Przejdź do zawartości

Konwencja haska IV (1907)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej
Data wyd. 1927
Źródło Skany na commons
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 r., nr 21, poz. 161.
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
Przekład.
KONWENCJA
dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej.


Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiec, Król Prus; Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki; Prezydent Republiki Argentyńskiej; Jego Cesarska Mość Cesarz Austrji, Król Czech i t. d. i Król Apostolski Węgier; Jego Królewska Mość Król Belgów; Prezydent Republiki Boliwji; Prezydent Republiki Stanów Zjednoczonych Brazylji; Jego Królewska Wysokość Książe Bułgarji; Prezydent Republiki Chili; Prezydent Republiki Kolumbji; Gubernator Tymczasowy Republiki Kuby; Jego Królewska Mość Król Danji; Prezydent Republiki Dominikańskiej; Prezydent Republiki Ekwador; Prezydent Republiki Francuskiej; Jego Królewska Mość Król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji i Terytorjów Brytyjskich Zamorskich, Cesarz Indyj; Jego Królewska Mość Król Hellenów; Prezydent Republiki Guatemali; Prezydent Republiki Haiti; Jego Królewska Mość Król Włoch; Jego Cesarska Mość Cesarz Japonji; Jego Królewska Wysokość Wielki Książe Luksemburski, Książe Nassau; Prezydent Stanów Zjednoczonych Meksykańskich; Jego Królewska Wysokość Książe Czarnogóry; Jego Królewska Mość Król Norwegji; Prezydent Republiki Panama; Prezydent Republiki Paraguaj; Jej Królewska Mość Królowa Holandji; Prezydent Republiki Peru; Jego Cesarska Mość Szach Perski; Jego Królewska Mość Król Portugalji i Algarwów, i t. d.; Jego Królewska Mość Król Rumunji; Jego Cesarska Mość Cesarz Wszechrosji; Prezydent Republiki Salvador; Jego Królewska Mość Król Serbji; Jego Królewska Mość Król Siamu; Jego Królewska Mość Król Szwecji; Rada Związkowa Szwajcarska; Jego Cesarska Mość Cesarz Ottomanów; Prezydent Republiki Wschodniej Uruguaj; Prezydent Stanów Zjednoczonych Wenezueli;

zważywszy, że, poszukując sposobów zachowania pokoju i zapobieżenia zbrojnym starciom pomiędzy narodami, ważnem jest jednocześnie zająć się tym wypadkiem, gdy zwrócenie się do oręża nastąpiłoby wskutek wydarzeń, których ich usiłowania nie mogłoby odwrócić;
ożywione pragnieniem służenia i w tej ostatecznej ewentualności interesom ludzkości i wzrastającym wymaganiom cywilizacji;
uważając, że należy w tym celu dokonać rewizji praw i ogólnych zwyczajów wojennych, bądź dla dokładniejszego określenia ich, bądź dla pewnego ich ograniczenia celem osłabienia, o ile to możliwe, ich surowości,
uznały za potrzebne uzupełnić i ściślej określić co do pewnych punktów dzieło pierwszej Konferencji Pokoju, która, przejmując, w dalszym ciągu Konferencji Brukselskiej 1874 r., idee, poddane przez mądrą i szlachetną przezorność, powzięła postanowienia w przedmiocie określenia i uregulowania zwyczajów wojny na lądzie.
Zdaniem Wysokich Układających się Stron, postanowienia te, których ułożenie spowodowanem zostało pragnieniem umniejszenia nieszczęść wojny, o ile konieczności wojskowe na to pozwalają, mają służyć jako ogólna reguła postępowania dla prowadzącyh wojnę w ich wzajemnych stosunkach, oraz w stosunku do ludności.
Jednakże było niemożliwem na razie uzgodnienie odnośnych postanowień, rozciągających się na wszystkie okoliczności mogące mieć miejsce w praktyce.
Skądinąd nie mogło być zamiarem Wysokich Układających się Stron, aby wypadki nieprzewidziane zostały z braku sformułowanych pisemnie postanowień pozostawione dowolnej ocenie ze strony dowodzących wojskami.
Zanim bardziej wyczerpujący kodeks praw wojennych będzie mógł być ułożonym, Wysokie Układające się Strony uważają za właściwe skonstatować, że w wypadkach, nieobjętych przepisami obowiązującemi, przyjętemi przez nie, ludność i strony wojujące pozostają pod opieką i władzą zasad prawa narodów, wypływających ze zwyczajów, ustanowionych między cywilizowanemi narodami, oraz z zasad humanitarności i wymagań społecznego sumienia.
Oświadczają one, że w tym sensie należy rozumieć zwłaszcza artykuły 1 i 2 przyjętego regulaminu.
Wysokie Układające się Strony, pragnąć zawrzeć nową konwencję w tym celu, mianowały swymi pełnomocnikami:

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiec, Król Prus:

J. E. barona Marschall de Bieberstein, Swego Ministra Stanu, Swego Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Kostantynopolu;
P. Dr. Johannes Kriege, Swego Posła w misji nadzwyczajnej na niniejszą Konferencję, Swego tajnego Radcę Poselstwa i Radcę Prawnego w Cesarskiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki:

J. E. P. Joseph H. Choate, Ambasadora nadzwyczajnego;
J. E. P. Horace Porter, Ambasadora nadzwyczajnego;
J. E. P. Uriah M. Rose, Ambasadora nadzwyczajnego;
J. E. P. David Jayne Hill, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Hadze;
P. Charles S. Sperry, Kontr-Admirała, Ministra pełnomocnego;
P. Georges B. Davis, Generała Brygady, Szefa Sprawiedliwości Wojskowej armji Stanów Zjednoczonych, Ministra Pełnomocnego;
P. William I. Buchanan, Ministra Pełnomocnego.


