Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1252

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

21. Pewien będąc posłuszeństwa twego, pisałem ci, wiedząc, że i więcéy, niż mówię, uczynisz.
22. Zaraz mi téż i gospodę zgotuy; albowiem spodziewam się, iż wam przez modlitwy wasze darowany będę.
23. Pozdrawiaią cię[1] Epafras, spółwięzień móy w Chrystusie Iezusie,
24. Marek, Arystarchus, Demas i Łukasz, pomocnicy moi.
25. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen.

Ten list do Filemona napisany iest z Rzymu przez Onezyma sługę.

List Swiętego Pawła do Apostoła Żydów.[2]


ROZDZIAŁ I.


I. Aby naukę Chrystusowę zalecił, nayprzód o osobie iego mówi 1 — 3. II. a przekładaiąc go nad Anioły 4. III. z różnych mieysc pisma S. Bostwa iego dowodzi 5 — 14.
Częstokroć i wielą sposobów mawiał niekiedy Bóg oycom przez Proroki;
2. W te dni ostateczne mówił nam przez[3] syna swego, którego postanowił dziedzicem[4] wszystkich rzeczy, przez[5] którego i wieki uczynił.
3. Który będąc iasnością chwały i wyrażeniem[6] istności iego, i zatrzymywaiąc wszystkie rzeczy słowem mocy swoiéy, oczyścienie[7] grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy[8] maiestatu na wysokościach,
II. 4. Tém się zacnieyszym stawszy nad Anioły, czém zacnieysze nad nie odziedziczył imię.
III. 5. Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś[9] iest syn móy, iam cię dziś spłodził? I zasię: Ia mu będę[10] oycem, a on mnie będzie synem?
6. A zasię, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniaią[11] wszyscy Aniołowie Boży.
7. A zasię o Aniołach mówi: Który Anioły swoie czyni[12] duchami, a sługi swoie płomieniem ognistym.
8. Ale do syna mówi: Stolica twoia,[13] o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości iest laska królestwa twego.
9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziałeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twóy oleykiem wesela nad uczęstniki twoie.
10. I tyś, Panie![14] na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich.
11. Oneć pominą, ale ty zostawasz; a wszystkie iako szata zwiotszeią.
12. A iako odzienie zwiniesz ie, i będą odmienione; ale ty[15] tenżeś iest, a lata twoie nie ustaną.
13. A do któregoż kiedy z Aniołów rzekł: Siądź[16] po prawicy moiéy, dokąd nie położę nieprzyiaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?
14. Izali wszyscy nie są duchami usługuiącymi, którzy na posługę bywaią posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają?]

ROZDZIAŁ II.


I. Pokazuie, że nowego zakonu nauki bardziéy przestrzegac mamy niz starego 1 — 8. II. iż Chrystus Pan stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał 9. 10. III. dla zbawiennego pożytku naszego 11 — 18.
Przetoż musimy tém pilniéy przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snadź nie przeciekli.

2. Bo ponieważ przez Anioły mówione słowo było pewne, a każde prze-

 1. Kol. 1, 7. r. 4, 12.
 2. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – List Swiętego Pawła Apostoła do Żydów.
 3. Ian. 8, 26.
 4. Ps. 2, 8.
 5. Ian. 1, 3, 10. Koloss. 1, 16.
 6. 2 Kor. 4, 4.
 7. Efez. 1, 7.
 8. Żyd. 8, 1. r. 12, 2.
 9. Ps. 2, 7. Dzie. 13, 33. Żyd. 5, 5.
 10. 2 Sam. 7, 14. 1 Kron. 22, 10. r. 28, 7.
 11. Ps. 97, 7.
 12. Ps. 104, 4.
 13. 2 Sam. 7, 16. 1 Kron. 17, 14. Ps. 45, 7.
 14. Ps. 102, 26.
 15. Mal. 3, 6.
 16. Ps. 110, 1. Matt. 22, 44. Mark. 12, 36.