Przejdź do zawartości

Strona:Wyznania świętego Augustyna.djvu/482

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


Rozd. XXXI. O roskoszy w potrawach, których jako łgarstwa zażywać powinniśmy 
 286.
Rozd. XXXII. O powabie zapachów 
 290.
Rozd. XXXIII. O roskoszy uszu, i o śpiewach kościelnych 
 — 
Rozd. XXXIV. O roskoszy oczu 
 292.
Rozd. XXXV. O ciekawości 
 295.
Rozd. XXXVI. O pysze 
 298.
Rozd. XXXVII. O skłonności jego serca ku nagannéj pochwale 
 300.
Rozd. XXXVIII. Próżna chwała jest cnocie szkodliwa 
 303.
Rozd. XXXIX. O upodobaniu w sobie samym 
 — 
Rozd. XL. Krótki rys wszystkiego o czém w téj księdze mówił 
 304.
Rozd. XLI. Co go od Boga oddalało 
 305.
Rozd. XLII. Błądzili dumni, którzy się udawali do odrzuconych aniołów, jako do pośredników pomiędzy Bogiem i ludźmi 
 306.
Rozd. XLIII. Sam tylko Jezus Chrystus prawdziwym jest Pośrednikiem 
 307.


Rozd. I. Wyznanie naszéj nędzy, okazuje miłość naszę ku Bogu 
 309.
Rozd. II. Prosi Boga o oświecenie, do zrozumienia Pisma ś 
 310.
Rozd. III. Wzywa téj prawdy, która przez Mojżesza mówiła 
 313.
Rozd. IV. Niebo i ziemia wołają na nas, że są stworzone 
 — 
Rozd. V. Całe przyrodzenie z niczego stworzone 
 314.
Rozd. VI. Wieczném Słowem swojém Bóg udziałał wszystko 
 315.
Rozd. VII. Słowem Boskiém jest Syn Boży współwieczny Ojcu 
 316.
Rozd. VIII. Słowo przedwieczne jest jedynym Mistrzem naszym 
 317.
Rozd. IX. To słowo mówi do serca naszego 
 318.
Rozd. X. Wola Boska nie ma początku 
 319.
Rozd. XI. Czas nie może być wymiarem wieczności 
 — 
Rozd. XII. Co Bóg czynił przed utworzeniem nieba i ziemi 
 320.
Rozd. XIII. Przed utworzeniem przyrodzenia nie było żadnego czasu 
 321.
Rozd. XIV. Co to jest czas 
 322.
Rozd. XV. Jaka jest miara czasu 
 323.
Rozd. XVI. Kiedy czas mierzyć należy 
 325.
Rozd. XVII. Gdzie jest przeszłość i przyszłość 
 — 
Rozd. XVIII. Przeszłość i przyszłość jak są obecne 
 326.
Rozd. XIX. O przewidzeniu przyszłości 
 327.
Rozd. XX. Jakim właściwie imieniem nacechować różnicę czasów 
 328.
Rozd. XXI. Jak możemy mierzyć czas 
 329.