Prezydent Republiki Argentyńskiej:

J. E. P. Roque Saenz Pena, byłego Ministra Spraw Zagranicznych, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Rzymie; Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Luis M. Drago, byłego Ministra Spraw Zagranicznych i Wyznań Religijnych Republiki, Deputowanego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Carlos Rodriguez Larreta, byłego Ministra Spraw Zagranicznych i Wyznań Religijnych Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Jego Cesarska Mość Cesarz Austrji, Król Czech, i t. d., i Król Apostolski Węgier:

J. E. P. Gaëtan Mérey de Kapos-Mére, Swego przybocznego Radcę, Swego Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego;
J. E. P. barona Charles de Macchio, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Atenach.


Jego Królewska Mość Król Belgów:

J. E. P. Beernaert, Swego Ministra Stanu, Członka Izby Posłów, Członka Instytutu Francuskiego i Akademji Królewskich Belgji i Rumunji, Członka Honorowego Instytutu Prawa międzynarodowego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. J. Van der Heuvel, Swego Ministra Stanu, byłego Ministra Sprawiedliwości;
J. E. P. barona Guillaume, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze, Członka Akademji Królewskiej Rumuńskiej.


Prezydent Republiki Boliwji:

J. E. P. Claudio Pinilla, Ministra Spraw Zagranicznych Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Fernando E. Guachalla, Ministra pełnomocnego w Londynie.


Prezydent Republiki Stanów Zjednoczonych Brazylji:

J. E. P. Ruy Barbosa, Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Eduardo F. S. dos Santos Lisbôa, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


Jego Królewska Wysokość Książę Bułgarji:

P. Vrban Vinaroff, Generała-Majora Sztabu Generalnego, Swego Generała Świty;
P. Ivan Karandjouloff, Prokuratora Generalnego Trybunału Kasacyjnego.


Prezydent Republiki Chili:

J. E. P. Domingo Gana, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Londynie;
J. E. P. Augusto Maite, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Berlinie;
J. E. P. Carlos Concha, byłego Ministra Wojny, byłego Prezydenta Izby Deputowanych, byłego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Buenos Aires.


Prezydent Republiki Kolumbji:

P. Jorge Holguin, Generała;
P. Santiago Pérez Triana;
J. E. P. Marceliano Vargas, Generała, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu.


Gubernator Tymczasowy Republiki Kuby:

P. Antonio Sanchez de Bustamante, Profesora Prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Hawanie, Senatora Republiki;
J. E. P. Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Waszyngtonie;
P. Manuel Sanguily, byłego Dyrektora Instytutu Szkolnictwa Średniego w Hawanie, Senatora Republiki.


Jego Królewska Mość Król Danji

J. E. P. Constantin Brun, Swego Szambelana, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Waszyngtonie;
P. Christian Frederik Scheller, Kontr-Admirała;
P. Axel Vedel, Swego Szambelana, Szefa Sekcji w Królewskiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych.


Prezydent Republiki Dominikańskiej:

P. Francisco Henriquez y Carvajal, byłego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. Apolinar Tejera, Rektora Instytutu Zawodowego Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;


Prezydent Republiki Ekwador:

J. E. P. Victor Rendón, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu i w Madrycie;
P. Enrique Dorn y de Alsúa, Chargé d’affaires.

Prezydent Republiki Francuskiej:

J. E. P. Léon Bourgeois, Ambasadora nadzywczajnego Republiki, Senatora, byłego Prezydenta Rady Ministrów, byłego Ministra Spraw Zagranicznych, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. barona d’Estournelles de Constant, Senatora, Ministra pełnomocnego pierwszej klasy, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. Louis Renault, Profesora na fakultecie Prawa Uniwersytetu Paryskiego, Honorowego Ministra pełnomocnego, Radcę Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Członka Instytutu Francuskiego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Marcellin Pellet, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki Francuskiej w Hadze.


Jego Królewska Mość Król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji i Terytorjów Brytyjskich Zamorskich, Cesarz Indyj:

J. E. the Right Honourable Sir Edward Fry, G. C. B., Członka przybocznej Rady, Swego Ambasadora nadzwyczajnego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. the Right Honourable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M. G., Członka Rady przybocznej, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C. S. I., G. C. I. E., Członka Rady przybocznej, byłego Prezydenta Instytutu Prawa międzynarodowego;
J. E. Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


Jego Królewska Mość Król Hellenów:

J. E. P. Cléon Rizo Rangabé, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Berlinie;
P. Georges Streit, Profesora Prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Ateńskim, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Prezydent Republiki Guatemali:

P. José Tible Machado, Chargé d’affaires Republiki w Hadze i w Londynie, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. Enrique Gómez Carillo, Chargé d’affaires Republiki w Berlinie.


Prezydent Republiki Haiti:

J. E. P. Jean Joseph Dalbémar, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu;
J. E. P. J. N. Léger, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Waszyngtonie;
P. Pierre Hudicourt, byłego Profesora Prawa międzynarodowego publicznego, Adwokata Sądu w Port su Prince.

Jego Królewska Mość Król Włoch:

J. E. Hrabiego Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senatora Królestwa, Ambasadora Jego Królewskiej Mości Króla w Paryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego, Przewodniczącego Delegacji Włoskiej;
J. E. P. Komandora Guido Pompilj, Deputowanego do Parlamentu, Podsekretarza Stanu w Królewskiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
P. Komandora Guido Fusinato, Radcę Stanu, Deputowanego do Parlamentu, byłego Ministra Oświaty.


Jego Cesarska Mość Cesarz Japonii:

J. E. P. Keiroku Tsudzuki, Swego Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego;
J. E. P. Aimaro Sato, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


Jego Królewska Wysokość Wielki Książę Luksemburgu, Książę Nassau:

J. E. P. Eyschen, Swego Ministra Stanu, Prezydenta Rządu Wielkiego Księstwa;
P. Hrabiego de Villers, Chargé d’affaires Wielkiego Księstwa w Berlinie.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Meksykańskich:

J. E. P. Gonzalo A. Esteva, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Rzymie;
J. E. P. Sebastian B. de Mier, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu;
J. E. P. Francisco L. de la Barra, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Brukseli i w Hadze.


