Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1190

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


śmierć[1] skazane; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu i Aniołom i ludziom.
IV. 10. Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy rostropni w Chrystusie; myśmy słabi, aleście wy mocni; wyście zacni, aleśmy my bezecni.
V. 11. Ieszcze aż do téy godziny i łakniemy i pragniemy, i nadzy iesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się,
12. I pracuiemy, i robiąc[2] własnemi rękami; gdy nas[3] hańbią, dobrorzeczemy, gdy nas prześladuią, znosimy;
13. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nie; staliśmy się iako śmieci tego świata, i iako omieciny u wszystkich aż dotąd.
14. To piszę, nie przeto, abym was zawstydził; ale iako dziatki moie miłe napominam.
15. Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, wszakże nie wiele oyców macie; bom ia was w Iezusie[4] Chrystusie przez Ewangielią spłodził.
16. Proszę was[5] tedy, bądźcie naśladowcami moimi.
VI. 17. Dla tegom posłał do was Tymoteusza, który iest syn móy miły i wierny w Panu; ten wam przypomni drogi moie w Chrystusie, iako wszędy w każdym zborze nauczam.
VII. 18. Ale tak się niektórzy nadęli, iakobym nie miał przyiść do was.
19. Lecz przyidę rychło do was, ieźli Pan[6] będzie chciał, i poznam nie mowę tych nadętych, ale moc.
20. Albowiem nie w mowie[7] zależy królestwo Boże, ale w mocy.
21. Cóż chcecie? z[8] rózgąli mam przyiść do was, czyli z miłością i z duchem cichości?

ROZDZIAŁ V.


I. Gromi Koryntczyki, iż sprosnego wszetecznika między sobą cierpieli 1. 2. II. którego Szatanowi oddawa 3 — 5. III. a ich hardość zganiwszy 6 — 8. IV. uczy, które wyłączać, i iako się przeciwko wyłączonym zachować maią 9 — 13.
Zapewne słychać, że iest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, iakie i między Pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć[9] żonę oyca swego.
2. A wyście się nadęli, a nie raczeyście się smęcili, aby był uprzątniony z pośrzodku was ten, który ten uczynek popełnił.
II. 3. Przetoż ia, aczem odległy[10] ciałem, lecz przytomny duchem, iużem, iakobym był przytomny, osądził tego, który to tak popełnił,
4. Gdy się w imieniu Pana naszego Iezusa Chrystusa zgromadzicie i z duchem moim i z mocą Pana naszego Iezusa Chrystusa,
5. Oddać szatanowi[11] na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w on dzień Pana Iezusa.
III. 6. Nie dobrać to chluba wasza. Azaż nie wiecie, iż trocha[12] kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?
7. Wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowém zaczynieniem, iako przasnymi iesteście; albowiem Baranek nasz wielkonocny za nas ofiarowany iest Chrystus.
8. A tak obchodźmy święto nie w starym[13] kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczérości i prawdy.]
IV. 9. Pisałem wam liście, abyście się nie mięszali z wszetecznikami;
10. Ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata, albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami; bo inaczéy musielibyście z tego świata wyniść.

11. Lecz teraz spisałem wam, abyście się nie mięszali; ieźliby kto, mieniąc się bydź bratem, był wszetecznikiem albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmowcą, albo piia-

 1. Ps. 44, 23. Rzym. 8, 36. 2 Kor. 4, 11.
 2. Dzie. 20, 34. 1 Tess. 2, 9.
 3. Matt. 5, 44. Łuk. 23, 34.
 4. Dzie. 18, 11. Gal. 4, 19. Filem. w. 10.
 5. Fil. 3, 17. 1 Tess. 1, 6. 2 Tess. 3, 7.
 6. Dzie. 18, 21. Żyd. 6, 3. Iakub. 4, 15.
 7. 1 Kor. 2, 4.
 8. 2 Kor. 10, 2. r. 13, 10.
 9. 3 Moy. 18, 8. r. 20, 11. 5 Moy. 27, 20.
 10. Kol. 2, 5.
 11. 1 Tym. 1, 20.
 12. Gal. 5, 9.
 13. 2 Moy. 13, 7. 5 Moy. 16, 3.