Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Filemona

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

List Świętego Pawła Apostoła do Tytusa Biblia Gdańska
Nowy Testament
List Świętego Pawła Apostoła do ŻydówBiblia Gdańska - Nowy Testament

Mt - Mk - Łk - J - Dz - Rz - 1 Kor - 2 Kor - Ga - Ef - Flp - Kol - 1 Tes - 2 Tes - 1 Tm - 2 Tm - Tt - Flm - Hbr - Jk - 1 P - 2 P - 1 J - 2 J - 3 J - Jud - Ap


List Swiętego Pawła Apostoła do Filemona.


ROZDZIAŁ IEDEN.


I. O pewnéy sprawie mówiąc, od Boga ią zaczyna 1 — 7. II. a odsyłaiąc sługę, który był zbieżał od pana, za nim się przyczynia, i o dobrotliwości Chrześciańskiéy piękne nauki podawa 8 — 25.
Paweł, więzień Chrystusa Iezusa, i Tymoteusz brat, Filemonowi miłemu a pomocnikowi naszemu,
2. I Apfii miłéy, i Archyppowi, spółecznemu naszemu boiownikowi, i zborowi, który iest w domu twoim.
3. Łaska wam[1] i pokóy niech będzie od Boga, oyca naszego, i Pana Iezusa Chrystusa.
4. Dziękuię[2] Bogu moiemu, zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w modlitwach moich,
5. Słysząc o miłości[3] twoiéy i o wierze, którą masz przeciwko Panu Iezusowi, i przeciwko wszystkim Swiętym;
6. Aby społeczność wiary twoiéy była skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, które w was iest przez Chrystusa Iezusa.
7. Albowiem radość wielką mamy i pociechę z miłości twoiéy, bracie! iż wnętrzności Swiętych są ochłodzone przez cię.
II. 8. Przetoż choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, abymci rozkazał, co przynależy;
9. Iednak dla miłości raczéy proszę, takowym będąc to iest Paweł stary, a teraz i więzień Iezusa[4] Chrystusa.
10. Proszę cie tedy za synem moim[5] Onezymem, któregom urodził[6] w więzieniu moiém;
11. Który tobie niekiedy był niepożyteczny, ale teraz tobie i mnie bardzo pożyteczny; któregom odesłał.
12. Przetoż go ty iako wnętrzności moie przyimiy.
13. Któregom ia chciał przy sobie zatrzymać, aby[7] mi posługował zamiast ciebie w wiązieniu dla Ewangielii.
14. Ale bez[8] woli twoiéy nie chciałem nic uczynić, aby dobry twóy uczynek nie był iako z przymuszenia, ale z dobréy woli.
15. Albowiem snadź dla tego odłączył się był na chwilę od ciebie, abyś go zaś miał wiecznie,
16. Iuż nie iako sługę, ale więcéy niż sługę, to iest brata miłego, zwłaszcza mnie, a iako daleko więcéy tobie i według ciała i w Panu.
17. Przetoż maszli mię za towarzysza, przyimiy go iako mię.
18. A ieźlić w czém niepraw, alboć co winien, to mnie przyczytay.
19. Iam Paweł napisał ręką moią, ia nadgrodzę, żeć nie rzekę, iżeś mi i samego siebie winien.
20. Tak, bracie; niech cię w tém użyię w Panu ochłodź wnętrzności moie w Panu.
21. Pewien będąc posłuszeństwa twego, pisałem ci, wiedząc, że i więcéy, niż mówię, uczynisz.
22. Zaraz mi téż i gospodę zgotuy; albowiem spodziewam się, iż wam przez modlitwy wasze darowany będę.
23. Pozdrawiaią cię[9] Epafras, spółwięzień móy w Chrystusie Iezusie,
24. Marek, Arystarchus, Demas i Łukasz, pomocnicy moi.
25. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen.

Ten list do Filemona napisany iest z Rzymu przez Onezyma sługę.
 List Świętego Pawła Apostoła do Tytusa List Świętego Pawła Apostoła do Filemona List Świętego Pawła Apostoła do Żydów