Strona:Konwencja haska IV.pdf/3

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  J. E. P. Uriah M. Rose, Ambasadora nadzwyczajnego;
  J. E. P. David Jayne Hill, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Hadze;
  P. Charles S. Sperry, Kontr-Admirała, Ministra pełnomocnego;
  P. Georges B. Davis, Generała Brygady, Szefa Sprawiedliwości Wojskowej armji Stanów Zjednoczonych, Ministra Pełnomocnego;
  P. William I. Buchanan, Ministra Pełnomocnego.


  Prezydent Republiki Argentyńskiej:

  J. E. P. Roque Saenz Pena, byłego Ministra Spraw Zagranicznych, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republiki w Rzymie; Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  J. E. P. Luis M. Drago, byłego Ministra Spraw Zagranicznych i Wyznań Religijnych Republiki, Deputowanego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  J. E. P. Carlos Rodriguez Larreta, byłego Ministra Spraw Zagranicznych i Wyznań Religijnych Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego.


  Jego Cesarska Mość Cesarz Austrji, Król Czech, i t. d., i Król Apostolski Węgier:

  J. E. P. Gaëtan Mérey de Kapos-Mére, Swego przybocznego Radcę, Swego Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego;
  J. E. P. barona Charles de Macchio, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Atenach.


  Jego Królewska Mość Król Belgów:

  J. E. P. Beernaert, Swego Ministra Stanu, Członka Izby Posłów, Członka Instytutu Francuskiego i Akademji Królewskich Belgji i Rumunji, Członka Honorowego Instytutu Prawa międzynarodowego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  J. E. P. J. Van der Heuvel, Swego Ministra Stanu, byłego Ministra Sprawiedliwości;
  J. E. P. barona Guillaume, Swego Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze, Członka Akademji Królewskiej Rumuńskiej.


  Prezydent Republiki Boliwji:

  J. E. P. Claudio Pinilla, Ministra Spraw Zagranicznych Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  J. E. P. Fernando E. Guachalla, Ministra pełnomocnego w Londynie.


  Prezydent Republiki Stanów Zjednoczonych Brazylji:

  J. E. P. Ruy Barbosa, Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego;
  Son Excellence M. Uriah M. Rose, ambassadeur extraordinaire;
  Son Excellence M. David Jayne Hill, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à La Haye;
  M. Charles S. Sperry, contre-amiral, ministre plénipotentiaire;
  M. Georges B. Davis, général de brigade, chef de la justice militaire de l’armée fédérale, ministre plénipotentiaire;
  M. William I. Buchanan, ministre plénipotentiaire;


  Le Président de la République Argentine:

  Son Excellence M. Roque Saenz Pena, ancien ministre des affaires étrangères, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République à Rome, membre de la cour permanente d’arbitrage;
  Son Excellence M. Luis M. Drago, ancien ministre des affaires étrangères et des cuites de la République, député national, membre de la cour permanente d’arbitrage;
  Son Excellence M. Carlos Rodriguez Larreta, ancien ministre des affaires étrangères et des cultes de la République, membre de la cour permanente d’arbitrage.


  Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:

  Son Excellence M. Gaëtan Mérey de Kapos-Mére, Son conseiller intime, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
  Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Athènes.


  Sa Majesté le Roi des Belges:

  Son Excellence M. Beernaert, Son ministre d’état, membre de la chambre des représentants, membre de l’institut de France et des académies Royales de Belgique et de Roumanie, membre d’honneur de l’institut de droit international, membre de la cour permanente d’arbitrage;
  Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son ministre d’état, ancien ministre de la justice;
  Son Excellence M. le baron Guillaume, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, membre de l’académie Royale de Roumanie.


  Le Président de la République de Bolivie:

  Son Excellence M. Claudio Pinilla, ministre des affaires étrangères de la République, membre de la cour permanente d’arbitrage;
  Son Excellence M. Fernando E. Guachalla, ministre plénipotentiaire à Londres.


  Le Président de la République des États-Unis du Brésil:

  Son Excellence M. Ruy Barbosa, ambassadeur extraordinaire et p’enpotent’aire, membre de la cour permanente d’arbitrage;