Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 4

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ IV.


I. Wraca się zaś do pospolitych nauk 1. 2. II. napomina do modlitew 3 — 5. III. i do obyczaynych mów 6 — 18.
Panowie! sprawiedliwie i słusznie[1] się z sługami obchodźcie, wiedząc, iż i wy Pana macie w niebiesiech.
2. W modlitwach trwaycie, czuiąc w nich z dziękowaniem,[2]
II. 3. Modląc się społecznie[3] i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o taiemnicy Chrystusowéy, dla któréy téż iestem związany,
4. Abym ią obiawił, iako mi się godzi mówić.
5. Mądrze chodźcie[4] przed obcymi, czas[5] odkupuiąc.
III. 6. Mowa wasza niech zawsze będzie przyiemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, iakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli.
7. O wszystkiém, co się zemną dzieie, oznaymi wam[6] Tychykus, miły brat i wierny sługa, i spółsługa w Panu,
8. Któregom posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieie, i pocieszył serca wasze;
9. Z Onezymem,[7] wiernym a miłem bratem, który iest z was; ci wam wszystko oznaymią, co się tu dzieie.
10. Pozdrawia was[8] Arystarchus, spółwięzień móy, i[9] Marek, siostrzeniec Barnabaszów, (o którymeście wzięli rozkazanie: Ieźliby do was przyszedł, przyimiycież go.)
11. I Iezus, którego zowią Iustem, którzy są z obrzeski. Ci tylko są pomocnikami moimi w królestwie Bożém, którzy byli pociechą moią.
12. Pozdrawia was[10] Epafras, który z was iest sługa Chrystusów, który zawsze boiuie za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiéy woli Bożéy.
13. Bo mu dawam świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko wam, i przeciwko tym, którzy są w Laodycei, i którzy są w Hyerapolu.
14. Pozdrawia was Łukasz,[9] lekarz miły, także i Demas.
15. Pozdrówcie bracią, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który iest w domu iego.
16. A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby téż był w Laodyceńskim[11] zborze przeczytany; a ten, który iest pisany z Laodycei, i wy téż przeczytaycie,
17. A powiedzcie Archyppowi: Patrzay na to posługowanie, któreś przyiął w Panu, abyś ie wypełnił.
18. Pozdrowienie ręką[12] moią Pawłową. Pamiętaycie na więzienie moie. Łaska niech będzie z wami. Amen.

Ten list do Kolossensów napisany z Rzymu przez Tychyka i Onezyma.

 List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 3 List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 4
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy