Pamiętniki (Pasek)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Jan Chryzostom Pasek
Tytuł Pamiętniki
Redaktor Jan Czubek
Wydawca Polska Akademja Umiejętności
Data wydania 1929
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub Pobierz Cały tekst jako PDF Pobierz Cały tekst jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii

POLSKA AKADEMJA UMIEJĘTNOŚCI

BIBLJOTEKA PISARZÓW POLSKICH NR 81.
JAN CHRYZOSTOM Z GOSŁAWIC PASEK
PAMIĘTNIKI
Z RĘKOPISU WYDAŁ
JAN CZUBEK
WYDANIE ZUPEŁNE
KRAKÓW 1929
NAKŁADEM POLSKIEJ AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNIACH GEBETHNERA I WOLFFA:
WARSZAWA — KRAKÓW — LUBLIN — ŁÓDŹ — PARYŻ — POZNAŃ —
WILNO — ZAKOPANE
Odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

SPIS TREŚCI.
 str. 1


Pamiętniki.

Apostrophe do deresza, str. 1. — Bitwy pod Gnieznem, Warszawą, Warką i Trzemeszną, str. 2. — Złoto w brzuchach szwedzkich, str. 5.

Wojna węgierska. Rakocy, nie zważając na złe wróżby, wybrał się do Polski na czosnek, który mu nie wyszedł na zdrowie, str. 5.

Wyprawa do Danji, str. 8. — Kraj, zwyczaje i obyczaje, sposób życia, str. 14 — Osobliwsze nabożeństwo, str. 18 — Wygłodzone Niemki w obozie polskim, str. 21 — Zdobycie Koldyngi, str. 22 —

Przeprawa na wyspę Alsen, str. 35 — W Jutlandji, str. 38 — Talar najlepszym tłumaczem, str. 41 — Żywności, a zwłaszcza ryb wielki dostatek, str. 44 — Różne uciechy i zabawy Paska tamże, str. 45 — Przygoda na morzu, str. 48 — Bitwa morska, str. 55 — Powrót z deputacji, str. 61 — Zdobycie fortecy Frederichs-Odde, str. 65 — Sprawy sercowe Paska, str. 70 — Piaseczyński na Fionji, str. 78 — Duchy familijne, str. 82 — Powrót do ojczyzny, str. 85.

Wojna moskiewska, str. 90 — Z potrzeby moda, str. 91 — Odwiedziny u rodziców, str. 93 — Postój w Sielcach, str. 97 — Pan kasztelan zakroczymski, str. 102 — Pogrzeb dwu towarzyszów, str. 105 — Fatalna przygoda Paska w Kozieradach, str. 118 — Podjazd Skrzetuskiego, str. 122 — Utarczka przednich straży, str. 129 — Bitwa pod Połonką, str. 132 — Borzęcki z 12 chorągwiami w Mińsku, str. 142 — Wjazd Czarnieckiego do Lachowic, str. 147. — Wojsko pod Borysowem i Mohylowem, str. 149 — Sprawa z Gorzkowskim, str. 152 — Bitwa nad Basią, str. 154 — Zołotarenko uchodzi, Szeremetjew porażony, str. 167 — Uwagi Paska nad temi bitwami, str. 168 — Apostrophe, str. 169 — Bitwa pod Druckiem, str. 176 — W obozie moskiewskim pod Tołoczynem, str. 179.

Jeszcze sprawa z Gorzkowskim. str. 181 — Związek w wojsku, str. 185 — Pasek odjeżdża do domu, a stamtąd na Białoruś, str. 203 — Spotkanie z Mazepą, str. 205 — Uwięzienie Paska i obrona przed senatorami i królem w Grodnie, str. 206 — Uwolnienie, str. 253.

