Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Galatów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


ROZDZIAŁ V.


I. Iako ludzie prawdziwéy Chrześciańskiéy wolności używać maią 1 — 13. II. téy wolności summa: Miłować Boga i bliźniego 14. 15. III. Owoce ciała i ducha, i oboich koniec 16 — 26.
Stóycie tedy w téy wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawaycie się znowu pod iarzmo niewoli.[1]
2. Oto, ia Paweł mówię wam, iż ieźli się obrzezować[2] będziecie, Chrystus wam nic nie pomoże.
3. A oświadczam się zasię przed każdym człowiekiem, który się obrzezuie, iż powinien wszystek zakon[3] pełnić.
4. Pozbawiliście się Chrystusa, którzy się kolwiek przez zakon usprawiedliwiacie; wypadliście z łaski.
5. Albowiem my duchem z wiary nadziei sprawiedliwości oczekiwamy.
6. Bo w Chrystusie[4] Iezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nieobrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna;
7. Bieżeliście dobrze; któż wam przekaził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie?
8. Ta namowa nie iestci z tego, który was powoływa.
9. Trocha[5] kwasu wszystko zaczynienie zakwasza.
10. Ia mam nadzieię o was w Panu, iż nic inszego rozumieć nie będziecie; a ten, który was turbuie, odniesie sąd, ktokolwiek iest.
11. A ia, bracia! ieźli ieszcze obrzeskę każę, czemuż ieszcze prześladowanie cierpię? Toć tedy zniszczone iest zgorszenie krzyżowe.
12. Bodayże i odcięci byli, którzy wam[6] niepokóy czynią.
13. Albowiem wy ku wolności powołani iesteście, bracia! tylko pod zasłoną téy wolności ciału[7] nie pozwalaycie, ale z miłości służcie iedni drugim.
II. 14. Bo wszystek zakon[8] w iedném się słowie zamyka, to iest w tém: Będziesz miłował bliźniego twego, iako samego siebie.
15. Ale ieźli iedni drugie kąsacie i pożeracie, patrzaycież, abyście iedni od drugich nie byli strawieni.
III. 16. A to mówię: Duchem[9] postępuycie, a pożądliwości ciała nie wykonywaycie.
17. Albowiem ciało pożąda[10] przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.
18. Lecz ieźli duchem bywacie prowadzeni, nie iesteście pod zakonem.
19. A iawneć[11] są uczynki ciała, które te są: Cudzołostwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
20. Bałwochwalstwo, czary, nieprzyiaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, nieznaski, kacerstwa,
21. Zazdrości, mężobóystwa, piiaństwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, iakom i przedtym[12] powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą;
22. Ale owoc[13] Ducha iest miłość, wesele, pokóy, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość.
23. Przeciwko takowym niemasz[14] zakonu.
24. Albowiem którzy są Chrystusowi, ciało swoie ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami.]
25. Ieźli duchem żyiemy, duchem téż postępuymy.
26. Nie bądźmy chciwi próżnéy chwały,[15] iedni drugich wyzywaiąc, i iedni drugim zayrząc.





 List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 4 List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 5
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 6