Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1234

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

[1] a nie bądźcie surowymi przeciwko nim.
20. Dziatki! posłuszne bądźcie[2] rodzicom we wszystkiém; albowiem się to podoba Panu.
21. Oycowie! Nie pobudzaycie[3] do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.
22. Słudzy! posłuszni bądźcie[4] we wszystkiém panom cielesnym, nie służąc na oko iako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczérości serca, boiąc się Boga.
23. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, iako Panu a nie ludziom,
24. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi służycie.
25. A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a niemaszci[5] względu na osoby u Boga.

ROZDZIAŁ IV.


I. Wraca się zaś do pospolitych nauk 1. 2. II. napomina do modlitew 3 — 5. III. i do obyczaynych mów 6 — 18.
Panowie! sprawiedliwie i słusznie[6] się z sługami obchodźcie, wiedząc, iż i wy Pana macie w niebiesiech.
2. W modlitwach trwaycie, czuiąc w nich z dziękowaniem,[7]
II. 3. Modląc się społecznie[8] i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o taiemnicy Chrystusowéy, dla któréy téż iestem związany,
4. Abym ią obiawił, iako mi się godzi mówić.
5. Mądrze chodźcie[9] przed obcymi, czas[10] odkupuiąc.
III. 6. Mowa wasza niech zawsze będzie przyiemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, iakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli.
7. O wszystkiém, co się zemną dzieie, oznaymi wam[11] Tychykus, miły brat i wierny sługa, i spółsługa w Panu,
8. Któregom posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieie, i pocieszył serca wasze;
9. Z Onezymem,[12] wiernym a miłem bratem, który iest z was; ci wam wszystko oznaymią, co się tu dzieie.
10. Pozdrawia was[13] Arystarchus, spółwięzień móy, i[14] Marek, siostrzeniec Barnabaszów, (o którymeście wzięli rozkazanie: Ieźliby do was przyszedł, przyimiycież go.)
11. I Iezus, którego zowią Iustem, którzy są z obrzeski. Ci tylko są pomocnikami moimi w królestwie Bożém, którzy byli pociechą moią.
12. Pozdrawia was[15] Epafras, który z was iest sługa Chrystusów, który zawsze boiuie za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiéy woli Bożéy.
13. Bo mu dawam świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko wam, i przeciwko tym, którzy są w Laodycei, i którzy są w Hyerapolu.
14. Pozdrawia was Łukasz,[14] lekarz miły, także i Demas.
15. Pozdrówcie bracią, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który iest w domu iego.
16. A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby téż był w Laodyceńskim[16] zborze przeczytany; a ten, który iest pisany z Laodycei, i wy téż przeczytaycie,
17. A powiedzcie Archyppowi: Patrzay na to posługowanie, któreś przyiął w Panu, abyś ie wypełnił.
18. Pozdrowienie ręką[17] moią Pawłową. Pamiętaycie na więzienie moie. Łaska niech będzie z wami. Amen.

Ten list do Kolossensów napisany z Rzymu przez Tychyka i Onezyma. 1. Efez. 5, 25. 1 Piotr. 3, 7.
 2. Efez. 6, 1.
 3. Efez. 6, 4.
 4. Efez. 6, 5. Tyt. 2, 9. 1 Piotr. 2, 18.
 5. Efez. 6, 9.
 6. Efez. 6, 9.
 7. Łuk. 18, 1. 1 Tess. 5, 17.
 8. Efez. 6, 19. 2 Tess. 3, 1.
 9. Efez. 5, 15.
 10. Efez. 5, 16.
 11. Dzie. 20, 5.
 12. Filem. w. 10.
 13. Dzie. 27, 2.
 14. 14,0 14,1 2 Tym. 4, 11.
 15. Kol. 1, 7.
 16. 1 Tess. 5, 27.
 17. 2 Tess. 3, 17.