Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów 1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ I.


I. Chęć swoię przeciwko Filippensom oświadcza 1 — 11. II. o sobie i o swém więzieniu 12 — 20. III. i o gotowości na śmierć znać dawa 21 — 36. IV. Do iedności 27. V. i cierpliwości napomina 28 — 30.
Paweł i Tymoteusz, słudzy Iezusa Chrystusa, wszystkim Swiętym w Chrystusie Iezusie, którzy są w mieście Filippis, z Biskupami i z Dyakonami.
2. Łaska wam i pokóy niech będzie od Boga, oyca naszego, i od Pana Iezusa Chrystusa.
3. Dziękuię[1] Bogu memu, ile kroć na was wspominam,
4. (Zawsze w każdéy modlitwie moiéy za wszystkich was z radością proźbę czyniąc).
5. Za społeczność waszę w Ewangielii, od pierwszego dnia aż dotąd;
6. Pewien tego będąc, iż ten, który począł w was dobrą sprawę, dokona aż do dnia Iezusa Chrystusa.[2]
7. Iakoż sprawiedliwa iest, abym ia to rozumiał o was wszystkich dla tego, iż was mam w sercu moiém i w więzieniu moiém, i w obronie, i w utwierdzeniu Ewangielii, was, mówię, wszystkich, którzyście zemną uczęstnikami łaski.
8. Albowiem świadkiem mi iest[3] Bóg, iako was wszystkich pragnę we wnętrznościach Iezusa Chrystusa.
9. I o to się modlę, aby miłość[4] wasza im daléy tém więcéy pomnażała się w znaiomości i we wszelkim zmyśle,
10. Abyście mogli rozeznać rzeczy różne, żebyście byli szczérymi i bez obrażenia na dzień Chrystusów,
11. Będąc napełnieni owoców sprawiedliwości, które przynosicie przez Iezusa[5] Chrystusa ku sławie i chwale Bożéy.]
II. 12. A chcę, bracia! abyście wiedzieli, iż to, co się ze mną dzieie, na większe pomnożenie Ewangielii wyszło,
13. Tak iż zwiąski moie dla Chrystusa rozgłoszone są po wszystkim pałacu Cesarskim, i u wszystkich inszych.
14. A wiele ich z braci w Panu serca nabywszy z moich związek, śmielszymi są, bez boiaźni mówić słowo.
15. Wszakże niektórzy z zazdrości i z sporu, a niektórzy téż z dobréy woli Chrystusa każą.
16. A ci, którzy z sporu Chrystusa opowiadaią nieszczérze, mniemaią, iż przydawaią ucisku zwiąskom moim;
17. A którzy z miłości, wiedzą, żem iest wystawiony ku obronie Ewangielii.
18. Ale cóż na tém? Owszem iakimkolwiek sposobem, lub postawnie, lub w prawdzie Chrystus bywa opowiadany, i z tego się raduię, i ieszcze się radować będę;
19. Gdyż wiem, iż mi to wynidzie na zbawienie przez[6] modlitwę waszę i pomoc Ducha Iezusa Chrystusa,
20. Według troskliwego oczekiwania i nadziei moiéy, iż się w niczém nie zawstydzę; ale ze wszelakiém bezpieczeństwem, iako zawsze, tak i teraz, uwielbionym będzie Chrystus w ciele moiém, lub przez żywot, lub przez śmierć.
III. 21. Albowiem mnie żyć iest Chrystus, a umrzeć zysk.
22. A ieźliż żyć w ciele iest mi to owocem pracy moiéy, iednak nie wiem, cobym obrać miał.
23. Albowiem iestem ściśniony od tego oboyga, pragnąc[7] bydź rozwiązany, a bydź z Chrystusem, bo to daleko lepiéy.
24. Ale zostać w ciele, potrzebniéy iest dla was.
25. A będąc tego pewien, wiem, iż zostanę, i z wami wszystkimi pomieszkam ku waszemu pomnożeniu i wesela wiary,
26. Aby obfitowała chluba wasza w Chrystusie Iezusie ze mnie, gdy do was zasię przybędę.
IV. 27. Tylko się tak[8] sprawuycie, iako przystoi Ewangielii Chrystusowéy, abym, lub przyidę i oglądam was, lub nie przyidę, słyszał o was, iż stoicie w iednym duchu, iednomyślnie boiuiąc w wierze Ewangielii,
V. 28. Ani w czém nie strachaiąc[9] się przeciwników, co onym iest pewnym znakiem zginienia, a wam zbawienia, a to od Boga;
29. Gdyż wam to dano dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale abyście téż dla niego cierpieli,
30. Tenże bóy maiąc, iakiście widzieli we mnie, i iaki teraz o mnie słyszycie.

 Spis treści List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów 1
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów 2