Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry 1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry

1 - 2 - 3


ROZDZIAŁ I.


I. Zaleca ie z tego, że brali wzrost w wierze, w miłości 1 — 3. II. i w cierpliwości 4. 5. III. a sądem Bożym grożąc niebożnikom 6 — 9. IV. wierne przyiściem Pańskiém cieszy 10 — 12.
Paweł i Sylwan i Tymoteusz zborowi Tessaloniceńskiemu w Bogu, oycu naszym, i w Panu Iezusie Chrystusie.
2. Łaska wam i pokóy[1] niech będzie od Boga, oyca naszego, i Pana Iezusa Chrystusa.
3. Powinniśmy Bogu[2] zawsze dziękować za was, bracia! tak iako się godzi, iż bardzo roście wiara wasza, i pomnaża się miłość każdego z was, iednych przeciwko drugim,
II. 4. Tak iż i my sami chlubimy się z was we zborach Bożych z waszéy cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie.
5. Co iest iawnym dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście godnymi byli poczytani królestwa Bożego, dla którego téż cierpicie,
III. 6. Ponieważ sprawiedliwa iest u Boga, żeby wzaiem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskaią;
7. A wam, którzyście uciśnieni, odpoczyniene[3] z nami przy[4] obiawieniu Pana Iezusa z nieba z Anioły mocy iego,
8. W ogniu[5] płomienistym, oddawaiąc pomstę tym, którzy Boga nie znaią i tym, którzy nie są posłuszni Ewangielii Pana naszego Iezusa Chrystusa;
9. Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pańskiéy[6] i od chwały mocy iego,
IV. 10. Gdy przyidzie, aby był uwielbiony w Swiętych swoich, i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących (dla tego iż uwierzono naszemu świadectwu u was,) w on dzień.]
11. Dla czego téż modlimy się zawsze za was,[7] aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego, i wypełnił wszystko upodobanie dobrotliwości swoiéy, i skutek wiary w mocy,
12. Aby było uwielbione imię Pana naszego Iezusa Chrystusa w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Iezusa Chrystusa.


  1. Gal. 1, 3.
  2. 1 Tess. 1, 2.
  3. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – odpoczynienie.
  4. 1 Tess. 4, 16. 1 Piotr. 4, 13.
  5. 2 Piotr. 3, 10.
  6. Matt. 25, 41.
  7. Efez. 1, 16.

 Spis treści List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry 1 List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry 2