Jego Królewska Wysokość Książe Czarnogóry:

J. E. P. Nelidow, Rzeczywistego Cesarskiego Radcę Tajnego, Ambasadora Jego Cesarskiej Mości Cesarza Wszech Rosji w Paryżu;
J. E. P. de Martens, Cesarskiego Radcę Tajnego, Członka Stałej Rady Ministerstwa Cesarskiego Spraw Zagranicznych w Rosji;
J. E. P. Tcharykow, Rzeczywistego Radcę Stanu Cesarstwa, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Jego Cesarskiej Mości Cesarza Wszech Rosji w Hadze.


Jego Królewska Mość Król Norwegji:

J. E. P. Francis Hagerup, byłego Prezydenta Rady, byłego Profesora Prawa, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze i w Kopenhadze, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Prezydent Republiki Panama:

P. Balisario Porras.


Prezydent Republiki Paraguaj:

J. E. P. Eusebio Machaïn, posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu;
P. hrabiego G. Du Monceau de Bergendal, Konsula Republiki w Brukseli.


Jej Królewska Mość Królowa Holandji:

P. W. H. de Beaufort, Swego byłego Ministra Spraw Zagranicznych, Członka Drugiej Izby Stanów Generalnych;
J. E. P. T. M. C. Asser, Swego Ministra Stanu, Członka Rady Stanu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. Jonkhear J. C. C. den Beer Poortugael, Generała-Porucznika w stanie spoczynku, byłego Ministra Wojny, Członka Rady Stanu;
J. E. Jonkheer J. A. Röell, Swego Adjutanta w służbie nadzwyczajnej, Vice-Amirała w stanie spoczynku, byłego Ministra Marynarki;
P. J. A. Loeff, Swego byłego Ministra Sprawiedliwości, Członka Drugiej Izby Stanów Generalnych.


Prezydent Republiki Peru:

J. E. P. Carlos G. Candamo, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu i w Londynie, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Jego Cesarska Mość Szach Perski:

J. E. Samad Khan Momtazos Saltaneh, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Paryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. Mirza Ahmed Khan Sadigh Ul Mulk, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


Jego Królewska Mość Król Portugalji i Algawrów, i t. d.:

J. E. P. Markiza de Soveral, Swego Radcę Stanu, Para Królestwa, byłego Ministra Spraw Zagranicznych, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Londynie, Swego Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego;
J. E. P. hrabiego de Selir, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze;
J. E. P. Alberto d’Oliveira, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Bernie.


Jego Królewska Mość Król Rumunji:

J. E. P. Alexandre Beldiman, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Berlinie;
J. E. P. Edgar Mavrocordato, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


Jego Cesarska Mość Cesarz Wszechrosji:

J. E. P. Nelidow, Swego Rzeczywistego Radcę Tajnego, Swego Ambasadora w Paryżu;
J. E. P. de Martens, Swego Radcę Tajnego, Członka Stałej Rady Ministerstwa Cesarskiego Spraw Zagranicznych, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Tcharykow, Swego Rzeczywistego Radcę Stanu, Swego Szambelana, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


Prezydent Republiki Salvador:

P. Pedro I. Matheu, Chargé d’affaires Republiki w Paryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. Santiago Perez Triana, Chargé d’affaires Republiki w Londynie.


Jego Królewska Mość Król Serbji:

J. E. P. Sava Grouïtch, Generała, Prezydenta Rady Stanu;
J. E. P. Milovan Milovanovitch, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Rzymie, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Michel Militchevitch, Swego Posła nazwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Londynie i w Hadze.


Jego Królewska Mość Król Siamu:

Mom Chatidej Udom, Generała-Majora;
P. C. Corragioni d’Orelli, Swego Radcę legacyjnego;
Luang Bhüvanarth Narübal, Kapitana.


Jego Królewska Mość Król Szwecji, Gotów i Wendów:

J. E. P. Knut Hjalmar Leonard Hammarskjöld, Swego byłego Ministra Sprawiedliwości, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Kopenhadze, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. Johannes Hellner, Swego byłego Ministra bez Teki, byłego Członka Najwyższego Trybunału Szwedzkiego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Rada Związkowa Szwajcarska:

J. E. P. Gaston Carlin, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Konfederacji Szwajcarskiej w Londynie i w Hadze;
P. Eugène Borel, Pułkownika Sztabu Generalnego, Profesora na Uniwersytecie Genewskim;
P. Max Huber, Profesora Prawa na Uniwersytecie w Zurychu.


Jego Cesarska Mość Cesarz Ottomanów:

J. E. Turkhan Pacha, Swego Ambasadora nadzwyczajnego, Ministra evkafu;
J. E. Rechil Bey, Swego Ambasadora w Rzymie;
J. E. Mehemmed Pacha, Vice-Admirała.


Prezydent Republiki Wschodniej Uruguaj:

J. E. P. José Batlle y Ordonez, byłego Prezydenta Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Juan P. Castro, byłego Prezydenta Senatu, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Wenezueli:

P. José Gil Fortoul, Chargé d’affaires Republiki w Berlinie.
Którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się na następujące postanowienia:
Art. 1.

Mocarstwa Układające się wydadzą swym siłom zbrojnym lądowym instrukcje, zgodnie z „Regulaminem dotyczącym praw i zwyczajów wojny lądowej”, załączonym do niniejszej konwencji.

Art. 2.

Postanowienia, zawarte w regulaminie, wspomnianym w art. 1 oraz niniejszej konwencji, obowiązują tylko w stosunku pomiędzy Mocarstwami Układającemi się i tylko jeśli wszyscy wojujący należą do konwencji.

Art. 3.

Strona wojująca, któraby naruszyła postanowienia powyższego regulaminu, będzie pociągnięta do indemnizacji, jeśli tego zajdzie potrzeba. Strona ta będzie odpowiedzialną za każdy czyn osób, wchodzących w skład jej siły zbrojnej.

Art. 4.

Niniejsza konwencja, należycie ratyfikowana, zastąpi w stosunkach pomiędzy Mocarstwami Układającemi się konwencję z 29-go lipca 1899 r., dotyczącą praw i zwyczajów wojny lądowej.
Konwencja 1899 r. pozostaje obowiązująca w stosunkach pomiędzy mocarstwami, które ją podpisały, a któreby nie ratyfikowały niniejszej konwencji.

