Biblia Gdańska/List powszechny Świętego Iudasa Apostoła

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

List trzeci Świętego Iana Apostoła Biblia Gdańska
Nowy Testament
Apokalipsa św. JanaBiblia Gdańska - Nowy Testament

Mt - Mk - Łk - J - Dz - Rz - 1 Kor - 2 Kor - Ga - Ef - Flp - Kol - 1 Tes - 2 Tes - 1 Tm - 2 Tm - Tt - Flm - Hbr - Jk - 1 P - 2 P - 1 J - 2 J - 3 J - Jud - Ap


List powszechny Swiętego Iudasa Apostoła.


ROZDZIAŁ IEDEN.


I. Iudas pozdrowiwszy wierne 1. 2. II. napomina ich, aby się tych strzegli, którzy łaski Chrystusowéy do swéy woli używaią 3. 4. III. które iż Bóg pokarze, trzema przykładami pokazuie 5 — 13. IV. proroctwo Enochowe przywodzi 14 — 19. V. Na ostatek sposób, iako się wierni sztuk tych zwodzicielów ustrzedz maią, pokazuie 20 — 25.
Iudas,[1] sługa Iezusa Chrystusa a brat[2] Iakubów, od Boga oyca poświęconym i w Iezusie Chrystusie zachowanym i powołanym:
2. Miłosierdzie, i pokóy, i miłość niech się wam rozmnoży.
II. 3. Naymilsi! wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społeczném zbawieniu, musiałem wam pisać, napominaiąc, iżbyście boiowali o wiarę raz Swiętym podaną.
4. Albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno iuż przedtym naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracaią w rozpustę, i samego się Boga, i panuiącego Pana naszego Iezusa Chrystusa zapieraią.
III. 5. Przetoż chcę wam przypomnieć, którzy iuż raz o tém wiecie, że chociaż Pan lud z ziemi Egipskiéy wyswobodził, przecię potym te, którzy nie wierzyli, potracił.[3]
6. Także Anioły, którzy nie zachowali[4] pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoie, na sąd dnia wielkiego zwiąskami wiecznemi pod chmurą zachował.[5]
7. Iako Sodoma[6] i Gomorra, i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem iako i one zwszeteczniały i udały się za cudzém ciałem, wystawione są na przykład, ognia wiecznego karanie ponosząc:
8. Także téż i ci iako snem zmożeni, ciałoć[7] plugawią ale zwierzchnością pogardzaią, i przełożeństwa bluźnią.
9. Lecz Michał Archanioł, gdy się z diabłem rozpieraiąc wadził o ciało Moyżeszowe, nie śmiał podnieść przeciwko niemu sądu bluźnierskiego, ale rzekł: Niech cię[8] Pan zgromi.
10. A ci, czego nie znaią, to bluźnią; a co z przyrodzenia[9] znaią, iako bezrozumne bydła w tém się psuią.
11. Biada im! bo się drogą Kainową[10] udali, a za błędem[11] Balaamowéy zapłaty puścili się, i przeciwieństwem Korego[12] poginęli.
12. Cić są na świętych ucztach waszych[13] zmazami, którzy z wami goduiąc bez wstydu, sami się pasą; są obłoki[14] bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywaią; drzewa zwiędłe, nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione;
13. Wały wściekłe morskie, wyrzucaiące swoie sprosności, gwiazdy błąkaiące się, którym chmura ciemności zachowana iest na wieki.
IV. 14. A prorokował téż o nich siódmy od Adama[15] Enoch, mówiąc: Oto, Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi,
15. Aby uczynił sąd wszystkim, i karał wszystkie niezbożniki między nimi ze wszystkich niepobożności ich, które niezbożnie płodzili, i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciwko niemu niezbożni grzesznicy.
16. Ci są szemracze utyskuiący sobie, według pożądliwości swoich chodzący, i których usta[16] mówią bardzo harde słowa, pochlebuiąc osobom dla swego pożytku.
17. Lecz wy, naymilsi! pamiętaycie na słowa przepowiedziane od Apostołów Pana naszego Iezusa Chrystusa;
18. Iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą[17] naśmiewcy, chodzący według swoich niezbożnych pożądliwości.
19. Cić są, którzy się sami odłączaią, bydlęcy, ducha Chrystusowego niemaiący.
V. 20. Ale wy, naymilsi! buduiąc się na nayświętszéy wierze waszéy, i modląc się w Duchu świętym,
21. Samych siebie w miłości Bożéy zachowaycie, oczekiwaiąc miłosierdzia Pana naszego Iezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu.
22. A nad niektórymi zmiłuycie się, rozsądkiem się rządząc;
23. A drugie przez postrach do zbawienia przywodźcie, z ognia ie wyrywaiąc, maiąc w nienawiści i suknią, któraby była od ciała pokalana.
24. A temu, który was może zachować od upadku, i stawić przed oblicznością chwały swoiéy bez nagany z weselem,
25. Samemu mądremu Bogu, zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność i teraz i po wszystkie wieki. Amen.
 List trzeci Świętego Iana Apostoła List powszechny Świętego Iudasa Apostoła Apokalipsa św. Jana