Strona:Konwencja haska IV.pdf/7

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  P. hrabiego G. Du Monceau de Bergendal, Konsula Republiki w Brukseli.


  Jej Królewska Mość Królowa Holandji:

  P. W. H. de Beaufort, Swego byłego Ministra Spraw Zagranicznych, Członka Drugiej Izby Stanów Generalnych;
  J. E. P. T. M. C. Asser, Swego Ministra Stanu, Członka Rady Stanu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  J. E. Jonkhear J. C. C. den Beer Poortugael, Generała-Porucznika w stanie spoczynku, byłego Ministra Wojny, Członka Rady Stanu;
  J. E. Jonkheer J. A. Röell, Swego Adjutanta w służbie nadzwyczajnej, Vice-Amirała w stanie spoczynku, byłego Ministra Marynarki;
  P. J. A. Loeff, Swego byłego Ministra Sprawiedliwości, Członka Drugiej Izby Stanów Generalnych.


  Prezydent Republiki Peru:

  J. E. P. Carlos G. Candamo, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Paryżu i w Londynie, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


  Jego Cesarska Mość Szach Perski:

  J. E. Samad Khan Momtazos Saltaneh, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Paryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  J. E. Mirza Ahmed Khan Sadigh Ul Mulk, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


  Jego Królewska Mość Król Portugalji i Algawrów, i t. d.:

  J. E. P. Markiza de Soveral, Swego Radcę Stanu, Para Królestwa, byłego Ministra Spraw Zagranicznych, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Londynie, Swego Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego;
  J. E. P. hrabiego de Selir, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze;
  J. E. P. Alberto d’Oliveira, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Bernie.


  Jego Królewska Mość Król Rumunji:

  J. E. P. Alexandre Beldiman, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Berlinie;
  J. E. P. Edgar Mavrocordato, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze.


  Jego Cesarska Mość Cesarz Wszechrosji:

  J. E. P. Nelidow, Swego Rzeczywistego Radcę Tajnego, Swego Ambasadora w Paryżu;
  J. E. P. de Martens, Swego Radcę Tajnego, Członka Stałej Rady Ministerstwa Cesarskiego Spraw Zagranicznych, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  M. le comte G. Du Monceau de Bergendal, consul de la République à Bruxelles.


  Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

  M. W. H. de Beaufort, Son ancien ministre des affaires étrangères, membre de la seconde chambre des états-généraux;
  Son Excellence M. T. M. C. Asser, Son ministre d’état, membre du conseil d’état, membre de la cour permanente d’arbitrage;
  Son Excellence le Jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, lieutenant -général en retraite, ancien ministre de la guerre, membre du conseil d’état;
  Son Excellence le jonkheer J. A. Röell, Son aide de camp en service extraordinaire, vice-amiral en retraite, ancien ministre de la marine;
  M. J. A. Loeff, Son ancien ministre de la justice, membre de la seconde chambre des états-généraux.


  Le Président de la République du Pérou:

  Son Excellence M. Carlos G. Candamo, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Paris et à Londres, membre de la cour permanente d’arbitrage.


  Sa Majesté Impériale ie Schah de Perse:

  Son Excellence Samad Khan Momtazos Saltaneh, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, membre de la cour permanente d’arbitrage;
  Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh Gl Mulk, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.


  Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.:

  Son Excellence M. le marquis de Soveral, Son conseiller d’état, pair du Royaume, ancien ministre des affaires étrangères, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
  Son Excellence M. le comte de Selir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye;
  Son Excellence M. Alberto d’Oliveira, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne.


  Sa Majesté le Roi de Roumanie:

  Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin;
  Son Excellence M. Edgar Mavrocordato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.


  Sa Majesté l’Empereur de Toutes les’Russies:

  Son Excellence M. Nelidow, Son conseiller privé actuel, Son ambassadeur à Paris;
  Son Excellence M. de Martens, Son conseiller privé, membre permanent du conseil du ministère Impérial dis affaires étrangères, membre de la cour permanente d’arbitrage;