Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1183

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

6. Albowiem dla tego téż podatki dawacie, gdyż są sługami Bożymi, którzy tego samego ustawicznie pilnuią.
7. Oddawaycież[1] tedy każdemu, cobyście powinni; komu podatek, temu podatek; komu cło, temu cło; komu boiaźń, temu boiaźń; komu cześć, temu cześć.
II. 8. Nikomu nic winni nie bądźcie, tylko abyście się społecznie miłowali[2]; bo kto miłuie bliźniego, zakon wypełnił.
9. Gdyż to przykazanie: Nie będziesz[3] cudzołożył, nie będziesz zabiiał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, i ieźli które insze iest przykazanie, w tém słowie summownie się zamyka, mianowicie: Będziesz miłował bliźniego[4] twego, iako siebie samego.
10. Miłość bliźniemu[5] złości nie wyrządza; a tak wypełnieniem zakonu iest miłość.]
III. 11. A to czyńcie, wiedząc czas, iż iuż przyszła godzina, abyśmy się ze snu ocucili[6]; albowiem teraz bliższe nas iest zbawienie, a niż kiedyśmy uwierzyli.[7]
12. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki[8] ciemności, a obleczmy się w zbroię światłości.
13. Chodźmy uczciwie iako we dnie,[9] nie w biesiadach i w piiaństwach, nie we[10] wszeteczeństwach i rozpustach, nie w poswarkach[11] ani w zazdrości;
IV. 14. Ale obleczcie się[12] w Pana Iezusa Chrystusa, a nie czyńcie starania o ciele[13] ku wykonywaniu pożądliwości.]

ROZDZIAŁ XIV.
I. Mdłe w wierze zaleca 1 — 14. II. i żebyśmy ich nie gorszyli, rozkazuie 15. III. mdłych napomina, żeby mocnieyszych nie posądzali 16 — 18. IV. żeby tak w budowaniu zobopólnem 19. V. i w granicach miłości 20. 21. VI. wolność Chrześciańska stanęła 22. 23.

A tego, który iest w wierze słaby, przyimuycie, nie na sprzeczania około sporów.
2. Boć ieden wierzy, iż może ieść wszystko, a drugi będąc[14] słaby, iarzynę iada.
3. Ten,[15] który ie, niech lekce nie waży tego, który nie ie; a który nie ie, niech nie potępia tego, który ie; albowiem go Bóg przyiął.
4. Ktoś ty iest, co sądzisz[16] cudzego sługę? Panu własnemu stoi, albo upada, a ostoi się; albowiem go Bóg może utwierdzić.
5. Bo ieden różność czyni między[17] dniem, a drugi każdy dzień za równo sądzi; każdy niech będzie dobrze upewniony w zmyśle swoim.
6. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega; a kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega; kto ie, Panu ie, a dziękuie[18] Bogu; a kto nie ie, Panu nie ie, a dziękuie Bogu.
7. Albowiem nikt z nas[19] sobie nie żyie, i nikt sobie nie umiera.
8. Bo choć żyiemy, Panu żyiemy; choć umieramy, Panu umieramy; przetoż choć i żyiemy, choć i umieramy, Pańscy iesteśmy.
9. Gdyż na to[20] Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował.
10. Ale ty przeczże potępiasz brata twego? Albo téż ty czemu lekce ważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową?
11. Bo napisano: Żywię Ia, mówi Pan, iż mi się każde[21] kolano ukłoni, i każdy ięzyk wysławiać będzie Boga.
12. A przeto każdy z nas[22] sam za się odda rachunek Bogu.

13. A tak iuż nie sądźmy iedni drugich; ale raczéy to rozsądzaycie, abyście nie kładli[23] obrażenia, ani dawali zgorszenia bratu.

 1. Matt. 2, 21. Mark. 12, 17.
 2. Gal. 5, 14. 1 Tym. 1, 5.
 3. 2 Moy. 20, 14. etc. 5 Moy. 5, 16. 17. etc.
 4. 3 Moy. 19, 18. Matt. 22, 39. Gal. 5, 14. 1 Tess. 4, 9.
 5. 1 Tym. 1, 5.
 6. Efez. 5, 14.
 7. 1 Tess. 5, 6.
 8. Koloss. 3, 8.
 9. 1 Tess. 5, 7.
 10. 1 Kor. 6, 9. Efez. 5, 3.
 11. 2 Kor. 12, 20. Gal. 5, 20.
 12. Gal. 3, 27.
 13. 1 Piotr. 2, 11.
 14. 1 Moy. 1, 29. r. 9, 3.
 15. Koloss. 2, 16.
 16. Iak. 4, 12.
 17. Gal. 4, 10.
 18. 1 Tym. 4, 4.
 19. 2 Kor. 5, 15. Gal. 2, 20. 1 Tess. 5, 10. 1 Piotr. 4, 2.
 20. Dzie. 10, 42. 2 Kor. 5, 15. Fil. 2, 9. 10.
 21. Izai. 45, 23. Fil. 2, 10.
 22. Matt. 16, 27. 1 Kor. 3, 8. Gal. 6, 5.
 23. 1 Kor. 10, 32.