Art. 5.

Niniejsza konwencja będzie ratyfikowaną jak można najprędzej.
Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone w Hadze.
Pierwsze złożenie ratyfikacji będzie stwierdzone przez protokół, podpisany przez przedstawicieli mocarstw, które uczestniczą w nim, oraz przez Ministra Spraw Zagranicznych Holandji.
Następne złożenia ratyfikacji dokonywać się będą za pomocą notyfikacji pisemnej, skierowanej na imię Rządu Holenderskiego z załączeniem dokumentu ratyfikacyjnego.
Zaświadczona kopja protokółu, dotyczącego pierwszego złożenia ratyfikacji oraz wspomnianych w poprzednim ustępie notyfikacji, jak również dokumentów ratyfikacyjnych, będą natychmiast doręczone staraniem Rządu Holenderskiego i drogą dyplomatyczną mocarstwom zaproszonym na drugą Konferencję Pokojową, jak również innym mocarstwom, które przystąpiły do konwencji. W wypadkach, przewidzianych w ustępie poprzednim, Rząd Holenderski zakomunikuje im równocześnie datę, w której tę notyfikację otrzymał.

Art. 6.

Mocarstwa nie sygnujące konwencji mogą do niej przystąpić.
Mocarstwo, które pragnie przystąpić, notyfkuje pisemnie swój zamiar Rządowi Holenderskiemu, przesyłając mu akt o przystąpieniu, który będzie złożony w archiwach wspomnianego Rządu.
Rząd ten prześle natychmiast wszystkim innym mocarstwom zaświadczone kopje notyfikacji i aktu przystąpienia ze wskazaniem daty, w której on otrzymał notyfikację.

Art. 7.

Niniejsza konwencja zacznie obowiązywać państwa, które wzięły udział w pierwszem złożeniu ratyfikacji w 60 dni od daty zaprotokółowania tego złożenia ratyfikacji, zaś mocarstwa, które ratyfikują lub przystąpią później — w 60 dni po otrzymaniu przez Rząd Holenderski notyfikacji o ratyfikacji przez nie lub o ich przystąpieniu.

Art. 8.

Gdyby które z Mocarstw Układających się zechciało wypowiedzieć powyższą konwencję, winna być uczyniona pisemna notyfikacja Rządowi Holenderskiemu, który natychmiast prześle wszystkim innym mocarstwom kopję zaświadczoną tej notyfikacji, komunikując równocześnie datę, w której on ją otrzymał.
Wypowiedzenie konwencji obowiązywać będzie tylko to mocarstwo, które notyfikowało je i w jeden rok po dostarczeniu notyfikacji Rządowi Holenderskiemu.

Art. 9.

W rejestrze, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych Holandji, będzie wskazana data złożenia ratyfikacji, dokonanego w myśl art. 5 ustęp 3 i 4, jak również data, w której otrzymywane będą notyfikacje o zgłoszeniu akcesu (art. 6, 2) lub o wywowiedzeniu konwencji (art. 8 ust. 1).
Każde Mocarstwo Układające się dopuszczone jest do wglądu do tego rejestru i może żądać zaświadczonych za zgodność wyciągów z tegoż.
Na dowód czego pełnomocnicy opatrzyli niniejszą konwencję swemi podpisami.
Sporządzono w Hadze dn. 18 października 1907 r. w jedynym egzemplarzu, który złożony będzie w archiwum Rządu Holenderskiego, a kopje tegoż egzemplarza, zaświadczone za zgodność, będą doręczone drogą dyplomatyczną mocarstwom, które były zaproszone na II-gą Konferencję Pokojową.

1. Za Niemcy:

MARSCHALL, KRIEGE.
Z zastrzeżeniem co do art. 44 załączonego regulaminu.

2. Za Stany Zjednoczone Ameryki:

Joseph H. CHOATE, Horace PORTER, U. M. ROSE, David Jayne HILL, C. S. SPERRY, William I. BUCHANAN.

3. Za Argentynę:

Roque Saenz PENA, Luis M. DRAGO, C. Rúez LARRETA.
4. Za Austro-Węgry:
MÉREY, Baron MACCHIO.
Z zastrzeżeniem co do deklaracji złożonej na posiedzeniu plenarnem Konferencji dn. 17 sierpnia 1907 r.

5. Za Belgję:

A. BEERNAERT, J. Van den HEUVEL, GUILLAUME.

6. Za Boliwję:

Claudio PINILLA.

7. Za Brazylję:

Ruy BARBOSA, E. LISBÔA.

8. Za Bułgarję:

Generał-Major VONAROFF, Iv. KARANJOULOFF.

9. Za Chili:

Domingo GANA, Augusto MATTE, Carlos CONCHA.

10. Za Chiny.
11. Za Kolumbję:

Jorge HOLGUIN, S. Perez TRIANA, M. VARGAS.

12. Za Republikę Kubańską:

Antonio S. de BUSTAMANTE, Gonzalo de QUESADA, Manuel SANGUILY.

13. Za Danję:

C. BRUN.

14. Za Republikę Dominikańską:

dr. Henriquez y CARVAJAL, Apolinar TEJERA.

15. Za Ekwador:

Victor M. RENDÓN, E. Dorn y de ALSÚA.

16. Za Hiszpanję.
17. Za Francję:

Léon BOURGEOIS, d’Estournelles de CONSTANT, L. RENAULT, Marcellin PELLET.

18. Za Wielko-Brytanję:

Edw. FRY, Ernest SATOW, REAY, Henry HOWARD.

19. Za Grecję:

Cléon Rizo RANGABÉ, Georges STREIT.

20. Za Guatemalę:

José Tible MACHADO.

21. Za Haiti:

Dalbémar Jn JOSEPH, J. N. LÉGER, Pierre HUDICOURT.

22. Za Włochy:

POMPILJ, G. FUSINATO.

23. Za Japonję:

Aimaro SATO.

Z zastrzeżeniem co do art. 44.
24. Za Luksemburg:

EYSCHEN, Hrabia de VILLERS.
25. Za Meksyk:
G. A. ESTEVA, S. B. de MIER, F. L. de la BARRA.

