. Przetoż ia, aczem odległy[2] ciałem, lecz przytomny duchem, iużem, iakobym był przytomny, osądził tego, który to tak popełnił,
4. Gdy się w imieniu Pana naszego Iezusa Chrystusa zgromadzicie i z duchem moim i z mocą Pana naszego Iezusa Chrystusa,
5. Oddać szatanowi[3] na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w on dzień Pana Iezusa.
III. 6. Nie dobrać to chluba wasza. Azaż nie wiecie, iż trocha[4] kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?
7. Wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowém zaczynieniem, iako przasnymi iesteście; albowiem Baranek nasz wielkonocny za nas ofiarowany iest Chrystus.
8. A tak obchodźmy święto nie w starym[5] kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczérości i prawdy.]
IV. 9. Pisałem wam liście, abyście się nie mięszali z wszetecznikami;
10. Ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata, albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami; bo inaczéy musielibyście z tego świata wyniść.
11. Lecz teraz spisałem wam, abyście się nie mięszali; ieźliby kto, mieniąc się bydź bratem, był wszetecznikiem albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmowcą, albo piianicą, albo ździercą, żebyście z takowym[6] i nie iadali.
12. Albowiem cóż ia mam sądzić i obce? Azaż wy tych, co są domowi, nie sądzicie?
13. Ale te, którzy są obcymi, Bóg sądzi. Przetoż uprzątniycie tego złośnika z pośrzodku samych siebie.

 1 Kor 4 1 Kor 5
Biblia Gdańska
1 Kor 6