Pasek jedzie z listami królewskiemi do Czarnieckiego, str. 255, wstępuje do Tyszkiewicza, str. 260 — Postępek Paska w Oszmianie, str. 261 — Przygoda w dalszej drodze z wolentarzami Muraszki, str. 263 — Niespodziane przybycie do obozu, str. 274 — Pasek przystawem dla posłów moskiewskich, str. 276 — Przeprawa z Litwinami w Nowogródku, str. 293 — Przybycie do Warszawy, str. 309 — Awantura z Mazepą, str. 312 — Dziki człowiek, str. 314 — Amory Mazepy i ich koniec żałośny, str. 316 — Pasek wraca do domu i pielgrzymuje do Częstochowy, str. 320 — Wyprawa po złote runo do Wilna, str. 323 — Niebezpieczna przygoda w zajętych pustkach, str. 324 — Powrót, str. 331 — Kłopoty stryjecznego brata z powodu Paska, str. 332 — Komisja lwowska i spodlenie monety — śmierć Borzęckiego, str. 338.

Koniec związku — król z wojskiem na Ukrainie, str. 339.

Pokój z Moskwą, str. 340 — Sąd sejmowy na Lubomirskiego, str 341 — Smutny koniec teatralnego triumfu Francuzów w Warszawie, str. 344 — Uwagi nad kandydaturą do korony Lubomirskiego, str. 348 — Dekret na Lubomirskiego i jego skutki, str. 350.

Wojna domowa, str. 351 — Głównym jej sprawcą Prażmowski, str. 352 — Kopia »Responsu Warszyckiego«, str. 356 — Autor z musu regalista, w duchu Lubomirszczyk, str. 368 — Zdanie pewnej szlachcianki o tej wojnie, str. 370 — Jak rezolutna pani Sułkowska przyjęła króla w Głuchowsku, str. 371 — Porażka Litwinów pod Częstochową, str. 373 — Traktat połczyński, str. 375.

Złe wróżby, str. 376 — Pasek na sejmie, str. 377 — Śmierć królowej Ludwiki Marji, str. 379 — Klęska regalistów na Montwach, str. 381 — Układ w Łęgonicach, str. 383 — Panegiryk poświęcony Czarnieckiemu, str.385 — Treść łęgońskiego traktatu str. 392 — Deprekacya pod Jaroszynem, str. 406 — Śmierć Lubomirskiego, str. 406 — Uwagi nad wojną domową, str. 407.


Pasek u rodziców w Węgrzynowicach — marszałkuje na sejmiku, str. 408 — Trudny wybór: wioska czy pieniądze? str. 421 — Zaloty w Krakowskiem i niespodziewane małżeństwo, str. 426 — Wzajemny zapis dożywocia w Krakowie, str. 436 — Podhajecka potrzeba, str. 437 — Jak sobie Pasek uczynił mir w województwie, str. 437

Miławczycka arenda, str. 437 — Sprawy rodzinne, str. 434 — Sejm abdykacyjny, str. 438 — Bezkrólewie, str. 441.

Mazurski sposób zdobywania szacunku ludzkiego, str. 442 — Elekcja króla Michała, str. 445 — Sejm koronacyjny zerwany, str. 454. — Poselstwo Olszowskiego do Wiednia, str. 454.

Przenosiny do Smogorzowa — wesele królewskie, str. 455 — Pierwszy flis Paska do Gdańska, str. 455.

Sześcioletnia arenda Skrzypiowa — kontrakt dzierżawny na Olszówkę, str. 456 — Wojna z Turkami — osobiste sprawy Paska, str. 457 — Sejmiki przedsejmowe, str. 458.

Wici na pospolite ruszenie — klęska Łużeckiego — intrygi Prażmowskiego str. 458 — Sukcesja w Łączkach, str. 458 — Wyjazd do obozu, str. 459 — Niefortunny podjazd, str. 460 — Koło generalne pod Lublinem, str. 471 — Krwawe tumulty, str. 478 — Zakończenie kola generalnego, str. 480 — Powrót do domu, śmierć matki, str. 481.


Śmierć prymasa Prażmowskiego, str. 481 — Chocimska wiktorja, str. 481 — Śmierć króla Michała, str. 485.