26. Za Czarnogórze:

NELIDOW, MARTENS, N. TCHARYKOW.

Z zastrzeżeniami sformułowanemi co do ust. 44 regulaminu załączonego do niniejszej Konwencji i wpisanemi do Protokółu czwartego posiedzenia plenarnego z dnia 17 sierpnia 1907 r.
27. Za Nikaraguę.
28. Za Norwegję:

F. HAGERUP.

29. Za Panamę:

B. PORRAS.

30. Za Paraguaj:

G. Du MONCEAU.

31. Za Holandję:

W. H. de BEAUFORT, T. M. C. ASSER, den Beer POORTUGAEL, J. A. RÖELL, J. A. LOEFF.

32. Za Peru:

C. G. CANDAMO.

33. Za Persję:

Momtazos-Seltaneh M. SAMAD KHAN, Sadigh ul Mulk M. AHMED KHAN.

34. Za Portugalję:

Markiz de SOVERAL, Alberto d’OLIVEIRA, Hrabia de SELIR.

35. Za Rumunję:

Edg. MAVROCORATO.

36. Za Rosję:

NELIDOW, MARTENS, N. TCHARYKOW.

Z zastrzeżeniami sformułowanemi co do ust. 44 regulaminu załączonego do niniejszej Konwencji i wpisanemi do Protokółu czwartego posiedzenia plenarnego z dnia 17 sierpnia 1907 r.
37. Za Salwador:

P. J. MATHEU, S. Perez TRIANA.

38. Za Serbję:

S. GROUÏTCH, M. G. MILOVANOVITCH, M. G. MILITCHEVITCH.

39. Za Siam:

Mom Chatiej UOM, C. Corragioni d’ORELLI, Luang Bhüvanarth NARÜBAL.

40. Za Szwecję:

K. H. L. HAMMARSKJÖLD, Joh. HELLNER.

41. Za Szwajcarję:

CARLIN.

42. Za Turcję:

TURKHAN.

Z zastrzeżeniem co do art. 3.
43. Za Uruguaj:

José Batile y ORDONEZ.

44. Za Wenezuelę:

J. Gil FORTOUL.

Aneks do Konwencji.


REGULAMIN

dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej.

DZIAŁ I.
O wojujących.

ROZDZIAŁ I.
Określenie wojującego.

Art. 1.

Ustawy, prawa i obowiązki wojenne stosują się nietylko do armji, lecz również do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych, o ile odpowiadają one warunkom następującym:
1) jeżeli mają na czele osobę odpowiedzialną za swych podwładnych;
2) noszą stałą i dającą się rozpoznać zdaleka odznakę wyróżniającą;
3) jawnie noszą broń;
4) przestrzegają w swych działaniach praw i zwyczajów wojennych.
W tych krajach, gdzie pospolite ruszenie lub oddziały ochotnicze stanowią armję lub wchodzą w jej skład, nazwa armji rozciąga się na nie.

Art. 2.

Ludność terytorjum niezajętego, która przy zbliżeniu się nieprzyjaciela dobrowolnie chwyta za broń, aby walczyć z wkraczającemi wojskami i nie miała czasu zorganizować się zgodnie z art. 1, będzie uważaną za stronę wojującą, jeżeli jawnie nosi broń i zachowuje prawa i zwyczaje wojenne.

Art. 3.

Zbrojne siły stron wojujących mogą składać się z walczących i niewalczących. W razie zagarnięcia ich przez nieprzyjaciela zarówno tym, jak i tamtym przysługuje prawo być traktowanymi jak jeńcy wojenni.

ROZDZIAŁ II.

O jeńcach wojennych.

Art. 4.

Jeńcy wojenni zostają pod władzą Rządu nieprzyjacielskiego, lecz nie pod władzą osób lub oddziałów, które ich wzięły do niewoli.
Powinni być traktowani w sposób humanitarny.
Wszystko, co stanowi ich własność osobistą, z wyjątkiem broni, koni i papierów wojskowych, pozostaje ich własnością.

Art. 5.

Jeńcy wojenni mogą być poddani internowaniu w mieście, fortecy, obozie lub jakiemkolwiek innem miejscu, pod warunkiem niewydalania się poza pewne oznaczone granice; lecz zamknięcie ich może być zarządzone tylko jako niezbędny środek bezpieczeństwa i wyłącznie na czas trwania okoliczności, powodujących taki środek.

Art. 6.

Państwo może używać jako pracowników jeńców wojennych, za wyjątkiem oficerów, odpowiednio do ich rangi i zdolności. Prace te nie powinne być nadmierne i nie będą w żadnym związku z działaniami wojennemi.
Jeńcom może być dozwolona praca na rachunek publicznych urzędów administracyjnych lub osób prywatnych, lub na własny rachunek.
Prace, wykonywane dla Państwa, opłacane są według taryf obowiązujących dla wojskowych armji narodowej, wykonywujących te same prace, lub jeżeli tych taryf niema, to zgonie z cenami, odpowiadającemi wykonanej pracy.
O ile prace są wykonane dla innych urzędów lub dla osób prywatnych, warunki pracy winny być określone w porozumieniu z władzami wojskowemi. Zapłata otrzymana przez jeńców, będzie służyła do ulżenia ich doli, a nadwyżka zostanie im doręczona w chwili zwolnienia, za potrąceniem kosztów utrzymania.

Art. 7.

Utrzymanie jeńców wojennych obciąża Rząd, w którego mocy się znajdują.
W braku specjalnego porozumienia między stronami wojującemi jeńcy wojenni otrzymują pożywienie, pomieszczenie i ubranie w równej mierze jak wojska rządu, który wziął ich do niewoli.

Art. 8.

Jeńcy wojenni podlegają ustawom, przepisom i rozkazom, obowiązującym w armji państwa, w którego mocy pozostają. Wszelkie nieposłuszeństwo upoważnia do stosowania względem nich niezbędnych zarządzeń przymusowych.
Jeńcy zbiegli, którzy byliby ujęci, zanim zdołali połączyć się ze swą armją, albo zanim zdołali opuścić terytorjum, zajęte przez armję, która ich wzięła do niewoli, podlegają karom dyscyplinarnym.
Jeńcy wojenni, którzy po udanej ucieczce znowu dostaną się do niewoli, nie podlegają żadnej karze za poprzednią ucieczkę.

