Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1277

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


22. Aleć się im przydało według onéy prawdziwéy przypowieści: Pies wrócił się[1] do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie.

ROZDZIAŁ III.


I. Potrzeba, bracią często upominać dla niebezpieczeństwa od naśmiewców 1 — 7. II. upomina, aby wedle zmysłu cielesnego o dniu Pańskim nie rozumieli, 8 — 13. III. ale wiedzieli, że iuż prawie obecny iest 14 — 18.
Naymilsi! iuż ten drugi list do was piszę, którym wzbudzam przez napominanie uprzeymą myśl waszę,
2. Abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych Proroków, i na przykazanie nasze, którzyśmy Apostołami Pana i zbawiciela.
3. To naypierwéy wiedząc, że przyidą[2] w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący,
4. I mówiący: Gdzież iest obietnica[3] przyiścia iego? Bo iako oycowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.
5. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa[4] dawno stały i ziemia[5] z wody i w wodzie stanęła przez słowo Boże,
6. Dla czego on pierwszy świat wodą będąc[6] zatopiony, zginął.
7. Lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia témże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi.
II. 8. Ale ta iedna rzecz niech wam nie będzie tayna, naymilsi! iż ieden dzień u Pana iest[7] iako tysiąc lat, a tysiąc lat, iako ieden dzień.
9. Nie omieszkiwać[8] Pan z obietnicą, (iako to niektórzy maią za omieszkanie,) ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do[9] pokuty udali.
10. A on dzień Pański przyidzie iako złodziéy[10] w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieią, a ziemia i rzeczy, które są na niéy, spalone będą.
11. Ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, iakimiż wy macie bydź w świętych obcowaniach i pobożnościach?
12. Którzy oczekiwacie i śpieszycie się na przyiście dni Bożego, w który niebiosa goraiące rozpuszczą się, i żywioły pałaiące stopnieią.
13. Lecz nowych niebios i nowéy ziemi[11] według obietnicy iego oczekiwamy, w których sprawiedliwość mieszka.]
III. 14. Przetoż naymilsi! tego oczekiwaiąc, staraycie się, abyście bez zmazy[12] i bez nagany od niego znalezieni byli w pokoju;
15. A nieskwapliwość Pana naszego mieycie za zbawienie wasze, iako wam i miły brat nasz Paweł według danéy sobie mądrości pisał,
16. Iako i we wszystkich listach swoich mówiąc o tych rzeczach, między któremi są niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieumieiętni i niestateczni wykręcaią iako i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu.
17. Wy tedy, naymilsi! wiedząc to przedtym, strzeżcie[13] się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni, i nie wypadli z waszéy stateczności;
18. Ale rośćcie w łasce i w znaiomości Pana naszego i zbawiciela Iezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz i na czasy wieczne. Amen. 1. Przyp. 26, 11.
 2. 1 Tym. 4, 1. 2 Tym. 3, 1. Iudas. w. 18.
 3. Ezech. 12, 22.
 4. 1 Moy. 1, 1.
 5. Ps. 24, 2.
 6. 1 Moy. 7, 18.
 7. Ps. 90, 4.
 8. Żyd. 2, 3.
 9. Ezech. 18, 32. r. 33, 11.
 10. Matt. 24, 43. 1 Tess. 5, 2. Obiaw. 3, 3.
 11. Izai. 65, 17. r. 66, 22. Obiaw. 21, 1.
 12. Matt. 24, 46. r. 25, 10.
 13. Mark. 13, 23.