Biblia Gdańska/List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ III.


I. Mówi o wielkiéy ludzkiéy niezbożności czasów ostatnich 1 — 5. II. napomina Tymoteusza, aby się takich ludzi strzegł 5 — 8. III. dawa znać, że poszwankuią 9. IV. prowadzi go do tego, aby się tego trzymał, czego się od niego nauczył 10 — 17.
A to wiedz, iż w ostateczne[1] dni nastaną czasy trudne.
2. Albowiem będą ludzie sami siebie miłuiący, łakomi, chlubni,[2] pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni,
3. Bez przyrodzonéy miłości, przymierza nietrzymaiący, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłuiący.
4. Zdraycy, skwapliwi, nadęci, roskoszy raczéy miłuiący niż miłuiący Boga;
II. 5. Którzy maią kształt pobożności, ale się skutku iéy zaparli; i tych się chroń.
6. Albowiem z tych są ci, którzy się wrywaią w domy, i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości;
7. Które się zawsze uczą, a nigdy do znaiomości prawdy przyiść nie mogą.
8. A iako Iannes i Iambres[3] sprzeciwiali się Moyżeszowi, tak i ci sprzeciwiaią się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary.
III. 9. Ale nie postąpią daléy; albowiem głupstwo ich iawne będzie wszystkim, iako i onych było.
IV. 10. Aleś ty doszedł nauki moiéy, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, miłości i cierpliwości, 11. Prześladowania, ucierpienia, które mię potkały[4] w Antyochyi w Ikonium i w Listrzech, iakiem prześladowanie podeymował; a ze wszystkich wyrwał mię Pan.
12. Aleć i wszyscy, którzy[5] chcą pobożnie żyć w Chrystusie Iezusie, prześladowani będą.
13. Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze, iako zwodzący tak i zwiedzieni.
14. Ale ty trway w tém, czegoś się nauczył, i czegoć powierzono, wiedząc, od kogoś się[6] tego nauczył.
15. A iż z dzieciństwa umiesz pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która iest w Chrystusie Iezusie.
16. Wszystko pismo od[7] Boga iest natchnione, i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które iest w sprawiedliwości;
17. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiéy sprawie dobréy dostatecznie wyćwiczony.

 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 2 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 3 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 4