Art. 9.

Każdy jeniec wojenny winien, jeśli będzie pytany w tym przedmiocie, wyjawić swe prawdziwe nazwisko i stopień, a w razie gdyby przekroczył ten przepis, narazi się na ograniczenie praw, które przyznane są jeńcom wojennym jego kategorji.

Art. 10.

Jeńcy mogą być zwolnieni na słowo honoru, jeśli to dozwolone jest przez prawa ich kraju i w takim razie powinni, ręcząc za to swoim honorem osobistym, skrupulatnie wypełnić powzięte zobowiązania, zarówno w stosunku do własnego rządu, jak i tego rządu, który ich wziął do niewoli. W tymże wypadku ich własny rząd obowiązany jest nie żądać i nie przyjmować od nich żadnych usług, sprzeciwiających się danemu słowu.

Art. 11.

Jeniec wojenny nie może być zmuszony do zwolnienia się na słowo honoru, również rząd nieprzyjacielski nie jest zmuszony przychylić się do prośby jeńca o zwolnienie go na słowo honoru.

Art. 12.

Każdy jeniec wojenny zwolniony na słowo honoru i znowu wzięty do niewoli z bronią w ręku, zwróconą przeciwko rządowi, względem którego zobowiązał się słowem honoru, lub przeciwko sprzymierzeńcom tegoż rządu, traci prawa, przysługujące jeńcom wojennym i może być stawiony przed sąd.

Art. 13.

Osoby towarzyszące armji, lecz nie należące do jej właściwego składu: jako to: korespondenci i reporterzy gazet, markietanci i dostawcy, w razie jeżeli będą pochwyceni przez nieprzyjaciela i jeżeli ten ostatni uważa za wskazane zatrzymać ich, mają prawo do traktowania ich jak jeńców wojennych pod warunkiem, że będą zaopatrzeni w legitymację od władzy wojskowej tej armji, której towarzyszyły.

Art. 14.

Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych w każdem z państw wojujących, jak również w państwach neutralnych, o ile przyjęły one walczących na swe terytorjum, utworzone jest biuro informacyjne o jeńcach wojennych. Biuro to, mające na celu udzielanie odpowiedzi na wszystkie zapytania, dotyczące jeńców, otrzymuje o rozmaitych kompetentnych urzędów wszystkie wskazówki, dotyczące internowania i tranzlokowania, zwalniania na słowo honoru, wymiany, ucieczki, wstąpienia do szpitala i zgonu, tudzież wszelkie inne informacje, niezbędne do ułożenia i trzymania dla ewidencji kartki imiennej dla każdego jeńca. Biuro winno wpisywać do tej kartki numer, imię i nazwisko, wiek, miejsce pochodzenia, rangę, oddział wojskowy, rany, dzień i miejsce wzięcia do niewoli, otrzymania ran oraz śmierci, jakoteż wszelkie uwagi szczególne. Kartka imienna przekazuje się po zawarciu pokoju rządowi przeciwnej strony wojującej.

Biuro informacyjne obowiązane jest również zbierać i gromadzić w jedno miejsce wszystkie przedmioty, służące do osobistego użytku, walory, listy i t. d., które będą znalezione na polu bitwy, lub pozostaną po jeńcach, zwolnionych na słowo honoru, wymienionych, albo zmarłych w szpitalach i lazaretach polowych, i przesyłać je zainteresowanym.
Art. 15.

Towarzystwa niesienia pomocy jeńcom, należycie zawiązane zgodnie z prawami ich kraju i mające za zadanie pośrednictwo w sprawach dobroczynności, otrzymują od stron wojujących dla siebie oraz dla swych ajentów, należycie akredytowanych, wszelkie ułatwienia dla spełnienia swoich czynności filantropijnych w granicach, wskazanych przez konieczności wojenne i regulamin administracyjny. Delegaci tych towarzystw dopuszczeni będą do rozdawania zapomóg w punktach internowania jeńców, jak również na etapach, gdzie przebywają jeńcy, wracający do ojczyzny, za okazaniem zezwolenia imiennego, wydanego przez władzę wojenną oraz zobowiązania na piśmie, że poddadzą się wszelkim zarządzeniom policyjnym co do zachowania porządku i bezpieczeństwa, przepisanym przez tę władzę.

Art. 16.

Biura informacyjne zwolnione są od opłaty transportowej. Listy, przekazy, sumy pieniężne, jak również przesyłki pocztowe, przeznaczone dla jeńców lub przez nich wysyłane, są zwolnione od wszelkich opłat pocztowych, zarówno w krajach wysyłanie i przeznaczenia, jak w krajach tranzytowych.
Ofiary i zapomogi w naturze, przesyłane dla jeńców wojennych, są zwolnione od wszelkich opłat wejściowych i innych, jak również od opłat przewozowych na kolejach, zarządzanych przez państwo.

Art. 17.

Oficerowie jeńcy wojenni otrzymują pobory, do których mają prawo oficerowie tejże rangi w państwie, w którem są zatrzymani, pod warunkiem spłaty przez ich rząd.

Art. 18.

Jeńcom zapewnia się zupełną wolność wykonywania praktyk ich religij oraz uczęszczania na nabożeństwa swego wyznania jedynie pod warunkiem zachowania przepisów porządkowych i policyjnych, ustanowionych przez władze wojenne.

Art. 19.

Testamenty jeńców przyjmuje się do przechowania i sporządzają się na tychże zasadach, co i testamenty wojskowych armji krajowej.
Te same przepisy obowiązują co do poświadczeń zgonu, jak również co o grzebania jeńców, z uwzględnieniem ich rangi i tytułu.

Art. 20.
Po zawarciu pokoju, odesłanie jeńców do ojczyzny dokonane być winno w możliwie krótkim czasie.
ROZDZIAŁ III.

O chorych i rannych.

