Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1195

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


łem się wszystko, abym przecię niektóre zbawił.
23. A to czynię dla Ewangielii, abym się iéy stał uczęstnikiem.
IV. 24. Azaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz ieden zakład bierze? Także bieżcie, abyście otrzymali.
25. A każdy, który[1] się potyka, we wszystkiém się powściąga, onić w prawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my[2] nieskazitelną.
26. Ia tedy tak bieżę, nie iako na niepewną; tak szermuię, nie iako wiatr biiąc.
27. Ale karzę ciało moie i w niewolą podbiiam, abym snadź inszym każąc, sam nie był odrzucony.

ROZDZIAŁ X.


I. Przykładem Żydów, którzy świątości i zadatki łaski Bożéy iako i my mieli 1 — 5. II. upomina, abyśmy się złych pożądliwości strzegli 6 — 8. III. Chrystusa nie kusili, chcemyli uyść karania, które one potkało 9 — 13. IV. a iżby stołu Chrystusowego uczęstnicy, z szatanem się nie kumali 14 — 22. V. i w rzeczach wolnych nikomu zgorszenia nie dawali 23 — 33.
A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! iż[3] oycowie nasi wszyscy pod obłokiem byli, i wszyscy przez[4] morze przeszli;
2. I wszyscy w Moyżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu;
3. I wszyscy tenże pokarm[5] duchowny iedli;
4. I wszyscy tenże napóy[6] duchowny pili; albowiem[7] pili z opoki duchownéy, która za nimi szła; a ta opoka była Chrystus.
5. Lecz większéy części z nich nie upodobał sobie Bóg; albowiem polegli[8] na puszczy.]
II. 6. A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, iako i oni[9] pożądali.
7. Nie bądźcież tedy bałwochwalcami, iako niektórzy z nich, tak iako napisano: Siadł[10] lud, aby iadł i pił, i wstali grać.
8. Ani się dopuszczaymy wszeteczeństwa, iako się[11] niektórzy z nich wszeteczeństwa dopuszczali, i padło[12] ich iednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące.
III. 9. Ani kuśmy Chrystusa, iako niektórzy[13] z nich kusili, i od wężów poginęli.
10. Ani szemrzyicie, iako[14] niektórzy z nich szemrali, i poginęli od tego, który wytraca.
11. A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na które koniec świata przyszedł.
12. A tak kto mniema, że stoi, niechże patrza, aby nie upadł.
13. Pokuszenie się was nie ięło, tylko ludzkie; ale wiernyć iest[15] Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, ale uczyni z pokuszeniem i wyiście, abyście znosić mogli.]
IV. 14. Przetoż, naymilsi moi! uciekaycie przed bałwochwalstwem.
15. Iako mądrym mówię; rozsądźcie wy, co mówię.
16. Kielich błogosławienia, którzy błogosławimy, izali nie iest społecznością krwi Chrystusowéy? Chléb, który łamiemy, izali nie iest społecznością ciała Chrystusowego?
17. Albowiem iednym chlebem, iedném ciałem wiele nas iest; bo wszyscy chleba iednego iesteśmy uczęstnikami.
18. Poirzyicie na Izraela, który iest według ciała; izaż ci, którzy iedzą ofiary, nie są uczęstnikami ołtarza?
19. Cóż tedy mówię? Żeby bałwan[16] miał bydź czém, a iżby to, co bywa bałwanom ofiarowano, miało czém bydź?
20. Owszem powiadam, iż to, co Poganie ofiaruią, diabłom[17] ofiaruią a nie Bogu; a nie chciałbym, abyście byli uczęstnikami diabłów.

21. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha diabelskiego; nie

 1. 2 Tym. 2, 4. 5.
 2. 2 Tym. 4, 8. Iak. 1, 12.
 3. 2 Moy. 13, 21. 4 Moy. 9, 18. 5 Moy. 1, 33. Ps. 78, 14. 105, 39.
 4. 2 Moy. 14, 22.
 5. 2 Moy. 16, 16.
 6. 4 Moy. 20, 10. Ps. 78, 15.
 7. 2 Moy. 17, 6.
 8. 4 Moy. 14, 35. r. 26, 65.
 9. 4 Moy. 11, 4. Ps. 106, 14.
 10. 2 Moy. 32, 6.
 11. 4 Moy. 25, 1. 4. 5. 6. 7.
 12. 2 Moy. 32, 27.
 13. 4 Moy. 21, 6. Ps. 106, 14.
 14. 4 Moy. 14, 36.
 15. 1 Moy. 1, 9. 1 Tess. 5, 24.
 16. 1 Kor. 8, 4.
 17. 5 Moy. 32, 17. Ps. 106, 37.