Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List wtóry powszechny Ś. Piotra Apostoła 3

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ III.


I. Potrzeba, bracią często upominać dla niebezpieczeństwa od naśmiewców 1 — 7. II. upomina, aby wedle zmysłu cielesnego o dniu Pańskim nie rozumieli, 8 — 13. III. ale wiedzieli, że iuż prawie obecny iest 14 — 18.
Naymilsi! iuż ten drugi list do was piszę, którym wzbudzam przez napominanie uprzeymą myśl waszę,
2. Abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych Proroków, i na przykazanie nasze, którzyśmy Apostołami Pana i zbawiciela.
3. To naypierwéy wiedząc, że przyidą[1] w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący,
4. I mówiący: Gdzież iest obietnica[2] przyiścia iego? Bo iako oycowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.
5. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa[3] dawno stały i ziemia[4] z wody i w wodzie stanęła przez słowo Boże,
6. Dla czego on pierwszy świat wodą będąc[5] zatopiony, zginął.
7. Lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia témże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi.
II. 8. Ale ta iedna rzecz niech wam nie będzie tayna, naymilsi! iż ieden dzień u Pana iest[6] iako tysiąc lat, a tysiąc lat, iako ieden dzień.
9. Nie omieszkiwać[7] Pan z obietnicą, (iako to niektórzy maią za omieszkanie,) ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do[8] pokuty udali.
10. A on dzień Pański przyidzie iako złodziéy[9] w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieią, a ziemia i rzeczy, które są na niéy, spalone będą.
11. Ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, iakimiż wy macie bydź w świętych obcowaniach i pobożnościach?
12. Którzy oczekiwacie i śpieszycie się na przyiście dni Bożego, w który niebiosa goraiące rozpuszczą się, i żywioły pałaiące stopnieią.
13. Lecz nowych niebios i nowéy ziemi[10] według obietnicy iego oczekiwamy, w których sprawiedliwość mieszka.]
III. 14. Przetoż naymilsi! tego oczekiwaiąc, staraycie się, abyście bez zmazy[11] i bez nagany od niego znalezieni byli w pokoju;
15. A nieskwapliwość Pana naszego mieycie za zbawienie wasze, iako wam i miły brat nasz Paweł według danéy sobie mądrości pisał,
16. Iako i we wszystkich listach swoich mówiąc o tych rzeczach, między któremi są niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieumieiętni i niestateczni wykręcaią iako i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu.
17. Wy tedy, naymilsi! wiedząc to przedtym, strzeżcie[12] się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni, i nie wypadli z waszéy stateczności;
18. Ale rośćcie w łasce i w znaiomości Pana naszego i zbawiciela Iezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz i na czasy wieczne. Amen.

 List wtóry powszechny Ś. Piotra Apostoła 2 List wtóry powszechny Ś. Piotra Apostoła 3
Biblia Gdańska
List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła