Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów 13

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ XIII.
I. Przykazuie; aby wszyscy poddani byli wszelkiéy zwierzchności 1 — 7. II. bliźnie swoie miłowali 8 — 10. III. sprawiedliwie żyli 11 — 13. IV. i Chrystusa przyobłoczyli 14.

Każda dusza[1] niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana; boć niemasz zwierzchności, tylko od Boga; a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione.
2. A tak kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się sprzeciwiaią, sami sobie potępienie ziednaią.
3. Albowiem Przełożeni nie są na postrach dobrym uczynkom, ale złym. A chcesz się nie bać zwierzchności, czyń, co iest dobrego, a będziesz miał pochwałę od niéy;
4. Bożym bowiem iest sługą tobie ku dobremu. Ale ieźli uczynisz, co iest złego, bóy się; boć nie darmo miecz nosi, gdyż iest sługą Bożym, mszczącym się w gniewie nad czyniącym, co iest złego.
5. Przetoż trzeba bydź poddanym nie tylko dla gniewy, ale i dla sumnienia.
6. Albowiem dla tego téż podatki dawacie, gdyż są sługami Bożymi, którzy tego samego ustawicznie pilnuią.
7. Oddawaycież[2] tedy każdemu, cobyście powinni; komu podatek, temu podatek; komu cło, temu cło; komu boiaźń, temu boiaźń; komu cześć, temu cześć.
II. 8. Nikomu nic winni nie bądźcie, tylko abyście się społecznie miłowali[3]; bo kto miłuie bliźniego, zakon wypełnił.
9. Gdyż to przykazanie: Nie będziesz[4] cudzołożył, nie będziesz zabiiał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, i ieźli które insze iest przykazanie, w tém słowie summownie się zamyka, mianowicie: Będziesz miłował bliźniego[5] twego, iako siebie samego.
10. Miłość bliźniemu[6] złości nie wyrządza; a tak wypełnieniem zakonu iest miłość.]
III. 11. A to czyńcie, wiedząc czas, iż iuż przyszła godzina, abyśmy się ze snu ocucili[7]; albowiem teraz bliższe nas iest zbawienie, a niż kiedyśmy uwierzyli.[8]
12. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki[9] ciemności, a obleczmy się w zbroię światłości.
13. Chodźmy uczciwie iako we dnie,[10] nie w biesiadach i w piiaństwach, nie we[11] wszeteczeństwach i rozpustach, nie w poswarkach[12] ani w zazdrości;
IV. 14. Ale obleczcie się[13] w Pana Iezusa Chrystusa, a nie czyńcie starania o ciele[14] ku wykonywaniu pożądliwości.]

 Rz 12 Rz 13
Biblia Gdańska
Rz 14