Art. 21.

Obowiązki stron wojujących, dotyczące opieki nad chorymi i rannymi, określa konwencja genewska.

DZIAŁ II.

O krokach nieprzyjacielskich.
ROZDZIAŁ I.
O sposobach szkodzenia nieprzyjacielowi, o oblężeniach i bombardowaniach.

Art. 22.

Strony wojujące nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków szkodzenia nieprzyjacielowi.

Art. 23.

Oprócz zakazów, ustanowionych przez specjalne konwencje, zabrania się mianowicie:

a) używać trucizny lub broni zatrutej;
b) zabijać albo ranić zradziecko osoby, należące do ludności lub do wojsk nieprzyjaciela;
c) zabijać lub zadawać rany nieprzyjacielowi, który złożył broń i, nie mając już środków obrony, zdał się na łaskę;
d) oświadczać, że nikomu nie będzie darowane życie;
e) używać broni, pocisków lub środków, mogących zadać zbyteczne cierpienia;
f) bezprawnie używać flagi parlamentarnej, narodowej, oznak wojskowych i uniformów nieprzyjaciela, jak również oznak odróżniających, ustanowionych przez konwencję genewską;
g) niszczyć lub zagarniać własność nieprzyjaciela, oprócz wypadków, gdy takiego zniszczenia lub zagarnięcia wymaga konieczność wojenna;
h) ogłaszać za wygasłe, zawieszone lub nie podpadające osądzeniu prawa i roszczenia obywateli strony przeciwnej.

Zabrania się również stronom wojującym zmuszać poddanych strony przeciwnej do uczestnictwa w działaniach wojennych, skierowanych przeciwko ich krajowi, nawet w tych razach, gdy pozostawali oni w służbie tejże strony wojującej przed rozpoczęciem wojny.

Art. 24.

Fortele wojenne i używanie sposobów, niezbędnych do otrzymania wiadomości o nieprzyjacielu i o terenie uważa się za dozwolone.

Art. 25.
Wzbronione jest atakowanie lub bombardowanie w jakibądź sposób bezbronnych wsi, domów mieszkalnych i budowli.
Art. 26.

Dowódca wojsk napadających zanim przystąpi do bombardowania, za wyjątkiem wypadków szturmu, powinien uczynić wszystko, co jest w jego mocy, aby uprzedzić o tem władze.

Art. 27.

Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możności oszczędzone zostały świątynie, gmachy, służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie zgromadzeni są chorzy i ranni, pod warunkiem, ażeby te gmachy i miejsca nie służyły jednocześnie celom wojennym.
Obowiązkiem oblężonych jest oznaczyć te gmachy i miejsca za pomocą specjalnych widocznych znaków, które będą notyfikowane oblegającym.

Art. 28.

Zabrania się wydawania na łup miast lub miejsc nawet zdobytych szturmem.

ROZDZIAŁ II.

O szpiegach.

Art. 29.

Za szpiega może być uważana tylko taka osoba, która, działając potajemnie lub pod fałszywymi pozorami, zbiera lub stara się zbierać wiadomości w obrębie działań jednej ze stron wojujących z zamiarem zakomunikowania ich stronie przeciwnej.
A więc nie są uważani za szpiegów wojskowi, którzy bez przebrania przedostali się dla zbierania wiadomości do strefy działań armji nieprzyjacielskiej.
Również nie będą uważani za szpiegów ci wojskowi i niewojskowi, którzy jawnie wykonywują swoje zadanie, którym zlecone jest oddanie depesz, przeznaczonych do ich własnej lub nieprzyjacielskiej armji.
Do tejże kategorji należą również osoby, które posyłane są balonem dla przewiezienia depesz lub wogóle dla utrzymania komunikacji między różnemi częściami armji lub terytorjum.

Art. 30.

Szpieg pojmany na gorącym uczynku nie może być ukarany bez uprzedniego sądu.

Art. 31.
Szpieg, który wrócił do armji, do której należy, i wzięty następnie do niewoli przez nieprzyjaciela, jest traktowany jako jeniec wojenny i nie ponosi odpowiedzialności za swoje poprzednie czynności szpiegowskie.
ROZDZIAŁ III.

O parlamentarzach.

Art. 32.

Za parlamentarza uważa się osobę, upoważnioną przez jedną ze stron wojujących do wszczęcia rokowań z drugą i przybywającą z białą flagą. Zarówno sam parlamentarz, jak i towarzyszący mu trębacz lub dobosz, oraz osoba, niosąca flagę i tłomacz, korzystają z przywileju nietykalności.

Art. 33.

Dowódca, do którego wysłany został parlamentarz, nie jest obowiązany przyjąć go we wszelkich okolicznościach.
Może on powziąć wszelkie zarządzenia, aby przeszkodzić parlamentarzowi do wykorzystania swej misji w celu zebrania wiadomości.
Ma on prawo w razie nadużycia zatrzymać czasowo parlamentarza.

Art. 34.

Parlamentarz traci przywilej nietykalności, jeżeli zostanie mu dowiedzionem w sposób konkretny i niezbity, że skorzystał ze swego położenia uprzywilejowanego, aby spowodować lub popełnić czyn zdradziecki.

ROZDZIAŁ IV.

O kapitulacjach.

Art. 35.

W kapitulacjach, zdecydowanych między układającemi się stronami, należy brać pod uwagę przepisy o honorze wojskowym.
Zawarte kapitulacje mają być ściśle przestrzegane przez obie strony.

ROZDZIAŁ V.

O zawieszeniu broni.

Art. 36.

Zawieszenie broni wstrzymuje działania wojenne za wzajemną umową stron wojujących. Jeżeli czas trwania zawieszenia broni nie jest ustalony, strony wojujące mogą w każdej chwili wznowić operacje wojenne pod tym wszakże warunkiem, ażeby nieprzyjaciel był o tem w czasie umówionym uprzedzony, zgodnie z warunkami zawieszenia broni.

Art. 37.

Zawieszenie broni może być ogólne lub miejscowe. Pierwsze wstrzymuje wszędzie działania wojenne stron wojujących, drugie — tylko pomiędzy niektóremi częściami armji wojujących, oraz na określonej przestrzeni.

