Biblia Gdańska/List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 3

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ III.


I. Duchowne ćwiczenie przeciwko cielesnemu, które fałszywi Apostołowie wystawiali, zaleca 1 — 4. II. a o umartwieniu ciała powiedziawszy 5 — 7. III. powinności niektóre przypomina 8 — 25.
A tak ieźliście powstali z Chrystusem, tego, co iest wzgórę, szukaycie, gdzie Chrystus[1] na prawicy Bożéy siedzi;
2. O tém, co iest wzgórę, myślcie, nie o tém, co iest na ziemi.
3. Albowiemeście umarli, i żywot was skryty[2] iest z Chrystusem w Bogu.
4. Ale gdy się Chrystus on żywot nasz,[3] pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
II. 5. Umartwiaycież tedy[4] członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, i łakomstwo, które iest bałwochwalstwem,
6. Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży[5] na syny niedowiarstwa, (odporne.)
7. W którycheście i wy niekiedy[6] chodzili, gdyście żyli w nich.
III. 8. Lecz teraz złożcie[7] i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, i sprosną mowę z ust waszych.
9. Nie kłamaycie iedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczyńkami iego,
10. A oblekliście[8] nowego tego, który się odnawia w znaiomość podług obrazu tego,[9] który go stworzył.
11. Gdzie niemasz Greka i Żyda, obrzeski[10] i nieobrzeski, i cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
12. Przetoż przyobleczcie iako wybrani Boży, święci, i umiłowani, wnętrzności[11] miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,
13. Znaszaiąc iedni drugie, i odpuszczaiąc sobie wzaiemnie, ieźli ma kto przeciw komu skargę; iako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
14. A nad to wszystko przyobleczcie miłośc, która iest zwiąską doskonałości.
15. A pokóy Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście téż powołani w iedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
16. Słowo Chrystusowe niechay mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczaiąc[12] i napominaiąc samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewaiąc w sercach waszych Panu.
17. A wszystko, cokolwiek[13] czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Iezusa, dziękuiąc Bogu i oycu przezeń.]
18. Żony! bądźcie[14] poddane mężom swym, tak iako przystoi w Panu.
19. Mężowie! miłuycie żony wasze, [15] a nie bądźcie surowymi przeciwko nim.
20. Dziatki! posłuszne bądźcie[16] rodzicom we wszystkiém; albowiem się to podoba Panu.
21. Oycowie! Nie pobudzaycie[17] do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.
22. Słudzy! posłuszni bądźcie[18] we wszystkiém panom cielesnym, nie służąc na oko iako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczérości serca, boiąc się Boga.
23. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, iako Panu a nie ludziom,
24. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi służycie.
25. A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a niemaszci[19] względu na osoby u Boga.

 List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 2 List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 3
Biblia Gdańska
List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 4