Bezkrólewie, wybór Sobieskiego, str. 485 — Turcy pustoszą Ukrainę, str. 486.

Kłopoty dziecińskie Paska — flis do Gdańska — wojna turecka, str. 487.

Pogrzeb dwu królów, a koronacja trzeciego w Krakowie, str. 488 — Sprawa z Niemcami (Chrzanowskim), str. 489 — Wakanse porozdawane, traktat pokojowy z Turkami, str. 489.

Objęcie Olszówki, str. 490 — Poselstwo Gnińskiego do Turcji, komisja w Sandomierzu, str. 491 — Gospodarstwo żołnierskie pod Trembowlą, str. 491 — Flis do Gdańska — śmierć ojca str. 492.

Szkoda poniesiona na przyjacielskiej usłudze, str. 493 — Cały rok na usługach przyjacielskich, str. 495 — Turcy pustoszą Podole, str. 495.

Sejm w Grodnie, str. 496 — Wojsko gospodarzy pod Trembowlą, str. 496.

Ciepła zima, str. 496 — Poseł od króla z prośbą o wydrę, str. 497 — Jej osobliwe zalety, str. 498 — losy na królewskim dworze, str. 505 — Myślistwo Paska, str. 507 — Rozgraniczenie z Turkami o Podole, str. 509 — Flis do Gdańska, str. 509 — Pożar gumien w Smogorzowie, str. 510.

Kronika potoczna: wesele — choroba — flis do Gdańska — drugie wesele — wjazd biskupa krak. Małachowskiego — konsekracja arcyb. lwowskiego Lipskiego — pogrzeb rotmistrza Komornickiego, str. 511 — Śmierć ks. Dymitra Wiśniowieckiego — wojsko pod Trembowlą, str. 512

Zima włoska bez śniegu, str. 512 — Wjazd na margrabstwo Stanisława Myszkowskiego, str. 513 — Wojsko bezczynne — Jabłonowski hetmanem w. kor., Sieniawski polnym, str. 514.

Wesele margrabiego, oblężenie Wiednia przez Turków, str. 514 — Wyprawa wiedeńska, str. 519 — Pogrom Turków i zdobycz, str. 521 — Gdańszczanie życzą zwycięstwa Turkom, str. 525 — Spotkanie Sobieskiego z cesarzem i wjazd do Wiednia, str. 529 — Pochód na Węgry, str. 530 — Klęska pod Parkanami we czwartek, str. 531 — powetowana świetnem zwycięstwem w sobotę, str. 534 — Okrucieństwa niemieckie, str. 537 — Powrót wojska polskiego przez górne Węgry, str. 540 — Zajęcie Lewczy i Seczyna, str. 541 — Bohaterstwo Lanckorońskiego, str. 543 — Apostrophe, str. 544 — Śmierć Modrzewskiego, str. 558 — Litwini łączą się z wojskiem koronnem poniewczasie, str. 559 — Śmierć Sieniawskiego, str. 561 — Kunicki z Kozakami, a po nim Dymidecki pustoszą tatarską ziemię, str. 562 — Luteranie smucą się ze zwycięstwa chrześcijan, str. 564.

Dalsza wojna z Turkiem, str. 565.


Sejm w Warszawie, str. 568 — Drożyzna w Wiekopolsce i zysk Paska, str. 568 — Nowy margrabia-ordynat, str. 569 — Choroba Paska i cudowne wyzdrowienie, str. 571 — Flis do Gdańska, str. 574.

Mowa na obłóczynach, str 575 — Ciepła zima, str. 578 — Flis do Gdańska, str. 579 — Wyprawa Sobieskiego na Wołoszczyznę, str. 579.

Przenosiny do Madziarowa, oddanie Smogorzowa pasierbowi, str. 580.

Proces z margrabią, Pasek na sejmie w Grodnie, str. 582.

 str. 596
 str. 611

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Chryzostom Pasek.