Przejdź do zawartości

Strona:Wyznania świętego Augustyna.djvu/483

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


Rozd. XXII. Prosi aby wszystko zrozumiał w téj tajemnicy 
 329.
Rozd. XXIII. O naturze czasu 
 330.
Rozd. XXIV. Czyli czas jest miarą ruchu 
 332.
Rozd. XXV. Prosi Boga aby go objaśnił w téj trudności 
 333.
Rozd. XXVI. Że czas nie jest miarą czasu 
 334.
Rozd. XXVII. Jakim sposobem czas mierzymy 
 335.
Rozd. XXVIII. Czas mierzymy umysłem 
 338.
Rozd. XXIX. O połączeniu się z Bogiem 
 339.
Rozd. XXX. Czasu być nie mogło przed utworzeniem istot 
 340.
Rozd. XXXI. Bóg inaczéj poznaje, a ludzie inaczéj 
 — 


Rozd. I. Dochodzenie prawdy z trudnością przychodzi 
 343.
Rozd. II. O dwojakiém niebie 
 344.
Rozd. III. Ciemności rozciągnione były nad przepaścią 
 — 
Rozd. IV. Pierwsza materyja 
 345.
Rozd. V. Natura piérwszéj materyi 
 — 
Rozd. VI. Jak sobie wyobrazić należy tę materyję 
 346.
Rozd. VII. Niebo jest większe i wyborniejsze od ziemi 
 347.
Rozd. VIII. Pierwotna materyja z niczego utworzona 
 348.
Rozd. IX. Co znaczy niebo nad niebiosami 
 349.
Rozd. X. Uwierzył Pismu świętemu 
 350.
Rozd. XI. Czego się nauczył od Boga 
 — 
Rozd. XII. Dwa stworzenia nieulegające zmianie czasu 
 353.
Rozd. XIII. O duchownych stworzeniach, i o niekształtnéj materyi 
 — 
Rozd. XIV. O głębokim sensie Pisma ś 
 354.
Rozd. XV. Prawdy w Piśmie bożém zawarte, stałe są chociaż rozmaicie bywają tłumaczone 
 355.
Rozd. XVI. Mówi przeciw tym, którzy się sprzeciwiają prawdzie Boskiéj 
 358.
Rozd. XVII. Jak właściwie rozumiane być mają te wyrazy: niebo i ziemia 
 359.
Rozd. XVIII. Że Pismo ś. zawiéra w sobie kilka sensów 
 361.
Rozd. XIX. Prawdy jasne i niewątpliwe 
 362.
Rozd. XX. Rozmaite tłumaczenia pierwszych wyrazów księgi Rodzaju 
 363.
Rozd. XXI. Że niemniéj rozmaicie wyłożone być mogą te słowa: »ziemia była pusta i próżna« 
 364.
Rozd. XXII. Że księga Rodzaju o utworzeniu wielu rzeczy nie namienia 
 365.