Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów 2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ II.


I. Obwięzuie Filippensów do tego, aby sobie uniżoność poważali 1 — 15[1]. II. przykładem Pana Chrystusa 6 — 18. III. Obiecuie, im Tymoteusza posłać 19 — 24. IV. a Epafrodyta, iż nie przyszedł rychléy, wymawia 25 — 30.
Ieźli tedy macie iaką pociechę w Chrystusie, ieźli iaką uciechę miłości, ieźli iaką społeczność ducha, ieźli są iakie wnętrzności i zlitowania w was,
2. Dopełnicież wesela moiego, abyście iednoż rozumieli, iednostayną miłość maiąc, będąc iednomyślni i iednoż rozumieiący;
3. Nic nie czyniąc[2] spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze[3] iedni drugie maiąc za wyższych nad się.
4. Nie upatruycie każdy[4] tylko, co iest iego, ale każdy téż, co iest drugich.
5. Tego tedy bądźcie o sobie[5] rozumienia, które było i w Chrystusie Iezusie.
II. 6. Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo, równym bydź Bogu,
7. Ale wyniszczył[6] samego siebie, przyiąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;
8. I postawą znaleziony iako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowéy.
9. Dla tego téż Bóg nader go wywyższył, i darował mu imię, które iest nad wszelkie imię;
10. Aby w imieniu Iezusowém wszelkie się[7] kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech, i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią;
11. A wszelki ięzyk aby wyznawał, że Iezus Chrystus iest Panem ku chwale[8] Boga oyca.]
12. Przetoż, moi mili! iakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności moiéy, ale teraz daleko więcéy w niebytności moiéy, z boiaźnią i ze drzeniem zbawienie swoie sprawuycie.
13. Albowiem Bóg iest, który sprawuie[9] w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego.
14. Wszystko czyńcie bez[10] szemrania i poswarków,
15. Abyście byli[11] bez nagany i szczéremi dziatkami Bożemi, nienaganionymi w pośrzodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świécicie iako światła[12] na świecie,
16. Zachowywaiąc słowa[13] żywota ku chlubie[14] moiéy w dzień Chrystusów, żem darmo nie bieżał i darmo nie pracował.
17. Ale choćbym[15] ofiarowany był dla ofiary i usługi wiary waszéy, weselę się, i spółweselę się ze wszystkimi wami
18. Z tegoż tedy i wy weselcie się, i spółweselcie się zemną.
III. 19. A mam nadzieię w Panu Iezusie, iż Tymoteusza[16] w rychle poślę do was, abym się i ia ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieie.
20. Albowiem niemam nikogo w umyśle iemu równego, któryby się uprzeymie o rzeczy wasze starać chciał;
21. Bo wszyscy swoich rzeczy[17] szukaią, a nie tych, które są Chrystusa Iezusa.
22. Ale wiecie, iż on iest doświadczonym, a iż iako syn z oycem ze mną służył w Ewangielii.
23. Mam tedy nadzieię, że tego do was poślę, skoro obaczę, co się ze mną daléy dziać będzie;
24. A mam ufność w Panu, że i sam w rychle do was przyidę.
IV. 25. Alem rozumiał rzeczą potrzebną, Epafrodyta, brata i pomocnika i spółboiownika mego, a waszego Apostoła i sługę w potrzebie moiéy, posłać do was,
26. Ponieważ pragnął was wszystkich, i bardzo się frasował, żeście słyszeli, iż zachorzał.
27. Bo w prawdzie chorował mało nie na śmierć; ale się Bóg zmiłował nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nademną, abym nie miał smutku na smutek.
28. Przetoż tém ochotniéy posłałem go, abyście zasię uyrzawszy go, uweselili się, a ia abym miał mniéy smutku.
29. Przyimiycież[18] go tedy w Panu ze wszelakiém weselem, a takie[19] w poczciwości mieycie;
30. Boć dla dzieła Chrystusowego bliskim był śmierci, odważywszy zdrowie swoie, aby dopełnił tego, czego niedostawało w usłudze waszéy przeciwko mnie.

 List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów 1 List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów 2
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów 3