Strona:Konwencja haska IV.pdf/8

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
J. E. P. Tcharykow, Swego Rzeczywistego Radcę Stanu, Swego Szambelana, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


Prezydent Republiki Salvador:

P. Pedro I. Matheu, Chargé d’affaires Republiki w Paryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. Santiago Perez Triana, Chargé d’affaires Republiki w Londynie.


Jego Królewska Mość Król Serbji:

J. E. P. Sava Grouïtch, Generała, Prezydenta Rady Stanu;
J. E. P. Milovan Milovanovitch, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Rzymie, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Michel Militchevitch, Swego Posła nazwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Londynie i w Hadze.


Jego Królewska Mość Król Siamu:

Mom Chatidej Udom, Generała-Majora;
P. C. Corragioni d’Orelli, Swego Radcę legacyjnego;
Luang Bhüvanarth Narübal, Kapitana.


Jego Królewska Mość Król Szwecji, Gotów i Wendów:

J. E. P. Knut Hjalmar Leonard Hammarskjöld, Swego byłego Ministra Sprawiedliwości, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Kopenhadze, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
P. Johannes Hellner, Swego byłego Ministra bez Teki, byłego Członka Najwyższego Trybunału Szwedzkiego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Rada Związkowa Szwajcarska:

J. E. P. Gaston Carlin, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Konfederacji Szwajcarskiej w Londynie i w Hadze;
P. Eugène Borel, Pułkownika Sztabu Generalnego, Profesora na Uniwersytecie Genewskim;
P. Max Huber, Profesora Prawa na Uniwersytecie w Zurychu.


Jego Cesarska Mość Cesarz Ottomanów:

J. E. Turkhan Pacha, Swego Ambasadora nadzwyczajnego, Ministra evkafu;
J. E. Rechil Bey, Swego Ambasadora w Rzymie;
J. E. Mehemmed Pacha, Vice-Admirała.


Prezydent Republiki Wschodniej Uruguaj:

J. E. P. José Batlle y Ordonez, byłego Prezydenta Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
J. E. P. Juan P. Castro, byłego Prezydenta Senatu, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Wenezueli:

P. José Gil Fortoul, Chargé d’affaires Republiki w Berlinie.
Son Excellence M. Tcharykow, Son conseiller d’état actuel, Son chambellan, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.


Le Président de la République Du Salvador:

M. Pedro I. Matheu, chargé d’affaires de la République à Paris, membre ,de la. cour permanente d’arbitrage;
M. Santiago Perez Triana, chargé d’affaires de la République à Londres.


Sa Majesté le Roi de Serbie:

Son Excellence M. Sava Grouïtch, général, président du conseil d’état;
Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Rome, membre de la cour permanente d’arbitrage;
Son Excellence M. Michel Militchevitch, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres et à La Haye.


Sa Majesté le Roi de Siam:

Mom Chatidej Udom, major-général;
M. C. Corragioni d’Orelli, Son conseiller de légation;
Luang Bhüvanarth Narübal, capitaine.


Sa Majesté le Roi de Suède, des Goths et des Vendes:

Son Excellence M. Knut Hjalmar Léonard Hammarskjöld, Son ancien ministre de la justice, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Copenhague, membre de la cour permanente d’arbitrage;
M, Johannes Hellner, Son ancien ministre sans portefeuille, ancien membre de la cour suprême de Suède, membre de la cour permanente d’arbitrage.


Le Conseil Fédéral Suisse:

Son Excellence M. Gaston Carlin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Londres et a La Haye;
M. Eugène Borel, colonel d’état major-général, professeur à l’université de Genève;
M. Max Huber, professeur de droit à l’université de Zurich.


Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:

Son Excellence Turkhan Pacha, Son ambassadeur extraordinaire, ministre de l’evkaf;
Son Excellence Rechid Bey, Son ambassadeur à Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, vice-amiral.


Le Président de la République Orientale de l’Uruguay:

Son Excellence M. José Batlle y Ordonez, ancien président de la République, membre de la cour permanente d’arbitrage;
Son Excellence M. Juan P. Castro, ancien président du sénat, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris, membre de la cour permanente d’arbitrage.


Le Président des États-Unis de Venezuela:

M. José Gil Fortoul, chargé d’affaires de la République à Berlin.