Art. 38.
Zawieszenie broni winno być notyfikowane oficjalnie i we właściwym terminie władzom kompetentnym i wojskom. Działania wojenne będą zawieszone niezwłocznie po notyfikacji zawieszenia broni, albo w terminie ustalonym.
Art. 39.

Od umawiających się stron zależy określenie w klauzulach umowy o zawieszeniu broni stosunków, jakie mogłyby zajść na terenie wojennym względem ludności oraz między stronami.

Art. 40.

Wszelkie poważne naruszenie zawieszenia broni przez jedną ze stron daje prawo drugiej do wymówienia tegoż zawieszenia, a nawet w nagłym wypadku do niezwłocznego wznowienia działań wojennych.

Art. 41.

Naruszenie klauzul zawieszenia broni przez osoby pojedyńcze, działające z własnej inicjatywy, daje tylko prawo do żądania, ażeby winni byli ukarani oraz aby poniesione straty, o ile zaszły, zostały wynagrodzone.

DZIAŁ III.

O władzy wojennej na terytorjum państwa nieprzyjacielskiego.

Art. 42.

Terytorjum uważa się za okupowane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą armji nieprzyjacielskiej.
Okupacja rozciąga się jedynie na te terytorja, gdzie ta władza jest ustanowiona i gdzie może być wykonywaną.

Art. 43.

Z chwilą faktycznego przejścia władzy z rąk rządu legalnego do rąk okupanta, tenże poweźmie wszystkie będące w jego mocy środki, celem przywrócenia i zapewnienia, o ile to jest możliwem, porządku i życia społecznego, przestrzegając, z wyjątkiem bezwzględnych przeszkód, prawa obowiązujące w tym kraju.

Art. 44.

Zabrania się stronie wojującej przymuszania ludności terytorjów okupowanych do udzielania wiadomości o armji przeciwnej strony wojującej, albo o jej środkach obrony.

Art. 45.

Zabrania się przymuszania ludności terytorjów okupowanych do przysięgania na wierność państwu nieprzyjacielskiemu.

Art. 46.

Honor i prawa rodzinne, życie jednostek i własność prywatna, jak również przekonania religijne i wykonywanie obrządków religijnych, winny być uszanowane.
Własność prywatna nie podlega konfiskacie.

Art. 47.
Rabunek jest formalnie zakazany.
Art 48.

Jeżeli nieprzyjaciel pobiera na terytorjum okupowanem ustanowione na rzecz państwa podatki, opłaty i rogatkowe, winien to uczynić w miarę możności zgodnie z obowiązującemi przepisami o opodatkowaniu i repartycji opłat, przyczem wynika dlań stąd obowiązek pokrycia kosztów administracji danego terytorjum w mierze, w jakiej do tego obowiązanym był rząd legalny.

Art. 49.

Jeżeli oprócz podatków, wymienionych w artykule poprzednim, okupant pobiera inne daniny pieniężne na terytorjum okupowanem, to przeznaczeniem ich będą mogły być jedynie potrzeby armji lub administracji tego terytorjum.

Art. 50.

Żadna zbiorowa kara pieniężna lub inna nie może być nałożoną na ludność za postępki jednostek, za które nie można jej czynić solidarnie odpowiedzialną.

Art. 51.

Żadna kontrybucja nie powinna być pobierana inaczej, jak na zasadzie rozkazu na piśmie i pod odpowiedzialnością naczelnego generała.
Pobór taki powinien odbywać się możliwie zgodnie z przepisami opodatkowania i repartycji podatków obowiązujących.
Za opłatę każdego podatku wydane będzie płatnikom odpowiednie pokwitowanie.

Art. 52.

Rekwizycje w naturze oraz usługi mogą być wymagane od gmin i mieszkańców jedynie dla armji okupacyjnej. Będą one zastosowane do środków kraju i będą tego rodzaju, żeby nie pociągały za sobą dla ludności obowiązku uczestniczenia w działaniach wojennych przeciwko własnej ojczyznie. Te rekwizycje i te usługi mogą być żądane jedynie na zasadzie upoważnienia dowódcy w okupowanej miejscowości.
Świadczenia w naturze będą o ile możności opłacane w gotówce, w przeciwnym razie stwierdzone być winny przez pokwitowanie, a opłata sum należnych winna być wykonana w możliwie krótkim czasie.

Art. 53.

Armja, zajmująca daną miejscowość, może rekwirować tylko gotówkę, fundusze i obligi dłużne (papiery wartościowe), stanowiące własność państwową oraz składy broni, środki transportowe, magazyny i zapasy zaprowiantowania i wogóle wszelki ruchomy majątek państwa, mogący służyć do celów wojennych.
Wszystkie środki, stosowane na lądzie, morzu i w powietrzu celem przenoszenia wiadomości, przewożenia osób i rzeczy poza wypadkami, podpadającemi pod prawo morskie, składy broni i wogóle wszelki rodzaj amunicji wojennej, mogą być zarekwirowane nawet gdy stanowią własność osób prywatnych, ale podlegają zwrotowi, odszkodowania zaś uregulowane będą po zawarciu pokoju.

Art. 54.

Kable podwodne, łączące terytorjum zajęte z terytorjum neutralnem, mogą być rekwirowane i niszczone jedynie tylko w wypadku bezwzględnej konieczności. Podlegają one również zwrotowi, a odszkodowanie uregulowane będzie po zawarciu pokoju.

Art. 55.

Państwo okupujące uważać się będzie jedynie za administratora i użytkownika gmachów publicznych, nieruchomości, lasów i rolnych gospodarstw, należących do państwa nieprzyjacielskiego, a znajdujących się w kraju okupowanym. Państwo to winno ochraniać wartość tych majątków i rządzić nimi zgodnie z zasadami użytkowania.

Art. 56.

Własność gmin, instytucji kościelnych, dobroczynnych i naukowych, chociażby należących do państwa, będą traktowane jako własność prywatna.
Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji tego rodzaju, pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki, są zabronione i winny być karane.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.