Strona:Konwencja haska IV.pdf/22

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
rowane nawet gdy stanowią własność osób prywatnych, ale podlegają zwrotowi, odszkodowania zaś uregulowane będą po zawarciu pokoju.
Art. 54.

Kable podwodne, łączące terytorjum zajęte z terytorjum neutralnem, mogą być rekwirowane i niszczone jedynie tylko w wypadku bezwzględnej konieczności. Podlegają one również zwrotowi, a odszkodowanie uregulowane będzie po zawarciu pokoju.

Art. 55.

Państwo okupujące uważać się będzie jedynie za administratora i użytkownika gmachów publicznych, nieruchomości, lasów i rolnych gospodarstw, należących do państwa nieprzyjacielskiego, a znajdujących się w kraju okupowanym. Państwo to winno ochraniać wartość tych majątków i rządzić nimi zgodnie z zasadami użytkowania.

Art. 56.

Własność gmin, instytucji kościelnych, dobroczynnych i naukowych, chociażby należących do państwa, będą traktowane jako własność prywatna.
Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji tego rodzaju, pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki, są zabronione i winny być karane.

de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartienent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Art. 54.

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruis que dans le cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 55.

L’Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitief des édifices publics, immeables, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux régles de l’usufruit.

Art. 56.

Les biens des communem, ceux des établissments consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, auz arts et aux sciences, méme appartenant a l’Etat seront traités comme la propriété privéc.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’oeuvres d’art et de science, est interdite et doit être poursuivie.