Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska/List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ II.


I. Stateczność w rycerzu Chrześciańskim zaleca 1. 2. II. biorąc przykład od żołnierzów 3 — 5. III. i od oraczów 6 — 14. IV. napomina, żeby słowem prawdy dobrze szafował 15 — 22. V. a przewrotnych przykłady miiaiąc 23. VI. żeby skromnie wszystko wykonywał 24 — 29.
Przetoż ty, synu móy! zmacniay się w łasce, która iest w Chrystusie Iezusie;
2. A coś słyszał odemnie przed wielą świadków, tegoż się powierz wiernym ludziom, którzyby sposobni byli, i inszych nauczać.
II. 3. Przetoż ty cierp złe, iako dobry żołnierz Iezusa Chrystusa.
4. Żaden, który żołnierską służy, nie wikle się sprawami tego żywota, aby się temu, od którego za żołnierza przyięty iest, podobał.
5. A choćby się téż kto potykal[1], nie bywa koronowany, ieźliby się przystoynie nie potykał.
III. 6. Oracz, który pracuie, ma nayprzód pożytki odbierać.
7. Rozumiéy, co mówię, a Pan niech ci da we wszystkiém wyrozumienie.
8. Pamiętay, iż Iezus Chrystus powstał z martwych, który iest z nasienia Dawidowego, według Ewangielii moiéy,
9. W któréy cierpię złe, iakoby złoczyńca, aż do związek; aleć słowo Boże nie iest związane.
10. Przetoż wszystko[2] znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które iest w Chrystusie Iezusie, z chwałą wieczną.
11. Wierna iest ta mowa; albowiem ieźliśmy z nim[3] umarli, z nim téż żyć będziemy.
12. Ieźli cierpiemy, z nim téż królować będziemy, ieźli się go zapieramy, i on się nas zaprze.[4]
13. Ieźliśmy niewiernymi, on wiernym[5] zostawa, i zaprzeć samego siebie nie może.
14. Te rzeczy przypominay, oświadczaiąc przed obliczem Pańskiém, aby się nie wdawali w spory[6] około słów, co ku niczemu nie iest pożyteczne, tylko ku podwróceniu tych, którzy słuchaią.
IV. 15. Staray się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, któryby się nie zawstydził, i któryby dobrze rozbierał słowo prawdy.
16. A świeckim próżnomownościom[7] czyń wstręt; albowiem postępuią ku większéy niepobożności,
17. A mowa ich szérzy się iako kancer, (rak;) z których iest[8] Hymeneusz i Filetus,
18. Którzy względem prawdy celu uchybili, gdy powiadaią, iż się iuż stało zmartwychwstanie, i podwracaią wiarę niektórych.
19. A wszakże mocny stoi grunt Boży, maiąc tę pieczęć: Zna Pan którzy są iego; i niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuie imię Chrystusowe.
20. A w wielkim domu[9] nie tylko są naczynia złote i śrebrne, ale téż drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości.
21. Ieźliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelakiéy dobréy sprawy zgotowanym.
22. Chroń się téż pożądliwości młodzieńskich, a naśladuy[10] sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoiu, z tymi,[11] którzy wzywaią Chrystusa z czystego serca.
V. 23. Chroń się także gadek[12] głupich i nieumieiętnych, wiedząc, iż rodzą zwady.
VI. 24. Ale sługa Pański nie ma bydź swadliwy, lecz ma bydź układny przeciwko wszystkim, sposobny[13] ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszaiący;
25. Któryby w cichości[14] nauczał te, którzy się sprzeciwiaią, owaby im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy,
26. Aby obaczywszy się, wywikłali się z sidła diabelskiego, od którego poimani są ku czynieniu woli iego.

 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 2 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 2 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 3